15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Public service-kommitténs ordförande Sture Nordh överlämnar delbetänkandet till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Public service-kommitténs ordförande Sture Nordh överlämnar delbetänkandet till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 16 oktober 2017 15:39 - Uppdaterad 19 oktober 2017 23:26

Förslag: Individuell avgift ersätter licensen

Full politisk enighet råder om Public service i framtiden ska finansieras genom en avgift för alla som Skatteverket ska driva in.

– Jag är försiktigt positiv, skriver SVT:s vd Hanna Stjärne i ett pressmeddelande.

Medieintresset för presesentationen och överlämnandet av den parlamentariska PS-kommitténs delbetänkande i Rosenbad på måndagen var relativt stort, dock inte alls i paritet som när Medieutredningen för ett knappt år presenterade sina förslag.

– Public service är en kollektiv nyttighet för alla medborgare, oavsett om man tar del av den eller inte, inledde kommitténs ordförande Sture Nordh med att slå fast.

Alla ska betala

Kommitténs ordförande Sture Nordh.

Kommitténs ordförande Sture Nordh.

Som väntat föreslås i delbetänkandet att den nuvarande avgiften avskaffas från 2019 och ersätts med en avgift som i princip alla myndiga ska betala med 1 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten upp till ett tak. Den maximala public service-avgiften beräknas för 2019 uppgå till 1 308 kronor per person och år.

– De som inte tjänar något betalar heller inte något, påpekade Sture Nordh.

Nordh påpekade också att den nya PS-avgift som nu föreslås rent rättsligt måste betraktas som en skatt. 

Public service-kommittén vid presskonferensen

Public service-kommittén vid presskonferensen: fr v ordförande Sture Nordh, ledamöterna Ida Karkianen (s) och Olof Lavesson (m).

Oberoende kärnfråga

Men kommittén med Sture Nordh i spetsen bedyrar att värnandet om Public service oberoende varit centralt i arbetet med en ny finansieringsmodell. 

– Medlen från den nya avgiften går aldrig in i budgeten och blir inte en del av några budgetförhandlingar. Medlen är öronmärkta för public service. Att avgiften betraktas som en skatt kommer inte att påverka verksamhetens oberoende, betonade Nordh.

En av kommitténs ledamöter, riksdagsledamot Ida Karkiainen (s) fyllde i.

– Och det kommer inte gå att sänka avgiften eller tilldelningen,   med mindre än att ändra lagstiftningen.

Riksdagsledamot Ida Karkiainen (s)

Riksdagsledamot Ida Karkiainen (s)

Längre tillstånd

Kommittén menar att den på flera sätt försöker stärka PS-företagens oberoende. Bland annat föreslås tillståndsperioden bli åtta år i stället för sex som idag. Detta ska i så fall införas från 2026, då man vill att tillståndsperioderna ska sammanfalla med riksdagens mandatperioder.

Känt sen tidigare är att kommittén föreslår att inga riksdagsledamötet får sitta i styrelsen för Förvaltningsstiftelsen som är gemensam för de tre PS-företagen. Redan nu är det praxis att ingen från riksdagen ska sitta i programföretagens styrelser.

x

Stjärne försiktigt positiv

SVT-chefen Hanna Stjärne har satt sig in i kommitténs förslag, vilket hon kommenterar i ett pressmeddelande.

– Det allra viktigaste är att en ny modell tryggar public services oberoende, från både politiska och kommersiella intressen. Det är tydligt att kommittén har velat parera de risker som finns för oberoendet i den nya modellen med förstärkningar av oberoendet i andra delar. Längre tillståndsperioder och fleråriga medelstilldelningar är bra förändringar, men jag är förvånad över att en av de viktigaste oberoendeförstärkningarna, den som gäller tillståndsperiodens längd, föreslås träda i kraft först om tio år. Politikerna borde värdera oberoendet högre än så.

Ledamot Olov Laveson (m) intervjuas av SVT.

Ledamot Olov Laveson (m) intervjuas av SVT.

Facken också

Vipåtv har varit i kontakt med facken och de ser övervägande positivt på de förslag som nu läggs, med exempelvis längre sändningstillstånd och en politikerfri styrelse för Förvaltningsstiftelsen

– Men om nu avgiften ska betalas via skattsedeln som det föreslås, finns en risk att public service kommer utsättas för mer aggressiva påtryckningar kring vad vi ska göra – eller att vi ses som statens organ. Det är något som vi i så fall måste hantera med tydlighet. Vi är opartiska och sakliga och ingenting ska få ändra på det, säger Lars Nilsson vice ordförande för Journalistklubben vid Sveriges Television.

– Jag tycker att det är ett bra förslag. Det är dags att förändra finansieringen eftersom den nuvarande modellen inte är teknikneutral och därmed minskar licensinbetalningarna i framtiden. Och värdefullt att alla partierna står samlade bakom förslaget. Det viktigaste är att oberoendet stärks, understryker Unionenklubbens Gun Karlsson.

Radiotjänst läggs ner

Ett direkt resultat om regering och riksdag gör verklighet av delbetänkandet är att Radiotjänst i Kiruna läggs ner.  Med kommitténs förslag behöver längre ingen administrera eller övervaka om människor har TV eller inte. Kommittén räknar med att kostnaden för att via Skatteverket driva in den nya PS-avgiften bara blir några få miljoner per år.

Carl-Gustav Johansson

Carl-Gustav Johansson

– Vi föreslår att Radiotjänst finns kvar fram till och med 2019, bland annat för att svara för information om förändringarna av betalsystemet, sa Sture Nordh.

Radiotjänsts VD Carl-Gustav Johansson är inte överraskad över beskedet men tycker det är onödigt av kommittén att uttryckligen påpeka att Radiotjänst ska avvecklas.

–Varför gör man det? Vi är väldigt många kompetenta medarbetare i Kiruna som skulle kunna utföra andra uppgifter. Det borde öppnas möjligheter för att det vi byggt upp under många år även i fortsättningen skulle kunna bidra till sysselsättningen och det svenska samhället, säger Johansson.

Mycket press var på plats vid pressträffen i Rosenbad på måndagseftermiddagen.

Mycket press var på plats vid pressträffen i Rosenbad på måndagseftermiddagen. (foto: Mats Carlsson-´Lénart)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör