15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hanna Stjärne fick svara på några frågor från utskottsledamöterna.

Hanna Stjärne fick svara på några frågor från utskottsledamöterna. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 24 mars 2017 07:05 - Uppdaterad 27 mars 2017 21:10

Public service kallat till Kulturutskottet

På torsdagsförmiddagen ordnades en öppen utfrågning i riksdagen gällande framtidens public service.

Till den gamla första kammarens vackra sal i Riksdagshuset hade Kulturutskottets ledamöter bjudit in företrädare för SVT och de andra PS-bolagen och ett par experter på public service.

– Detta är ett område som många vill diskutera och debattera, då kändes det självklart för Kulturutskottet att bjuda in till riksdagen, säger kulturutskottets ordförande Olof Lavesson (M), tillika ledamot i den nytillsatta parlamentariska kommittén för public service.

Att den nya utredningen just tillsatts, nu när halva tillståndsperioden gått, var också en orsak till att utfrågningen ordnades just nu.

– Vi ska inte bara utreda finansiering av public service utan senare även nya sändningstillstånd, säger Olof Lavesson till Vipåtv.

Kulturutskottets ordförande Olov Lavesson hälsar välkommen.

Kulturutskottets ordförande Olov Lavesson hälsar välkommen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Måste även finnas det breda

Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap i Göteborg redogjorde kort för vad forskningen säger om public service betydelse.

– Public service bidrar inte bara till mer informerade och engagerade medborgare utan PS påverkar även kommersiella medier mot att ha en större andel nyhets- och samhällsjournalistik än de skulle haft i ett medielandskap utan public service.

Stabil finansiering är ett villkor för stark PS i framtiden, sa professor Jesper Strömbäck.

Stabil finansiering är ett villkor för stark PS i framtiden, sa professor Jesper Strömbäck. (foto. Riksdagens webb-TV)

Inför framtiden listade Strömbäck några faktorer som är avgörande för om Public service kan fortsätta spela en viktig roll i samhället.

– PS måste vara välfinansierat, alltså att finansieringen är stabil. Det är också viktigt att PS-medier är kommersiellt och politiskt oberoende. Och inte minst att utbudet är en lagom blandning av smalt och brett, det breda måste finnas med för att locka in fler att ta till sig även till PS-innehåll av samhällskaraktär, det som är demokratiskt centralt.

Jesper Strömbäck avslutade med en personlig slutsats.

– Ju svagare de kommersiella nyhetsmedierna är desto viktigare blir public service. Och ju mer fragmentiserad konsumtionen av nyhetsmedier blir desto viktigare blir public service.

Vd Hanna Stjärne

Vd Hanna Stjärne i talarstolen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

SVT samlar landet

När det sedan blev Hanna Stjärnes tur i talarstolen hakade hon på en annan sak Jesper Strömbäck tog upp, nämligen vikten av social sammanhållning i ett land, ett samhälle – en av vår tids stora utmaningar.

– Vi samlar Sverige i en allt mer splittrad tid. Vi bidrar till ett mer nyfiken och insatt Sverige och vi står för sans och balans, när desinformation och myter flödar in över oss.

Stjärne påminde om att valet närmar sig och om den ökande risken för digitala påverkansförsök.

– Inte minst genom våra fikamöten med vår publik har vi fångat upp hur högt människor sätter just opartiskheten – att public service ska kunna tala om vad som är sant respektive falskt.

c

”Tack för Play”

Inför kulturutskottet menade Hanna Stjärne att SVT lyckats väl i förflyttningen till nya plattformar och pekade inte minst på succén för SVT Play.

– När folk kommer fram till mig på stan så är det väldigt ofta jag får höra ”Tack för SVT Play!”

Stjärne undvek att kommentera privata svenska mediehus ansträngningar att införa begränsningar för SVT och övrig PS men pekade på den hela tiden ökande makten och betydelsen som globala medieföretag har.

– När man sitter borta i Silicon Valley och skruvar på algoritmerna lite grann påverkar det vilken information människor över hela Europa får till sig. Och dessa globala giganters reklamintäkter i Sverige är redan idag större än den samlade svenska dagspressens, konstaterade Hanna Stjärne som sedan underströk att SVT möter denna utveckling bland annat genom fler redaktioner och fler reportrar i olika delar av landet samt utökade satsningar på svensk film och drama.

Tung veteran!  Jan Scherman var också inbjuden att tala på den öppna utfrågningen i kulturutskottet gällande framtidens public service.

Tung veteran! Jan Scherman var också inbjuden att tala på den öppna utfrågningen i kulturutskottet gällande framtidens public service. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Säkerhetsläge viktig fråga

Inför framtiden lyfte Hanna Stjärne en annan aspekt som hon menar bör diskuteras i den kommande tillståndsprocessen.

– Vi behöver tänka till kring det nationella säkerhetsperspektivet. Seriösa medier i Sverige är redan idag utsatta för stor informationspåverkan samt även av hot och rykten. Bara vi i SVT tvingas hantera ett 30-tal våldsincidenter per dag, ofredanden, våldshandlingar, olaga hot mm varav en betydande del går till polisanmälan.

Hanna Stjärne menar att säkerhetsläget riskerar bli ännu skarpare under de närmaste åren.

Jan Scherman medverkade i den öppna utfrågningen i egenskap av ”diversearbetare”.

Jan Scherman medverkade i den öppna utfrågningen i egenskap av ”diversearbetare”. (foto: Riksdagens webb-TV)

Scherman efterlyste mod

Tidigare TV4-chefen Jan Scherman (som i många år jobbade på SVT) menade att det krävs mod från dem som nu ska börja utreda public service bortom 2019.

– Tidigare utredningar har nästan inte gjort nåt alls, eftersom public service s.a.s. funkat ändå. Men nu krävs det faktiskt tydliga direktiv om vad SVT ska göra och inte göra. Public service gör sig själv en otjänst genom att skicka kändisar på grönbete och låta präster gifta sig. Jag tror i stället på exempelvis ännu mer lokal verksamhet, ännu fler korrar.

Politikerna måste våga peka ut fokusområden, underströk Jan Scherman.

– Annars riskerar public serice att devalveras!

Kulturminister Alice Bah Kuhnke talade på utfrågningen.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke talade på utfrågningen. (foto. Riksdagens webb-TV)

Inga besked från ministern

Kulturminister Alice Bah Kuhnke förklarade att hon, sedan sitt tillträde 2014, inte lagt sig i debatten om public service rådande verksamhet, då det övergripande är att public service under pågående tillståndsperiod ska få arbeta fredat från politisk påverkan och då särskilt den sittande regeringens påverkan.

– Samtidigt välkomnar jag en levande diskussion om public service.

De flesta frågor om public service framtid hänvisade hon till den redan nämnda, nyligen tillsatta kommittén som ska utreda.

– Senast den 30 september ska kommittén lämna förslag på public service framtida finansiering, en ersättning till den nuvarande radio&Tv-avgiften. Detta är en avgörande framtidsfråga för PS och jag hoppas på ett förslag i bred politisk enighet, sa Bah Kuhnke.

I ett andra steg ska kommittén förbereda nästa sändningstillstånd.

– Inom mitt departement arbetar man just nu med att ta fram tilläggsdirektiven och jag hoppas dessa ska vara klara före sommaren, sa kulturministern.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke hänvisade flera av utskottsledamöternas frågor till de kommande tilläggsdirektiven för den nya ps-utredningen. T.h. SVT:s Jimmy Ahlstrand.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke hänvisade flera av utskottsledamöternas frågor till de kommande tilläggsdirektiven för den nya ps-utredningen. T.h. SVT:s Jimmy Ahlstrand. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Kommittén kommer att behöva ta ställning till en rad stora och svåra frågor gällande public service roll i framtiden, enligt ministern.

– SVT:s motto, att publiken ska bli mer nyfiken och mer insatt hoppas jag kan tjäna som en inspiration för utredningen, avslutade Bah Kuhnke.

Bra tillfälle

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand menar att det är bra att kulturutskottet ordnade torsdagens öppna hearing.

– Som flera av talarna pekade på är frågan om framtidens public service av stor vikt för själva demokratin, särskilt i ett litet språkområde. Vi är också glada att vi fick möjlighet att besvara en del frågor som politiker och andra kan ha om vår verksamhet, säger Jimmy Ahlstrand.

Den öppna utfrågningen om framtidens public service hölls i riksdagshusets fina gamla förstakammarsal.

Den öppna utfrågningen om framtidens public service hölls i riksdagshusets fina gamla förstakammarsal. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör