15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Henrik Bengts och Ulrica Larshamre

– SVT har breddat rekryteringen eftersom vi upplevde att studenterna på de traditionella journalistutbildningarna har alltför likartad bakgrund, säger Henrik Bengts och Ulrica Larshamre. (foto: Per Westergård)

Publicerad 3 mars 2017 07:00 - Uppdaterad 7 mars 2017 23:28

Praktikanter bidrar till ökad mångfald

Många av dem som gör praktik på SVT får senare anställning inom företaget. Genom att öppna upp för journaliststudenter från fler skolor än tidigare har mångfalden ökat.

– Det gör det lättare att hitta personer som har erfarenheter och kompetenser som SVT har brist på, säger Ulrica Larshamre, vetenskapsredaktör på SVT.

Varje år tar SVT emot cirka 50 journalistpraktikanter. Under många år kom de flesta av dem från JMK i Stockholm, JMG i Göteborg och Mittuniversitetet i Sundsvall.

Så är det inte längre.

Idag kommer praktikanter från åtta-tio olika journalistutbildningar, både folkhögskolor och universitet.

– SVT har breddat rekryteringen eftersom vi upplevde att studenterna på de traditionella journalistutbildningarna har alltför likartad bakgrund. Det gör det svårt att hitta all den kompetens vi behöver, säger Henrik Bengts, HR-partner på SVT.

Henrik Bengts

Henrik Bengts (foto: Per Westergård)

Framtida medarbetare

Vilka som får praktik på SVT är ingen liten och oväsentlig fråga, snarare avgörande för hur företaget ska bemannas i framtiden.

– Dagens praktikanter är framtida medarbetare, och kanske kommer någon av dem att vara min chef om några år. Därför är det viktigt att vi är måna om dem när de är här, men det ställer även krav på oss att vara noga när vi väljer ut vilka som ska få en plats, säger Ulrica Larshamre som nu är vetenskapsredaktör på SVT men som under många år har ansvarat för rekrytering av praktikanter till riksnyheterna.

Södertörns högskola

Henrik Bengts och Ulrica Larshamre har under de senaste åren besökt Södertörns högskola för att förmå journaliststudenter därifrån att lämna in en praktikansökan. Och de har lyckats, under det senaste året kom ett stort antal av praktikanterna därifrån medan färre kommer från de mera historiskt etablerade skolorna.

På Södertörns högskola

Henrik Bengts och Ulrica Larshamre på Södertörns högskola.

Tanken är inte att favorisera något lärosäte. Poängen med att bredda rekryteringen är att det ökar förutsättningen att hitta personer med kompetenser som saknas inom företaget idag.

– Studenter från folkhögskolor och mindre högskolor vågade tidigare inte söka sig till oss. Det var olyckligt eftersom de som tvekar inte sällan har de kompetenser som vi behöver. Genom att välkomna praktikanter från fler skolor har vi fått sökande med mer varierade erfarenheter, säger Ulrica Larshamre.

Flerkulturell kompetens

Vad som är en bristkompetens kan variera över tid men det som alltid efterfrågas är kunskaper om digital utveckling, språk, funktionsvariation och flerkulturell kompetens.

Även åldern är intressant. Inte minst eftersom flertalet praktikanter tillhör en åldersgrupp som ofta använder sig av andra nyhetskällor än SVT.

Henrik Bengts

Henrik Bengts

– Mitt råd till dem som söker sig till oss är att skriva om erfarenheter som är relevanta i journalistyrket. Att till exempel varit scoutledare, behärska arabiska eller verkat i ett religiöst sammanhang. Allt detta kan få betydelse för om de ska bli utvalda eller inte, menar Henrik Bengts.

Vem som får en praktikplats är dock alltid upp till redaktionschefer att bestämma.

– Det vi gör är att ge dem bättre förutsättningar att hitta personer med exakt de kompetenser som de saknar, säger Henrik Bengts.

Handbok

Målet är att praktikanten ska bli en habil reporter som sedan ska kunna söka vikariat eller annat på SVT. För att skapa en tydlig rutin kring praktiken har riksnyheterna tagit fram en handbok där förväntningarna är beskrivna.

– Vi har strukturerat allt som har med praktik att göra. Det underlättar för både handledare, praktikant och chef. Det betyder att vi numera har en tydlig målbild för vad alla ska göra, säger Ulrica Larshamre.

Ulrica Larshamre

– Vi har strukturerat allt som har med praktik att göra. Det underlättar för både handledare, praktikant och chef, säger Ulrica Larshamre. (foto: Per Westergård)

6 mars

De tre stora utbildarna av journalister har samordnat sina praktikansökningar till SVT och andra medieföretag. Nästa söktillfälle är nu på måndag den 6 mars och den dagen är de flesta redaktionschefer på hugget för att kunna plocka ut just de studenter de vill ha.

– Övriga skolor är inte med i den samordningen men vi uppmanar dem att lämna in sin ansökningar samma dag. Vi vill gärna göra vårt urval vid ett och samma tillfälle och den som lämnar in en ansökan senare riskerar att missa chansen att få en praktikplats, säger Ulrica Larshamre.

Kobra och Babel

Det är inte längre bara nyhetsredaktioner som tar emot praktikanter. De senaste åren har flera ATV-redaktioner, bland annat Kobra och Babel, tagit emot fyra praktikanter var varje år.

– Det skulle vara roligt, och bra, om fler verksamheter inom SVT tog emot praktikanter, säger Henrik Bengts.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

18 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör