15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Sveriges radios vd Cilla Benkö och SVT:s vd Hanna Stjärne

Sveriges Radios vd Cilla Benkö och SVT:s vd Hanna Stjärne hade olika meningar om delar i förslaget till framtida PS-finansiering. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 20 oktober 2017 07:00 - Uppdaterad 20 oktober 2017 23:17

Stjärne och Benkö inte helt eniga i synen på finansierings-förslaget

SVT-chefen betonar det positiva medan radiochefen är mer oroad inför Public service framtid, efter utredningen som kom tidigare i veckan.

Det stod klart under en debatt igår.

Under torsdagen bjöd Journalistklubbarna vid SVT och SR in till ett seminarium i Studio 5 i Radiohuset, för att ge medlemmar landet runt möjlighet att få veta mer om PS-kommitténs förslag till framtida finansiering av Public service och ställa frågor till företagens vd:ar.

Som tidigare framkommit i Hanna Stjärnes och Cilla Benkös kommentarer till förslaget att ersätta den nuvarande licensavgiften med en skatt är de inte helt överens i synen på förslaget. SVT-chefen är försiktigt positiv medan SR-chefen tycker det är dåligt.  

Ändring behövs

Hanna Stjärne

"Om det här förslaget inte genomförs, vad hamnar vi i för ekonomiskt läge då?" undrade Hanna Stjärne. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

– Inte i något land där avgiften ersatts med skatt har det blivit bättre för Public service utan tvärtom, slog Cilla Benkö fast och tänkte då bland annat på Finland och Nederländerna.

Hanna Stjärne framhöll å sin sida att det är nödvändigt att ändra det nuvarande finansieringssystemet som sviktar, på grund av att färre har TV och inte minst att det finns ett underskott på rundradiokontot på 300 miljoner. 

– Om det här förslaget inte genomförs, vad hamnar vi i för ekonomiskt läge då. Vår medelstilldelning kan komma att ifrågasättas. För SVT:s del så har vi en miljon som tittar på oss enbart på andra skärmar än TV. Det är rimligt att de också är med och bidrar.

Benkö vill ha skydd först

Radiochefen Cilla Benkö.

"SR kommer att fortsätta kämpa för en teknikneutral avgift", sa Cilla Benkö. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Cilla Benkö vill att innan en helt ny typ av finansieringsform införs så bör man undersöka hur public service och dess oberoende kan skyddas i grundlagen. 

– Och innan ett sådant skydd finns på plats så kan man från 2019 införa en teknikneutral avgift. Höjer man avgiften med 30 kronor så kommer vi att inom ett år ha ett överskott på rundradiokontot på 40 miljoner. Det är jätteenkelt, sa Benkö och hänvisade till en beräkning gjord av Radiotjänst.

Problemet är bara att det för närvarande inte finns något politiskt intresse för att införa en teknikneutral avgift. Men SR tänker fortsätta kämpa för en  sådan avgift, under den stundande remissperioden när fortsatt debatt om PS-finansieringen är att vänta.

Lusläsning stundar

Hanna Stjärne

"Vi har en miljon människor som ser SVT enbart på mobil och dator, vi måste så snart som möjligt få betalt av dom också", menade Hanna Stjärne. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Hanna Stjärne pekade på att hon, under sina möten, med kommittén pekat på en rad saker som skulle kunna stärka Public service oberoende.

– Jag är glad över att många av de oberoendestärkande åtgärderna som vi från SVT pekade ut, nu föreslås av utredningen och det är inte minst det som gör att jag säger att jag är försiktigt positiv.

Men Stjärne understryker att man inom SVT nu ska lusläsa delbetänkandet och leta efter kryphål. Och SVT-chefen pekade på delar som hon direkt reagerat negativt på.

– Tillståndsperioden föreslås förlängd från sex till åtta år och det är bra! Men vi gillar inte att denna, en av de viktigaste sakerna gällande oberoendet införs först om tio år, så på den punkten blir det extremt viktigt att trycka på, sa Hanna Stjärne och syftade då bland annat på det remissvar som SVT ska lämna på utredningen.

Nordenkollegor positiva

Moderator Arash Mokhtari, tidigare mediereporter på Kulturnyheterna.

T v: moderator Arash Mokhtari, tidigare mediereporter på Kulturnyheterna. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Cilla Benkö återkom till att det gått illa i länder som infört en skatt i stället för en avgift och menade att det inte kan uteslutas att det kan bli likadant i Sverige i fall utredningsförslaget genomförs. Men Hanna Stjärne påpekade att utredningen föreslår att det inte ska gå att ändra finansieringen under en tillståndsperiod med mindre än att ändra lagen.

– Vi berättade också om hur utredningsförslaget för cheferna för NRK och DR, PS-bolag i länder där det också pågår rörelser mot nya finansieringssystem. Och dom var positiva, sa Hanna Stjärne som under debatten betonade att hon och Cilla Benkö i grunden har samma hållning men att vägarna de valt blivit lite olika.

Tuff period börjar

"Det stundar två år av hårda fajter och diskussioner" sa Hanna Stjärne.

"Vi har ett par år av tuffa fighter framför oss", betonade SVT-chefen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Nu börjar den parlamentariska PS-kommittén arbeta med del 2 i sitt uppdrag, att förbereda nästa sändningstillstånd (2020-25). Vilket ska public service uppdrag vara? Hanna Stjärne tror att den redan ganska hårda pressen och kritiken mot public service kommer att tillta. 

– Det stundar två år av hårda fajter och diskussioner. De privata medierna, inte minst de lokala, är pressade och kommer vara tuffare mot oss. Sen har tonläget i hela samhällsdebatten överlag förändrats mycket under de senaste fem-sex åren. Utfallen har blivit hätskare och det påverkar även oss mycket. Det är ett läge som vi har, och som vi behöver diskutera och jobba med mycket under de närmaste åren, säger Hanna Stjärne.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör