19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Vi börjar nu en förändringsresa som verkligen spelar roll, sa Helena Olsson.

- Vi börjar nu en förändringsresa som verkligen spelar roll, sa Helena Olsson. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 8 februari 2017 07:00 - Uppdaterad 9 februari 2017 15:33

Unga nyhetskonsumenter är SVT:s stora utmaning

Redan senare nu i vår inleder SVT ett stort arbete mot att få fler yngre nyhetskonsumenter i Sverige att ta del av SVT Nyheter online.

Idag är det mycket få mellan 20 och 40 år som spontant nämner varumärket SVT Nyheter som exempel på en nyhetsleverantör online, bara några få procent.

Samtidigt är det allt färre i målgruppen som konsumerar nyheter i traditionella nyhetsmedier som radio, tv och tidning och SVT måste därför stärka sin relation till den yngre publiken online för att behålla sin position som nyhetsleverantör på lång sikt.

Idag är mobilen tre gånger större än broadcast som plattform för nyheter i gruppen 20-40, men även i hela befolkningen (16-80 år) har mobilen gått om broadcast som största nyhetsplattform.

Berwaldhallen i Stockholm var platsen där 300 nyhetsmedarbetare, varav ett 60-tal tillresta, inspirerades i lördags.

Berwaldhallen i Stockholm var platsen där 300 nyhetsmedarbetare, varav ett 60-tal tillresta, inspirerades i lördags. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Ödesfråga

Under nyheternas inspirationsdag i lördags presenterades varumärkesprojektet, ett av delprojekten i det större Nyhetsprojektet. Om hur situationen nu ser ut och förslag på hur SVT skulle kunna bryta in i den strategiskt viktiga publikgruppen.

– SVT håller på att tappa kontakten med flera generationers nyhetskonsumenter vilket är ödesmättat på sikt, säger Helena Olsson, programbeställare som även leder varumärkesprojektet.

Även om SVT de senaste tre-fyra åren ökat relativt kraftigt online så kvarstår problemet att nå de yngre. De unga som lämnar broadcast fångas inte i tillräcklig utsträckning upp online.

Helena Olsson presenterade hur varumärkesprojektet tänker sig att SVT Nyheter ska bli viktigt för fler unga vuxna.

Helena Olsson presenterade hur varumärkesprojektet tänker sig att SVT Nyheter ska bli viktigt för fler unga vuxna. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

SVT = broadcast

Att endast några få procent av dem mellan 20 och 40 år spontant nämner varumärket SVT Nyheter som en nyhetstjänst online är utmanande. Andra starka nyhetsaktörer online har betydligt högre spontan kännedom än SVT Nyheter, medan SVT:s nyheter är starkt förknippade med broadcast där varumärkena är exceptionellt välkända.

Däremot nämns andra SVT-varumärken såsom t ex Rapport eller Play som digitala nyhetsaktörer av 15 % i samma grupp (20-40).

Måste öka 50 procent per år

Ett övergripande mål är att SVT ska behålla positionen som Sveriges största nyhetsleverantör.

– Men den positionen blir svår att försvara om vi inte stärker relationen till de yngre som snabbt flyttat sin nyhetskonsumtion från tv till mobilen. Vi bör ta sikte på att cirka 20 procent av nyhetskonsumenterna mellan 20-40 år dagligen tar del av våra nyheter online år inom fyra år, säger Helena Olsson.

Det innebär en ökning i målgruppen på 50 procent per år.

Många kom till Nyheters inspirationsdag i Berwaldhallen.

Många kom till Nyheters inspirationsdag i Berwaldhallen. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Fördjupning i fokus

Vad är det då som den viktiga målgruppen vill ha? Ja Varumärkesprojektet har samarbetat med ett konsultföretag som är experter på området, analyserat hur det ser ut och även träffat människor i den aktuella åldersgruppen, i så kallade fokusgrupper.

– Den här gruppen vill verkligen förstå sin omvärld på djupet. De drivs av en stor nyfikenhet och vill ha olika perspektiv för att kunna bilda sig en egen uppfattning. De är trötta på filterbubblor, oriktiga fakta och bristen på transparens. De vill veta vad som är sant och falskt från en oberoende aktör som de litar på. Det här är SVT traditionellt sett bra på, men vi behöver hitta sätt att göra det intressant och engagerande även online, säger Helena Olsson.

Christina Johannesson var en av de ansvariga för SVT Nyheters inspirationsdag i Berwaldhallen.

Christina Johannesson var en av de ansvariga för SVT Nyheters inspirationsdag. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Erbjudandet måste bli tydligare

Så inom kort börjar förändringsarbetet, ”implementeringen”, på allvar – med sikte på att nå målet 20 procent dagligen online bland 20-40 år 2020.

– Förutom att vi ska bli mer fördjupande och ge fler perspektiv måste vi leverera även på snabbhet och översikt – viktiga byggstenar som pekar in i en framtida position för SVT online, sa Helena Olsson.

Hon underströk att det i högsta grad handlar om ”work in progress” och att alla svar på vad implementeringen kommer att innebära ännu inte finns.

– Det handlar att om att minska gapet mellan det vi gör idag och det vi ser att vi måste göra för att förflytta oss. Och vi måste skapa nya initiativ som rör oss i riktning mot den position vi vill ha, slog Helena Olsson fast.

Nytt namn?

Som svar på en fråga från publiken framkom också att namnet på nyhetstjänsten SVT Nyheter diskuteras. Till skillnad från de klassiska varumärkena Rapport och Aktuellt på broadcastsidan har SVT Nyheter ännu inte lyckats etablera sig som ett starkt varumärke online.

– Vi hanterar frågan om tjänstens namn i projektet. SVT Nyheter säger inget om att det är ett digitalt erbjudande, samtidigt är namnet SVT en styrka, menade Helena Olsson.

Att nå 20-40 åringarna är en verklig ödesfråga, sa Helena Olsson. T.v. Kristian Lindquist, digital utvecklingschef.

Att nå 20-40 åringarna är en verklig ödesfråga, sa Helena Olsson. T.v. Kristian Lindquist, digital utvecklingschef. (foto; Mats Carlsson-Lénart)

Ännu mer mobilanpassat

På inspirationsdagen medverkade även Kristian Lindqvist, SVT:s digitala utvecklingschef som är en av de som ska leda implementeringen.

– Det handlar väldigt mycket om hur vi ska få allt bra som SVT Nyheter redan gör att passa bättre i mobilen, att hitta de rätta formaten. Ett exempel är projektet ”Textsprånget” där vi redan börjat arbeta med att utveckla våra texter så att de fungerar bättre i mobilen och för mobilanvändarna, säger Kristian Lindqvist.

Men, som sagt, arbetet pågår fortfarande och närmare besked kommer under våren

– Om cirka två månader ska vi berätta exakt vad vi ska göra och hur vi ska börja implementera, slog programdirektör Jan Helin fast.

b

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

8 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör