6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Olle Wästberg

PS-utredaren Olle Wästberg vill ha den föreslagna public service-avgiften klubbad i riksdagen redan före sommaren. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 25 oktober 2017 07:00 - Uppdaterad 26 oktober 2017 11:05

"Nödvändigt att Public service grundlagsskyddas!"

En majoritet i den parlamentariska kommittén står bakom uppmaningen till regeringen att utreda ett skydd för SVT, SR och UR i grundlagen.

Direktiven till den kommande översynen av yttrandefrihetsgrundlagen ska vara klara i början på nästa år, meddelar Justitiedepartementet.

– Jag förutsätter att den utredningen får i uppgift att formulera ett grundlagsskydd för Public service oberoende, säger Olle Wästberg som är Liberalernas ledamot i den parlamentariska public service-kommittén.

Vad det handlar om är att Public service ska värnas från förändringar vid regeringsskiften. 

– Som det är idag skulle en ny regering, exempelvis bestående av auktoritära populister, kunna sluta tillämpa den praxis som finns gällande flera saker kring Public service, bland annat att alla politiska partier ska finnas med i förvaltningsstiftelsens styrelse, säger Olle Wästberg.

Två riksdagsbeslut

Ett grundlagsskydd skulle innebära att ett enda riksdagsbeslut inte kan ändra förutsättningarna för PS-företagen, utan att det kanske skulle krävas någon form av så kallad kvalificerad majoritet (exempelvis tre fjärdedels majoritet) för att ändra.

Men eftersom grundlagsändringar kräver två riksdagsbeslut med ett riksdagsval däremellan kan eventuella förslag från grundlagskommittén inte genomföras innan nästa tillståndsperiod har inletts, utan tidigast hösten 2022.

Olle Wästberg

Olle Wästberg

Olle Wästberg hoppas nu på att i en första omgång beslutet om en ny lag gällande finansiering av public service kan fattas redan före sommaren.

– Nu ska förslaget som vi presenterade i förra veckan ut på remiss och det är viktigt att vi får fram en proposition som riksdagen kan ta ställning till före valet, menar Olle Wästberg.

Kulturdepartementet

På Kulturdepartementet kan man dock inte garantera att det blir så.

– Sista datumet för propositioner som ska hinna behandlas i riksdagen och fattas beslut om innan valet är i mars 2018, därefter kan man lägga propositioner som hinner behandlas i utskotten, men inte slutligt beslutas i kammaren förrän strax efter valet. Men vi får se vad som står i remisserna, meddelar Kristoffer Talltorp som är pressekreterare hos kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Radiochefen Cilla Benkö har ju sagt att hon tycker det är fel att  införa ett nytt finansieringssystem innan grundlagsskyddet är på plats, men Olle Wästberg håller bara delvis med om det.

– Frågorna om Public Services inriktning och uppgifter borde tagits i samma sammanhang som finansieringen, men sådana var inte våra direktiv. Däremot är det fel att det förslag som nu läggs innebär en annorlunda beskattning. EuroStat har ju beslutat definiera också nuvarande avgiftssystem som skatt, så där är det ingen skillnad. Det är inte bara en rapporteringsfråga till EU, utan innebär att avgifterna inkluderas i skattetrycket, förklarar Olle Wästberg.

Integritetskränkande

Wästberg tror också att Sveriges Radios förslag med att införa en teknikneutral avgift, det vill säga att Radiotjänst skulle börja ta betalt även för innehav av datorer mobiler och paddor, kan medföra problem.

– Radotjänst skulle få rätt att titta i folks mobiler. Det skulle vara integritetskränkande och skapa konflikter kring systemet och Public Service, menar Olle Wästberg.

Olle Wästberg förtydligar också skillnaden mellan det förslag som den svenska PS-kommittén la i förra veckan och det system (Yleskatten) som finns i Finland sen 2013.

– I Finland beslutar riksdagen varje år om Yle ska få uppräkning av sin budget eller inte. I det system vi föreslår för Sverige får Public service sitt garanterade anslag med uppräkning under åtta år, vilket ger stabilitet och oberoende, enligt Wästberg.

Den mycket viktiga frågan om vad SVT och de andra PS-företagen ska göra och hur mycket pengar bolagen ska ha i grunden återstår dock - och detta är det som den parlamentariska public service-kommittén ska arbeta med under vintern och våren.

– Vi kommer att presentera vårt förslag i midsommarveckan, säger Olle Wästberg.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör