15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Vd Hanna Stjärne

Vd Hanna Stjärne (foto: Janne Danielsson)

Publicerad 14 augusti 2017 06:02

SVT kommenterar tilläggsdirektiven till utredningen om public service

Regeringen beslutade i slutet av juni om de tilläggsdirektiv som utgör ramarna för vad som ska utredas inför den nya tillståndsperioden.

- Direktiven öppnar för ett stärkt onlineuppdrag. Det är väldigt positivt. Att onlineuppdraget bör motsvara broadcastuppdraget är en fråga som SVT drivit länge, säger VD Hanna Stjärne i en kommentar.

Hanna Stjärne fortsätter:

- Det är också tydligt att oberoendet för public service är en central utgångspunkt i direktiven. Dessa två frågor – onlineuppdraget och oberoendet – är helt avgörande för att SVT ska kunna bidra till samhället och demokratin på allra bästa sätt i framtiden.

Om utredningen

Inför varje tillståndsperiod tillsätts en statlig utredning som ska utreda SVT:s, Sveriges Radios och UR:s uppdrag. Sedan i våras pågår en utredning om framtidens finansiering av public service. Den större utredningen, som ska se över public service-bolagens uppdrag, blir en del av finansieringsutredningen genom tilläggsdirektiv.

Frågorna utreds av en parlamentarisk kommitté bestående av representanter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är Sture Nordh, tidigare TCO-ordföranden.

Direktiven i korthet (ett urval)

  • Utredningen kommer att se över hur man kan formulera ett uppdrag som omfattar både marknät och online på kort och lång sikt. För att ge public service ett onlineuppdrag krävs en ändring av grundlagen YGL. Det ingår inte i denna utrednings direktiv att föreslå grundlagsändringar, utan detta hanteras av en annan utredning längre fram.
  • Se över Förvaltningsstiftelsens organisation, finansiering och styrelse.
  • Bedöma hur programbolagen ska kunna tillgodoräkna sig verksamhet på internet och inte bara den i broadcast.
  • Föreslå hur staten på kort och lång sikt ska garantera att public service når hela befolkningen.
  • Bedöma behovet av att förtydliga kraven på oberoende och integritet i kommersiella samarbeten och i relation till olika medieaktörer och distributörer, exempelvis sociala medier.
  • Se över innehållsuppdraget, men med utgångspunkten att inga större ändringar ska ske. Man ska även se över hur ansvaret för minoritetsspråk, teckenspråk och film ska formuleras.
  • Man kommer inte utreda en sammanslagning av programbolagen.

Redovisning

Utredningen om framtidens finansiering av public service är redan igång och ska redovisas 17 november 2017. Utredningsdelen som ser över uppdraget ska redovisas senast 29 juni 2018.

Därefter går utredningen ut på remiss. Sedan skriver regeringen en proposition som behandlas av riksdagen.

Under hösten 2019 lämnar programbolagen accept på sändningstillståndet som börjar gälla 1 januari 2020.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör