19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
TV-huset

Publicerad 17 februari 2017 10:26 - Uppdaterad 21 februari 2017 14:01

SVT vill förstärka oberoendet

Stärkt oberoende, tydligt uppdrag online och framtidssäkra sätt att nå ut till hela Sverige.

Det är några av de punkter SVT vill att den kommande public service-utredningen behandlar.

Under våren intensifieras arbetet mot nya sändningstillstånd för public service-bolagen. Utredningen om framtidens finansiering fick sina direktiv före jul. Ordförande för utredningen blir Sture Nordh och de parlamentariska ledamöterna har också utsetts (se länk nedan).

Före sommaren förväntas även direktiven till public service-utredningen vara klara. Kulturdepartementet har därför bett SVT, Sveriges Radio och UR att komma in med synpunkter på områden som de anser bör vara med i utredningen.

- Det är en stor och viktig uppgift som utredningen har framför sig. Den här utredningen kommer på många sätt att skapa förutsättningarna för public service i upp emot tio år framåt. Och det räcker med att titta bakåt tio år i tiden för att se hur snabbt medielandskapet förändras, säger SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand.

Åtta punkter

SVT:s pm till kulturdepartementet innehåller följande punkter:

  • Hur oberoendet kan stärkas
  • Ett online-uppdrag för public service
  • SVT:s innehållsuppdrag
  • Ett uppdaterat säkerhets- och beredskapsuppdrag
  • Hur public service kan nå ut till hela publiken
  • Bolagskonstruktionen
  • Kraven på den inre organisationen
  • Framtidens finansiering av public service

SVT pekar i sin skrivelse även på en rad förändringar i omvärlden som starkt påverkar medieutvecklingen, exempelvis det snabba skiftet i mediebeteende, globaliseringen, ökade försök att minska mediers oberoende med mera.

Utredningarna om public service ska leda fram till nya sändningstillstånd från år 2020.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör