15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 14 augusti 2017 06:04

Kartläggning av medie- och informationsinsatser

Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att göra en kartläggning av större planerade och pågående insatser avseende medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens.

Kartläggningen ska omfatta insatser som genomförs nationellt, regionalt och lokalt. De kan göras av myndigheter och andra institutioner respektive aktörer på medieområdet och inom det civila samhället.

Myndigheten för press, radio och tv ska analysera utvecklingen inom medieområdet och Statens medieråd ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga.

Redovisningen av kartläggningen ska innehålla kortfattade beskrivningar och kommentarer kring insatsernas innehåll, fokus och målgrupper.

Förbättrad samordning

Bakgrunden till uppdraget är Medieutredningens slutbetänkande (”En gränsöverskridande mediepolitik – För upplysning, engagemang och ansvar - SOU 2016:80) om vikten av en förbättrad samordning av insatser på MIK-området.

Regeringen skriver i beslutet: ”Det förändrade medielandskapet med digitaliseringen och det ökade medieflödet ställer högre krav på den enskilda individens förmågor att finna, analysera, kritiskt värdera och själv skapa information i olika medier och kontexter. En rad aktörer informerar och utbildar inom MIK och digital kompetens för olika målgrupper. En kartläggning behövs för att få en samlad överblick över vilka aktiviteter som pågår på kort och lång sikt inom ovan nämna områden”.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2017.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör