21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Workshop i Malmö.

Workshop i Malmö om kränkningar och mobbning på jobbet. (foto: SVT)

Publicerad 16 mars 2017 07:05 - Uppdaterad 17 mars 2017 16:28

Pilotprojekt i Malmö kring mobbning på arbetsplatsen

I samband med programstarten av Morgans mission, som handlar om vuxenmobbning på arbetsplatser, har SVT aktualiserat vad som gäller internt på SVT kring dessa frågor.

På SVT i Malmö har man under hösten genomfört ett pilotprojekt där man fått igång bra och givande samtal och diskussioner om kränkningar och mobbning på jobbet.

På SVT råder det nolltolerans mot all form av kränkning, mobbning och diskriminering. Den som anmäler missförhållanden ska också kunna känna sig trygg i att inte missgynnas. Det står skrivet i SVT:s uppdaterade förhållningssätt och rutiner för hur dessa frågor ska hanteras på SVT.

Förtydligat hållningen

- Inför programstarten av Morgans mission har vi gått ut till alla chefer med information och kort utbildning om rutinerna som SVT arbetat fram under hösten, säger HR-partner Gabriella Ekström, och fortsätter:

- Vi har valt att förtydliga vår hållning, skapat rutiner och tagit fram två nya verktyg som fokuserar på medling och utredning och som praktiskt kan användas.

Gabriella Ekström pekar också på medarbetarens eget ansvar att hantera och ta tag i frågor innan det gått för långt, för att man från HR:s håll ska kunna stötta och sätta in åtgärder.

Pilotprojekt i Malmö

Annika Lövström och Caroline Jönsson

Annika Lövström och Caroline Jönsson på SVT i Malmö. (foto: SVT)

För att få igång ett samtal kring dessa viktiga frågor har SVT i Malmö under hösten och vintern genomfört ett pilotprojekt där man tittat på den egna arbetsplatsen.

- Hur är vi mot varandra? Förekommer det kränkningar och mobbning även hos oss?

Det säger Annika Lövström, gruppchef ATV, och Caroline Jönsson, HR-partner, som lett fem olika workshops där drygt ett 80-tal medarbetare från Malmö deltagit.

Samtalat över gränser

- Vi bestämde oss tidigt för att genomföra workshoparna i blandade grupper med medarbetare från alla husets avdelningar. Det finns absolut en poäng i att samtala ”över gränser”. Det är ju vår gemensamma arbetsmiljö här i huset det handlar om, säger Annika Lövström.

I Malmö har man dessutom haft gemensamma medarbetarmöten mellan program och produktion sedan en tid tillbaka och gillar att jobba så.

Förutom handfast information om vad man ska göra om man själv känner sig kränkt eller ser någon annan mobbas eller diskrimineras, var fokus att få igång ett samtal mellan medarbetarna.

- Ja, vi bestämde oss ganska snabbt för att ha ett öppet samtal. Att man berättar för varandra hur man upplever vår vardagliga arbetsmiljö. Och det föll väl ut, säger Caroline Jönsson.

Bra feedback

Efter varje workshop har de skickat ut en enkät och bett om kommentarer.

- Vi har fått bra feedback, både i enkäterna men också spontant i mail eller att någon kommit fram och berättat vad de reflekterat över efteråt, berättar Annika Lövström.

De har också samlat in konkreta förslag på förebyggande åtgärder. Nästa steg blir nu att utbilda chefer och projektledare i konflikthantering.

- Det är en av många saker som jag lärt mig under den här perioden. Att det är viktigt att ta tag i konflikter snabbt och lösa dem innan de växer till stora problem, säger Annika Lövström.

Morgans mission, som har premiär på torsdagskvällen, tar upp vuxenmobbning på arbetsplatser.

Morgans mission, som har premiär på torsdagskvällen, tar upp vuxenmobbning på arbetsplatser. (foto: Magnus Liam Karlsson /SVT)

Kommentarer

Här är några av de kommentarer och förslag på fortsatta åtgärder som inkommit efter workshopen:

Det känns bra att företaget tar frågan på stort allvar.”

”Om vi ska kunna granska andra och vara trovärdiga på SVT är det ju viktigt att vi pratar om detta och ser över hur vår atmosfär, grupptryck ser ut. Tror det är viktigt att lyfta detta ämne med jämna mellanrum i alla grupper, kontor osv”

”Jag kände inte till denna nolltolerans innan, men nu när jag fått veta om den tycker jag att det är bra. Jag tror att det funkar.”

”Här finns det mycket att göra. Framförallt hur chefer behandlar sina anställda. En nolltolerans mot kränkande behandling börjar uppifrån.”

”Låter bra, men frågan är om alla faktiskt känner att de kan säga ifrån och till ute i verksamheten. Viktigt att man driver dessa frågor.”

”Nolltolernas är ett tydligt sätt att uttrycka saken på. Det viktiga är nu att detta kommuniceras ut – av chefer och i våra interna informationskanaler. Kanske är även ett offentligt tydliggörande på sin plats. Av VD eller HR-direktör.”

”Skulle gärna se någon bra föreläsning om problematiken på något lunchmöte med hela personalen. Så att alla ser att företaget bryr sig.”

”Den ökande stressen och pressen som faktiskt leder till att människor beter sig illa mot varandra, bör åtgärdas. Det måste finnas luft i produktionerna och i det dagliga nyhetsarbetet för samtal och umgänge mellan de anställda.”

Fakta:

Morgans mission startar torsdagen den 16 mars kl 20.00 i SVT1 (1:5) 

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

12 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör