21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Anne Lagercrantz och Marja Grill.

Jonas Franksson, journalist, Anne Lagercrantz, SVT Nyheter och Marja Grill, journalist SVT på PS Funkdagen i onsdags. (foto: Per Westergård)

Publicerad 27 januari 2017 07:00 - Uppdaterad 1 februari 2017 15:37

"Om inte PS står upp för våra rättigheter - vem ska då göra det?"

– Om inte SVT, SR och UR står upp för minoriteters rättigheter i dessa oroliga tider - vem ska då göra det?

Frågan ställdes under PS Funkdagen på onsdagen, ett årligt möte mellan public service-bolagen och funktionshinderrörelsen.

Ett samlat svar från de medverkande skulle kunna vara att medieföretagen gör ett hyggligt jobb även om mycket är kvar att göra.

Varje år sedan 2007 har public service-företagen och Handikappförbunden arrangerat PS Funkdagen. Nu när sammankomsten firar tio år var även organisationen Lika Unika med som arrangör.

Syftet med dagen är och har varit att lyfta frågor som rör funktionshindrades möjlighet till delaktighet och synlighet. I år stod frågor som rör yttrandefrihet och delaktighet i centrum. En inriktning som fler av de medverkande tyckte var passande med tanke på att många redaktioner just nu påbörjar planeringen av nästa års valrörelse.

Imre Andersson

Imre Andersson gav sitt perspektiv på hur det är att vara ung kille och ha adhd och asperger (foto: Per Westergård)

Hjälpa och stjälpa

Inledningstalare var Imre Andersson. Han fick ge sitt perspektiv på hur det är att vara ung kille och ha adhd och asperger. Diagnoser som både kan hjälpa och stjälpa.

– Mitt problem är att jag har svårt att behålla min energi på en jämn nivå hela dagen. Det betyder inte att jag vill bli särbehandlad. Till exempel gillar jag inte när jag och mina kompisar gör något dumt i skolan och de åker ut från klassrummet medan jag får vara kvar eftersom jag är ”annorlunda”. Det är som att bli behandlad som en treåring.

Imre var även kritisk mot att media ofta förklarar Anders Behring Breiviks terrordåd med att han har asperger.

– Det var inte asperger som fick honom att döda, det var en övertygelse. Att andra har kommit långt tack vare eller trots diagnosen pratar ni mindre om.

Moderator Ann Bergholtz, Catrine Lundell, journalist och Christine Bylund, forskare.

Moderator Ann Bergholtz, Catrine Lundell, journalist och Christine Bylund, forskare. (foto: Per Westergård)

Kamp för rättigheter

De funktionsnedsattas historiska kamp för sina rättigheter var en programpunkt under dagen. Bland annat belystes hur 1960-talets anti-handikapprörelse bidrog till att flytta fokus från vård till rättigheter för funktionsnedsatta.

Även den evigt återkommande frågan om vilka ord som är lämpliga att använda avhandlades. Att begrepp som vanför, krympling eller idiot är otidsenliga är det få som ifrågasätter. Svårare är att veta vilka ord som är acceptabla idag.

– En utgångspunkt är att det är den grupp som berörs som själv ska få avgöra vilka begrepp som ska användas. Men jag inser att det inte är helt enkelt, inte ens jag är konsekvent. Under en tid använde jag ofta ordet funkis men nu gör jag det alltmer sällan. Nu känns det som alltför klämkäckt, sa Catrine Lundell, journalist som pratade historia tillsammans med forskaren Christine Bylund.

Panelen diskuterade hur mediebevakningen påverkar bilden av samhällets mångfald.

Panelen diskuterade hur mediebevakningen påverkar bilden av samhällets mångfald. (foto: Per Westergård)

Mediebevakningen

Hur mediebevakningen påverkar bilden av samhällets mångfald var ett annat inslag. En slutsats var att utvecklingen går i rätt riktning, en annan att det finns mycket kvar att göra. Inte minst kan redaktionerna bli bättre på att hitta bra nyheter inom området.

– Mitt ansvar som journalist är att ta reda på vad som inte fungerar i samhället och då är det viktigt att låta personer av alla slag komma till tals, sa Marja Grill, grävande reporter på SVT Nyheter och som under det senaste året gjort flera uppmärksammade reportage om LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade, samt om gode män som missbrukar sina uppdrag.

Debatt

Lena Allerstam, strategichef UR, Erika Wermeling, journalist, Jonas Franksson, journalist, Anne Lagercrantz, SVT Nyheter, Marja Grill, journalist SVT och Peter O Nilsson, Sveriges radio Kultur. (foto: Per Westergård)

En riktig fadäs

Trots goda intentioner är det lätt att hamna fel, menade hon.

– För en tid sedan gjorde jag en riktig fadäs. I en reportageserie om personliga assistenter utgick vi från ett uttalande från finansminister Magdalena Andersson där hon menade att det var nödvändigt att ta pengar från assistansverksamheten för att betala för migrationen. Därför började vi hela serien med ett inslag om vad LSS kostar. Det blev fel, att vi senare visade på andra perspektiv kompenserade inte helt det inledande misstaget.

Ekonomiska frågor som berör funktionsnedsatta, migration och skola är alltid känsligt och svårhanterligt men Anne Lagercrantz, divisionschef för SVT Nyheter, menade att det ibland är nödvändigt att göra jämförelser mellan olika typer av verksamheter.

– Det får inte finnas områden där vi inte får tala om kostnader, men när vi gör det får vi aldrig ställa olika grupper mot varandra.

Även public service-bolagens högsta chefer fanns på plats.

Även public service-bolagens VD:ar fanns på plats för att ge sin syn på frågor som rör funktionsnedsatta. (foto: Per Westergård)

Politisk dagordning

Jonas Franksson, som har jobbat med program som CP-magasinet och Funk i P1, uppmanade de närvarande journalisterna att vara uppmärksamma på att det ofta finns en politisk dagordning när det gäller frågor som rör funktionsnedsatta.

– När Försäkringskassan pratar om ökad kvalitet kan det lika gärna handla om att de vill göra nedskärningar. Om inte public service står upp för våra rättigheter i dessa oroliga tider - vem ska då göra det?

VD:arna

Bli bättre på att inkludera

Även public service-bolagens högsta chefer fanns på plats för att lära men även för att ge sin syn på frågor som rör funktionsnedsatta.

– Vi måste bli bättre på att inkludera er, men det gäller även att ni måste få uttala er om frågor som inte rör era handikapp. Därför blir jag glad varje gång jag ser en person i rullstol bli intervjuad om utrikespolitik, sa SVT:s vd Hanna Stjärne.

Cheferna var även inne på att rekryteringen till public service måste bli bättre. Men även här gäller det att funktionsnedsatta inte ska begränsas till att enbart jobba med frågor som rör funktionsnedsattas villkor.

Elever

Samtalsledare Marie Nyberg (UR) och eleverna Claudia Nilsson, Alexander Forselius, Imre Andersson, Rakel Eriksson och David Bonté Atterberg. (foto: Per Westergård)

Delaktighet och yttrandefrihet

Som en förberedelse för PS Funk-dagen samlade public service-bolagen redan i höstas ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar till en workshop. Tanken var att de skulle få dela med sig av hur de ser på delaktighet och yttrandefrihet. Resultatet presenterades under dagen, både i form av filmer och i ett samtal på scenen.

– Det är fantastisk att få vara här, men eftersom jag kommer från en mindre stad vill jag säga att ni måste bli bättre på att skildra hela landet, sa Alexander Forselius med emfas.

Maria Johansson, ordförande i Lika unika.

Maria Johansson

"Glöm inte bort oss i valet"

Maria Johansson, som är ordförande för organisationen Lika Unika, var mycket nöjd när dagen var slut.

– Det har varit en bra och viktig dag. Det är absolut nödvändigt att vi får tillfälle att belysa våra frågor för public service-företagen - och att vi nu har gjort det under tio år har gett resultat. Men fortfarande gäller det att få journalister att inse att när de pratar om mångfald och normkritik måste de även inkludera oss inom funktionshindersrörelsen. Samma sak gäller den kommande valrörelsen; glöm inte bort våra frågor när valtemperaturen stiger.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

14 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör