19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 16 juni 2017 11:28 - Uppdaterad 19 juni 2017 10:14

Unikt samarbete för journalisters säkerhet

Åtta mediebolag, däribland SVT, har undertecknat en avsiktsförklaring angående resor till högriskområden.

Syftet är att stärka säkerheten för journalister som arbetar i områden som anses farliga på grund av krig och oro.

Det är cheferna för SVT, Sveriges Radio, TV4, Dagens Industri, Svenska Dagladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet som gemensamt har undertecknat en avsiktsförklaring för att skydda medarbetare som arbetar i farliga områden.

Mediebolagen avser också att gemensamt fortsätta utveckla säkerhetsarbetet i olika arbetsgrupper.

Branschgemensam hållning

Syftet med avsiktsförklaringen är att etablera en branschgemensam hållning med det yttersta målet att stärka säkerheten för medarbetare och uppdragstagare.

Därför har man kommit överens om följande krav vid resor till högriskområden som präglas av krig och oro (läs mer i bifogat dokument, se länk nedan):

  • Varje resa till högriskområde ska föregås av en genomlysande riskanalys innan beslut om resa fattas.

  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha genomgått en kvalificerad säkerhetsutbildning där bl a fältmässig akutsjukvårdsutbildning är en viktig komponent.

  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska ha relevant och uppdaterad fältmässig akutsjukvårds­utrustning och annan lämplig skyddsutrustning.

  • Det åligger varje medarbetare som sänds till ett högriskområde att följa de överenskommelser som görs med arbetsledningen. Det innefattar även användandet av sociala medier, också privata sådana.

  • Varje medarbetare som sänds till högriskområde ska hålla kontakt med hemmaredaktionen på det sätt som har bestämts i och med den aktuella resan beslutats.

  • Vid allvarlig och livshotande säkerhets­incident, exempelvis kidnappning eller personskada, kan ansvaret komma att flyttas från redaktionen till en representant för företagsledningen.

  • I de fall företagen skickar kontrakterade frilansande journalister eller fotografer till högriskdestinationer tar företagen samma ansvar för dem, och ställer samma krav på dem, som för anställd personal.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör