15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT Teckenspråk samlade för att under ledning av Maya Rohdell diskutera teckenspråket i SVT produktioner.

SVT Teckenspråk samlade för att under ledning av Maya Rohdell diskutera teckenspråket i SVT produktioner. (foto: Elisabeth Bergkvist)

Publicerad 26 januari 2017 07:00 - Uppdaterad 26 januari 2017 17:04

Äntligen språkvård för teckenspråk

SVT Teckenspråks redaktion i Falun har den här veckan fokuserat på språkvård.

Det är första gången som redaktionen ser över teckenspråket i sina program.

SVT Teckenspråk producerar barnprogram, ungdomsprogram, kultur- och samhällsprogram och nyheter på teckenspråk. Plus tolkade tillgänglighetsprogram på teckenspråk, som Agenda och Sportspegeln tex.

Det är många olika nivåer av språket som används. Precis på samma sätt som svenskan i SVT:s program. Att man inte har samma tilltal i Bolibompa som i Aktuellt.

Vad är ett bra teckenspråk?

Maya Rohdell jobbar som tolk och utbildare och är uppvuxen med två språk, teckenspråk och svenska. Efter att hon tittat igenom program från de olika redaktionerna samlades alla i två dagar den här veckan för att prata språkval.

Vad är ett bra teckenspråk till vår publik?

Maya Rohdell, teckenspråkstolk och utbildare.

Maya Rohdell, teckenspråkstolk och utbildare. (foto: Elisabeth Bergkvist)

Egna språkregler

Det finns egna språkregler för teckenspråk, precis som för svenska. Språkligt skiljer sig de båda språken mycket åt. Hur kan redaktionen behålla det rika teckenspråket och inte försvenska det? Är det önskvärt?

Det blev mycket diskussioner om man ska anpassa språket efter språkutvecklingen i samhället eller om man ska vara kulturbärare och behålla det intakt. Och hur kan man hitta och lyfta teckenspråket om svenskan är grunden?

- Ett sätt att förklara den språkliga skillnaden är att tänka att en bok ska bli film, när man översätter från svenska till teckenspråk, säger Helena Edin som är teckenspråkstolk på SVT Teckenspråk. - Innehållet kan vara det samma, men det är stor skillnad på hur man uttrycker det och tar till sig det.

Grupparbete

Anna-Britta Larsson, Johan Kankkonen, Marie Esters Axelsson och Tomas Lagergren diskuterar språket i våra program i ett grupparbete. (foto: Elisabeth Bergkvist)

Inget skriftspråk

Teckenspråket har inte något skriftspråk. Hur påverkar det språket? Det går inte att slå upp i ett lexikon på samma sätt som svenskan.

- En språklig skillnad är också att svenskan älskar substantiv. Teckenspråk älskar verb, berättar Maya Rohdell.

Hur påverkar det programprocessen om manus skrivs på svenska? Styr svenskan då indirekt teckenspråket i bild? Diskussionerna gav en ökad förståelse för hur processerna före inspelning påverkade språket i programmen.

- Det blir tydligt för oss hur vi ska tänka: "välj språk och målgrupp", säger Anna-Britta Larsson som är projektledare på barnredaktionen. Det är något viktigt som jag tar med mig.

Tomas Lagergren från Nyhetstecken ställer en fråga till gruppen.

Tomas Lagergren från Nyhetstecken ställer en fråga till gruppen. (foto: Elisabeth Bergkvist)

Mycket tid

Reflektioner från Maya Rohdell är att redaktionerna satsar mycket tid på språket i produktionerna för att få det så bra som möjligt.

Till exempel från manus på svenska till teckenspråk i bild, de processerna kan se olika ut utifrån vilket program man gör. Och ibland är manuset ett bildmanus eller filmat på teckenspråk. Och ibland finns inget manus, utan det kanske är en livetolkning utan någon längre språklig förberedelse.

Teckenspråket syns inte i så många sammanhang så SVT har en viktig roll när det gäller den språkliga nivån och kvalitén på språket.

Utmaning

Språk utvecklas. Så även teckenspråket. Det som redaktionerna ser som en utmaning nu är att många som är med i programmen, och som tittar, använder två språk samtidigt.

Kanske någon både tecknar och pratar, vad gör det med våra program om man kanske inte har något språk fullt ut? Vad behöver tittarna?

Diskussioner som är bra att ha startat och som inte slutar med språkvårdsdagarna.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

8 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör