19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT

Publicerad 22 februari 2017 13:12 - Uppdaterad 24 februari 2017 17:31

Avtal klart om flexpension

Almega Medieföretagen, Unionen samt Akademikerförbunden träffade under onsdagen avtal om flexpension för public service-bolagen.

Den extra pensionsavsättningen kommer att dras från det av parterna fastställda utrymmet för löneökningar.

I och med detta har samtliga arbetsgivare inom Almega tecknat avtal gällande flexpension inom Unionens- och Saco/Akademikernas avtalsområde.

- Vi är glada att frågan om flexpension äntligen är löst, säger Gun Karlsson, ordförande för Unionen på SVT. Nu laddar vi för den riktiga avtalsrörelsen som börjar om två veckor.

Flexpension innebär kortfattat att arbetstagare har större möjligheter att gå ned i arbetstid från 62 år och att arbetsgivaren gör en extra pensionsavsättning till arbetstagarens tjänstepension.

Avtalsrörelsen 2013

Frågan om flexpension har varit aktuell sedan avtalsrörelsen 2013, då Svenskt Näringsliv tecknade avtal om detta på flera områden.

Inom Almegas avtalsområde (där Medieföretagen ingår och som PS-bolagen är anslutna till) träffades dock inga överenskommelser om flexpension, varken i avtalsrörelsen 2013 eller 2016. I stället höjdes lönen inom Almegas avtalsområden mer än för anställda i övriga Svenskt Näringsliv.

Pressträff på onsdagen

Pressträff på onsdagen med Anna-Karin Hatt, vd Almega, Martin Linder, förbundsordförande Unionen och Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Principöverenskommelse

För att lösa konfliktfrågan tillsatte ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer en arbetsgrupp för att ta fram en principöverenskommelse mellan parterna. Den 11 november träffades en sådan.

Överenskommelsen innehöll ett paket om fyra färdigformulerade delar och fyra delar där arbetsgrupper tillsattes med uppdrag att förhandla och parallellt påbörja förankring och identifiera eventuella problem. Arbetsgruppernas deadline var 15 december.

Förhandlat om motvaluta

Parterna har sedan dess förhandlat om motvalutan, det vill säga vad arbetsgivaren ska få i utbyte mot flexpensionen.

Tidigt i morse stod det klart att flexpension införs även på Public service-området.

Motvalutan i korta drag, blir att snävare kretsar kommer att gälla för företrädesrätt, d v s återanställningsrätten för visstidsanställda som varit anställda längre tid än 12 månader snävas av till att omfatta den avdelning som den anställde senast varit sysselsatt i.

Dessutom justeras varseltiden vid schemaläggning. Schemaläggning ska fortfarande ske löpande genom lägst 28-dagarsperioder, men ändring av arbetstidens förläggning kan ske med 21 dagars varseltid.

Kollektiv avsättning

Flexpensionen innebär att en kollektiv avsättning görs till pensionsavsättning.

I 2017 års lönerevision görs en avsättning i Flexpension i Tjänsteföretag som motsvarar 2016 års nivå om 0,2 %.

Avsättningen kommer att göras årligen i samband med lönerevisionen och dras från löneutrymmet.

Journalistklubben

Journalistförbundet ställde nyligen frågan till arbetsgivarorganisationen Almega Medieföretagen om man fick förhandla tillsammans med Unionen om flexpension, men fick nej.

- Vi ser det som mycket olyckligt om ett fackförbund har flexpension och det andra inte, eftersom det öppnar för shopping i pensionsvillkoren - något vi vill undvika, säger Hanna Nyberg, ordförande vid Journalistklubben på SVT.

Nu när avtalet om flexpension är i hamn för Unionen menar Hanna Nyberg att det fortfarande finns vissa problem eftersom delar av paketet påverkas av om Medieföretagen också kan komma överens med Journalistförbundet.

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet, säger att Journalistförbundet har för avsikt att förhandla med Medieföretagen om flexpension, antingen separat eller inom ramen för avtalsrörelsen 2017.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör