15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hanna Stjärne och Cilla Benkö

SVT:s VD Hanna Stjärne och Sveriges radios VD Cilla Benkö. (foto: Janne Danielsson/ Mattias Ahlm)

Publicerad 20 december 2016 21:39 - Uppdaterad 15 januari 2017 22:17

Framtidens finansiering av public service ska utredas

Regeringen beslutade på tisdagen att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av public service.

- Det är bra att utredningen om finansieringen av public service startar i god tid inför nästa sändningstillstånd. Den nuvarande radio- och tv-avgiften behöver moderniseras, säger VD Hanna Stjärne.

 – Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Startar i god tid

SVT:s VD Hanna Stjärne kommenterar beslutet:

- Det är bra att utredningen om finansieringen av public service startar i god tid inför nästa sändningstillstånd. Den nuvarande radio- och tv-avgiften behöver moderniseras.

- SVT:s oberoende är centralt för trovärdigheten och därför är det klokt att det redan nu slås fast att finansieringen ska ligga utanför statsbudgeten. Med tanke på de avskräckande exempel på politisk styrning av medier som finns i vår omvärld ska största möjliga avstånd mellan politiken och publicistiken eftersträvas.

Värnar oberoendet

Även Sveriges Radios vd, Cilla Benkö, ser positivt på finansutredningen:

– Det är bra att finansieringsutredningen har som avgörande förutsättning att public service har en stabil och förutsägbar finansiering som är utformad för att värna företagens oberoende. Det är också bra att direktiven slår fast att det ska tas fram ett konkret förslag där public service finansieringsmedel fortsatt hanteras helt åtskilt från statens budget och att finansieringsmodellen enbart ska omfatta public service, säger hon och fortsätter:

– En framtidssäker plattformsoberoende avgiftsmodell är en förutsättning för att Sveriges Radio fortsatt ska kunna vara ett oberoende riksmedia med en stark lokal närvaro och en öppen demokratisk arena på alla plattformar.

Kommittén ska bland annat:

  • analysera möjliga alternativa finansieringssystem med utgångspunkt i de särskilda krav och mål som finns för systemet med radio och tv i allmänhetens tjänst
  • ta fram ett konkret förslag för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst där insamlade medel även i fortsättningen hanteras åtskilda från övriga medel på statens budget
  • ta ställning till om det är hushåll eller individer som ska vara betalningsskyldiga och om det är lämpligt att införa en differentiering av betalningsskyldigheten, oc
  • ta ställning till om betalningsskyldigheten även fortsättningsvis ska knytas till innehav av viss mottagningsutrustning och hur den i så fall ska definieras.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

5 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör