15 november

| Interntidning för Sveriges Television

 • Meny

Publicerad 21 juni 2017 11:22 - Uppdaterad 8 augusti 2017 15:41

Facken vid SVT säger sig i stort sett vara nöjda med avtalet.

Facken är i stort sett nöjda med avtalet. Fr v: Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben, Gun Karlsson, ordförande Unionen, Fanny Lindhé, för Sacoföreningen vid SVT.

Avtalsklart med alla fackförbund på SVT

Idag onsdag har avtal slutits mellan Almega Medieföretagen och samtliga fackförbund på public service-området.

Kollektivavtalen löper under 3 år och totalt på 6,5 procent varav 0,4 procent avdras för inbetalning till flexpensionen.

Resterande löneutrymme fördelas på 2,0 % 2017, 1,8 % 2018 och 2,3 % 2019. Saco har ett sifferlöst avtal men ovan givna procentsatser är ett riktmärke för dem.

- Vi kan konstatera att det nu skett en harmonisering av våra tre kollektivavtal på SVT. När nu även Journalistförbundet fått flexpension kommer samtliga medarbetare hos oss få en förstärkning av pensionskapitalet i framtiden, säger SVT: förhandlingschef Roland Pihl.

Journalistförbundet

Nedanstående är de viktigaste förändringarna i Journalistavtalet och som redan ingår i de andra fackförbundens avtal:

 • Flexpension
 • Ändring av Programanställning till 48 månader under en 60-månaders period utan företrädesrätt
 • Arbetsplatsförlagd praktik är inte längre företrädesrättsgrundande
 • Företrädesrätt vid återanställning gäller endast inom den verksamhet/avdelning som den anställde senast var sysselsatt i
 • Schemaläggning sker med 28 dagars framförhållning men arbetstidens förläggning kan göras med 21 dagars varseltid
 • Föräldralönetillägget utökas till max 6 månader beroende på anställningstid
 • Föräldratillägg tillkommer även visstidsanställda med längre anställning än sex månader i vissa fall
 • Visstidsanställning kan sägas upp de första sex månaderna utan saklig grund

Unionen och Saco

- Det är glädjande att vi fått ett modernt löneprocessavtal med Unionen och där individgarantin, som uppgår till 200 kronor 2017, tas bort från 2018. Kollektivavtalen för Unionen och Saco innehåller en del smärre ändringar men i stort ser det ut som tidigare. Avtalen kompletteras nu med de överenskommelser som slöts i februari i samband med flextidsuppgörelsen, säger Roland Pihl.

 • Schemaläggning sker med 28 dagars framförhållning men arbetstidens förläggning kan göras med 21 dagars varseltid
 • Företrädesrätt till återanställning gäller inte till ny anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad.
 • Medarbetare med företrädesrätt kan endast göra den gällande till den verksamhet/ redaktion, produktionsenhet eller administrativ avdelning.

Kommentarer:

Hanna Nyberg

Hanna Nyberg

Journalistklubben

Hanna Nyberg, ordförande Journalistklubben vid SVT, kommenterar avtalet:

- Det är bra att vi får flexpension, det ökar värdet i vårt kollektivavtal och vi tar därmed ansvar för undermålig pensionsfinansiering. Det är också bra att vi får mer liknande avtal, nu kommer medlemmarna inte att behöva hoppa mellan fack för att få jobba kvar längre.

- Jag vet att det finns viss oro kring att schemaläggningsreglerna förändras och vi har under våren inlett dialog med arbetsgivaren kring hur förutsägbarheten i schemat kan öka. Vi vet att det är inriktningen på flera ställen till exempel onlinedesken i Stockholm.

 

Gun Karlsson

Gun Karlsson

Unionen:

Gun Karlsson, ordförande vid Unionen på SVT kommenterar avtalet:

- Jag tycker avtalet i stort sett är bra. Det är skönt att det nu är klart så vi kan jobba i lugn och ro i sommar. Det är också bra att Journalistförbundet fått flexpension och samma villkor i programanställning. Det gör det enklare för alla att hantera. Ju mer lika våra avtal i de allmänna villkoren är desto bättre. Det blir enklare för alla att förstå och enklare för oss och företaget att hantera.

- Jag är också nöjd med att vi får behålla individgarantin i avtalet. Vi gjorde en undersökning bland våra medlemmar och 80% ville behålla det löneavtal vi har idag. Även om det är ett processlöneavtal som nästa år inte har någon individgaranti har vi möjlighet att år tre gå tillbaka till det gamla avtalet med individgaranti, om vi ser att det inte fungerar nästa år.

Fanny Lindhé

Fanny Lindhé

Saco:

Fanny Lindhé, för Sacoföreningen vid SR, SVT, SRF och UR:

- SACO-föreningen är nöjd med att kollektivavtalet är undertecknat och att vi fått en treårig avtalsperiod. Det innebär att vi kan fokusera på att förvalta avtalet, bland annat genom att förbättra löneprocessen för medlemmarna och fortsätta utveckla samarbetet mellan arbetsgivare och de som jobbar fackligt.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör