13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Mostafa Schurmann, personsäkerhetsansvarig på SVT, i den uppbyggda realistiska miljön i studio 1.

Mostafa Schurmann, personsäkerhetsansvarig på SVT, i den uppbyggda realistiska miljön i Studio 1 där utrikeskorrarna får träna hot- och katastrofsituationer. (foto: Camilla Hagert)

Publicerad 17 augusti 2017 14:30 - Uppdaterad 22 augusti 2017 15:11

Personliga säkerheten i fokus under korreveckan

Under en vecka varje höst samlas alla SVT:s utrikeskorrespondenter i TV-huset i Stockholm.

Då får de möjlighet att lyssna och lära av varandra, sätta nya mål och inte minst lära sig mer om hur de ska minimera säkerhetsriskerna när de arbetar i konfliktområden.

SVT:s utrikeskorrespondenter träffas en vecka varje höst. Under fem intensiva dagar ska tusen ting hinnas med.

SVT:s utrikeschef Pia Bernhardson

Pia Bernhardson

– Mycket av det som vi går igenom är sådant som vi måste tröska varje år. Men vi går även igenom hur vi ska jobba med de nysatsningar som kommer under hösten, bland annat den nya Morgonstudion och Textsprånget, säger SVT:s utrikeschef Pia Bernhardson.

Det är dock inte bara utrikeskorrarna som träffas, under veckan finns hela utrikesgruppen och ett antal stringers på plats för att få del av information och vara med i alla olika diskussioner.

– Mycket av det vi gör handlar om sådant som berör alla som jobbar med utrikesfrågor, men korrarna har under veckan även möjlighet att träffa alla som de har behov av att föra enskilda samtal med.

Alla SVT;s korrar samlade i Stockholm.

Alla SVT;s korrar samlade i Stockholm under en vecka. (foto: Janne Danielsson)

Utrikesministern

Gruppen har under veckan även fått besök av utrikesminister Margot Wallström, och med henne fick de tillfälle att föra ett informellt samtal om läget i världen.

Dessutom var Johan Kuylenstierna från Stockholm Environment Institute inbjuden för att prata om klimatet, en fråga som under senare år allt tydligare har vävts samman med världspolitiken.

– För de flesta korrespondenterna är det ändå mest värdefullt att få prata med kollegorna, och få del av deras erfarenheter. Även om vi tittar på en hel del inslag från det senaste året är det de enskilda reportrarnas tankar och upplevelser från när de gjorde jobben, som är de mest intressanta att få ta del av.

Mostafa Schurmann, personsäkerhetsansvarig på SVT

Mostafa Schurmann, personsäkerhetsansvarig på SVT. (foto: Per Westergård)

Personliga säkerheten

Numera finns det en punkt under korreveckan som överskuggar det mesta, och det är frågan om den personliga säkerheten.

– Vi har blivit alltmer medvetna om de risker vi utsätter våra korrespondenter för, inte minst eftersom journalister allt oftare är måltavlor i olika konflikter, säger Pia Bernhardson.

De sista två dagarna under korreveckan får därför alla som ska jobbar utomlands en fördjupad säkerhetsutbildning. Både teoretiskt och praktiskt.

Miljö uppbyggd i Studio 1 i Stockholm.

Miljö uppbyggd i Studio 1 i Stockholm. (foto: Camilla Hagert)

För att skapa en realistisk känsla under utbildningen har ett antal riskmiljöer byggts upp i studio 1 i TV-huset på Gärdet. Där kommer alla utrikesmedarbetare under utbildningens sista dag att få uppleva hur snabbt vardagslunken kan förbytas till en betydligt mer allvarlig situation.

Säkerhetsövningar

– Tidigare har vi haft dessa övningar på Räddningstjänstens och försvarets övningsområden. Det är miljöer som inte passar för journalister, nu får vi en möjlighet att genomföra övningen under förhållanden som är mer anpassade till våra speciella behov, säger Mostafa Schurmann, personsäkerhetsansvarig på SVT, samtidigt som han är noga med att inte berätta om vad som kommer att hända under fredagens övning. Det ska vara en överraskning för de medverkande.

Vipåtv återkommer med ett fylligt reportage i nästa vecka om övningen.

Att frågan om säkerhet är högaktuell visar den avsiktsförklaring som cheferna för samtliga större svenska medieföretag undertecknade i början av sommaren.

Syftet med överenskommelsen är att förbättra säkerheten för journalister som arbetar i områden som anses farliga på grund av krig eller oro.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

20 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör