15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 22 februari 2017 16:52 - Uppdaterad 24 februari 2017 17:26

Bah Kuhnke: "Givande och produktivt samtal"

På onsdagen möttes kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och ledningarna för public service-företagen för en halvtidsöversyn.

Syftet med översynen är att diskutera förutsättningarna för public service idag, men också inför nästa tillståndsperiod.

- Vi har haft ett givande och produktivt samtal där regeringen har haft möjlighet att diskutera hur public service-bolagen lever upp till sitt uppdrag utifrån det regelverk som styr deras verksamhet, säger Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från Kulturdepartementet.

- Halvtidsöversynen är det tillfälle, under pågående sändningstillstånd, då regeringen kan ställa frågor till programbolagen som vi varken kan eller bör ställa annars. Resultatet av samtalet är ett av flera värdefulla underlag för det kommande arbetet med ett nytt sändningstillstånd för public service-bolagen.

"Konstruktivt möte"

SVT:strategichef Jimmy Ahlstrand:

- Det var ett konstruktivt möte där vi redovisade hur vi arbetat med de frågor som man redan vid inledningen av tillståndsperioden slog fast skulle följas upp vid halvtidsöversynen och där granskningsnämnden haft synpunkter. Diskussionen handlade även om de frågor som behöver utredas inför nästa tillståndsperiod. 

- Från public service-bolagens sida lyfte vi särskilt behovet av en snabb lösning i frågan om att vi redan nu behöver få tillgodoräkna oss webben när det gäller bedömningen av hur vi utfört uppdraget. Skulle den frågan skjutas på framtiden, till 2020 eller 2022 så går det ut inte minst över barn och ungdomar som i så hög grad redan skiftat sitt mediebeteende till online.

Globala medieaktörer

Vid mötet diskuterades också vilken roll public service ska spela i en kommersiell och föränderlig medievärld, t ex relationen till lokala medier, men också till globala medieaktörer.

En del av mötet ägnades åt särskilda frågor kopplade till innevarande tillstånd, till exempel sponsring och kommersiella samarbeten, förutsättningar för extern produktion och SVT:s ansvar för svensk film.

Fakta:

Översynen är ett viktigt underlag i Kulturdepartementets arbete med tilläggsdirektiv till public service-kommittén gällande villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst under nästa tillståndsperiod.

Det nuvarande sändningstillståndet gäller från den 1 januari 2014 t.o.m. den 31 december 2019.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

3 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör