10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 25 januari 2018 16:16 - Uppdaterad 26 januari 2018 11:42

Mobiltelefoner

SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet kommer att samarbeta kring faktagranskning under valrörelsen.(foto: SVT)

Branschgemensamt samarbete kring faktagranskning inför valet

I ett gemensamt initiativ för att motverka desinformation och öka medvetenheten om källkritik planerar SVT, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ett samarbete kring faktagranskning under valrörelsen.

Fler medieaktörer kommer att bjudas in till det redaktionsöverskridande samarbetet.

De senaste åren har debatten om ”falska nyheter” och desinformation varit intensiv. Det är belagt att ett stort antal falska konton på plattformar som Facebook och Twitter använts och nått hundratals miljoner användare i samband med val i länder som USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Även i Sverige finns en rad exempel på påhittade eller förvanskade nyheter som fått stor spridning och påverkat samhällsdebatten. Flera myndigheter pekar inför riksdagsvalet i september på risken att den typen av påverkansförsök kommer att öka jämfört med tidigare valrörelser.

Kraftfullare faktagranskning

SVT, Sveriges Radio, DN och SvD tror att den svenska nyhetspubliken skulle gynnas av ännu kraftfullare faktagranskning och källkritik. Därför planeras ett redaktionsöverskridande samarbete inför valet.

- Det handlar om att ge publiken verktyg för att bättre kunna orientera sig bland alla påståenden och fakta dom möter. Man behöver inte alltid vara enig med de slutsatser som en faktakoll ger. Men förhoppningsvis hjälper den transparanta metoden dig att bilda en uppfattning baserad på rätt fakta, säger Kristian Lindquist, digital programchef för SVT Nyheter och Sport och en av initiativtagarna bakom projektet.

Självständiga faktakontroller

Kristian Lindquist

Kristian Lindquist, digital programchef för SVT Nyheter och Sport. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Varje deltagande redaktion kommer självständigt att göra sina faktakollar men enligt gemensamma principer. Fokus kommer att ligga både på att granska påståenden från politiska makthavare och påståenden som sprids socialt. Faktakollarna samlas sedan på en gemensam spridningsplattform och på konton i sociala medier.

- Så vi samarbetar inte kring själva innehållet i kollarna. Det görs fortfarande helt självständigt av respektive redaktion som fattar egna beslut vad som ska kollas och vilket omdöme som ges, säger Kristian Lindquist.

I flera länder har medieföretag på ett liknande sätt gått samman för att genomskåda och belysa kampanjer och felaktigheter. Samarbetsformerna har varierat men grunden har varit att granska och verifiera uppgifter och påståenden, redovisa faktiska källor – och samarbeta för att nå ut bättre med faktakollarna på sociala plattformar.

I Frankrike samarbetade 37 olika medieföretag under namnet ”Cross-Check”, och lyckades avslöja fabricerade sajter och nyhetskampanjer. I Norge bildade fyra stora publicister – NRK, VG, Dagbladet och TV2 – en gemensam redaktion och sajt för faktakollar, Faktisk.nolänk till annan webbplats.

Fler bjuds in

Samarbetets närmare utformning är fortfarande under diskussion. Men intentionen är att senare i vår lansera en sådan faktagranskningssajt och genomföra gemensamma utbildningar på redaktionerna i metodiken. Även andra redaktioner kommer att bjudas in att delta och intresserade är varmt välkomna att höra av sig.

- Vi hoppas naturligtvis att även andra medieföretag vill vara med i samarbetet och hittills verkar det som att det finns ett stort intresse, säger Kristian Lindquist. 

Idén till satsningen kommer från de fyra initiativtagande redaktionerna och kommer att finansieras till huvuddelen av redaktionerna själva. Ett mindre stöd tillkommer från statliga Vinnova, vad gäller teknisk utveckling men berör inte det redaktionella innehållet.

Framtidens Journalistik

Här finns en koppling till ett större forsknings- och kunskapsutvecklingsprojekt som heter Framtidens Journalistik, som initierades 2014 i ett samarbete mellan flera av Sveriges nyhetsredaktioner.

Projektets övergripande syfte är att skapa en bättre förståelse för hur nyheter och information sprids och diskuteras i det digitala ekosystemet, samt att bidra till en långsiktigt hållbar mediemarknad med ett öppet diskussionsklimat.

En viktig del av samarbetet är att åstadkomma och finansiera grundforskning kring medier och journalistik. Nätverket samarbetar med internationella forskningscenter och medieaktörer. Även i samarbetet kring faktagranskning kommer internationell expertis att konsulteras.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör