15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Det finns ett stort intresse runt om i Nyheter för att vässa texterna, säger Niklas Skaar.

– Det finns ett stort intresse runt om på Nyheterna för att vässa texterna, säger Niklas Skaar. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 15 februari 2017 07:00 - Uppdaterad 17 februari 2017 10:10

"Textsprånget" ska vässa SVT Nyheter i mobilen

Om SVT ska lyckas nå fler mellan 20 och 40 online - måste de få ord som ryms i rubrik och ingress väljas bättre än idag.

– Det handlar om att söka nya format och mallar. Innehållet måste bli krispigare, säger Niklas Skaar som leder projektet Textsprånget.

Att det är en ödesfråga för SVT att online nå fler och bli relevanta för den strategiskt viktiga målgruppen 20-40 år har stått klart länge och tydliggjordes senast på Nyheters inspirationsdag förra helgen.

– För att SVT Nyheter ska lyckas med detta krävs att vi hittar nya sätt att jobba med text och bild online, säger Niklas Skaar som leder ”Textsprånget”.

Textsprånget handlar om att i högre grad få den yngre publiken att stanna upp vid SVT:s Nyheter online.

Textsprånget handlar om att i högre grad få den yngre publiken att stanna upp vid SVT:s Nyheter online. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Han är civilingenjör, knuten till SVT Nyheter och expert på hur människor använder internet, inte minst i mobilen.

– Många medarbetare här är redan medvetna om att man som mobilanvändare supersnabbt kollar av förstasidor, puffar och inledningar och förstår att det är viktigt att lägga tid på att utforma rubriker och ingresser optimalt. I Textsprånget utforskar vi nya format och mallar som ska underlätta detta och målet är att innehållet på SVT Nyheter ska bli tydligare ”krispigare”, säger Niklas.

Niklas Skaar leder "Textsprånget".

Niklas Skaar leder "Textsprånget". (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Konsumtion analyseras

I Textsprånget analyseras detaljerade data om hur olika SVT-nyheter online konsumerats. Hur har användarna kommit in till artikeln? Har de läst hela artikeln? Har de startat den rörliga bilden? Hur har de klickat sig vidare?

– Utifrån analyserna försöker vi förstå ännu mer hur mobilanvändarna beter sig och hur vi kan skriva rubriker och välja bilder som går hem i nyhetsappen, förklarar Niklas Skaar.

Utvecklandet av en verktygslåda för vassare texter online är kärnan i Textsprånget.

Utvecklandet av en verktygslåda för vassare texter online är kärnan i Textsprånget. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Verktygslåda slutprodukt

Textsprånget inleddes i december och projektet sträcker sig fram till sommaren.

– Innan dess ska vi ha levererat en verktygslåda med mallar och checklistor för olika slags artiklar. Målet är att fler av de nyheter vi publicerar ska läsas och tittas på i större utsträckning än idag, säger Niklas Skaar

Ett annat syfte med verktygslådan är som ett redskap när olika jobb läggs ut.

– Det blir som ett kontrakt mellan reportern och redaktionen/arbetsledaren. Om vad som förväntas av ett jobb, vad det ska bli? Vilken är vinkeln? Ska det vara en längre eller kortare text? Hur paketerar vi den rörliga bilden? Explainer eller inte?

Niklas Skaar är expert på hur människor använder internet, inte minst i mobilen.

Niklas Skaar är expert på hur människor använder internet, inte minst i mobilen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Agil utvecklingsprocess

Niklas Skaar står för strukturen, analysen och konceptualiseringen i Textsprånget.

I en agil anda driver han workshops och experiment i vilka projektet och verktygslådan utvärderas och utvecklas vidare. Projektet strävar efter en hög delaktighet i organisationen.

– Dels är det en referensgrupp av chefer, dels en arbetsgrupp som bland annat består av erfarna journalister och så har vi alla redaktioner som vill vara med att testa och utforska de nya artikelmallarna. Det finns en stor efterfrågan på verktyg för att vi ska kunna bli ännu vassare i mobilen, säger Niklas Skaar.

Intresset kommer inte minst från de över 20 lokala redaktionerna i SVT Nyheter som mer och mer arbetar med publicering online.

– Det är på många håll man vill bli bättre på att nå ut med vårt innehåll till mobiler och jag kommer att besöka flera av våra orter och via Skype kommunicera med redaktioner jag inte hinner åka till, förklarar Niklas Skaar.

Med hjälp av postitlappar driver Niklas Skaar Textsprånget ständigt framåt.

Med hjälp av postitlappar driver Niklas Skaar Textsprånget ständigt framåt. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Ständig rörelse

Någon utbildning av medarbetare i textutveckling eller användning av den kommande verktygslådan är inte inplanerad, åtminstone inte ännu så länge.

– Det som vi däremot ska göra i Textsprånget är att också titta framåt för att i den mån det går förbereda oss för nästa generation av nyhetskonsumtion. Om ett par år kanske de flesta av oss har smarta klockor där man enkelt kan kolla nyheter. Då har man ännu färre sekunder och färre ord på sig att övertyga konsumenten att fortsätta läsa eller titta, säger Niklas Skaar.

Fakta:

I anslagsvillkoren för 2017 står att SVT:s medel ”ska användas för företagets kärnverksamhet, dvs att producera och sända tv-program till allmänheten. Medlen ska också i förekommande fall användas till kompletterande verksamhet, dvs verksamhet som syftar till att utveckla och stödja kärnverksamheten och förbättra möjligheterna för allmänheten att tillgodogöra sig denna”

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

16 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör