10 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT:s tidigare VD:ar Maria Curman, Christina Jutterström och Eva Hamilton - och utmaningar som mött dem under åren. (foto: Peter Jönsson/Claudio Bresciani / SCANPIX och Carl-Johan Söder)

Maria Curman, Christina Jutterström och Eva Hamilton (foto: Peter Jönsson/Claudio Bresciani/TT och Carl-Johan Söder)

Publicerad 23 november 2016 07:00 - Uppdaterad 25 november 2016 12:16

Kvinnorna som tog SVT in i den nya tiden

Sedan Maria Curman vid millennieskiftet tillträdde som VD har SVT letts av kvinnor – 17 år av stora förändringar och utmaningar.

Vipåtv frågade avgångna VD:arna Curman, Jutterström och Hamilton vilka händelser de idag ser som viktigast - och även om synen på SVT:s framtid.

Efter Sam Nilssons långa VD-tid på 1980- och 90-talen utsågs Maria Curman till företagets nya ledare.

Hon tillträdde 1 januari 2000, efter att ha varit chef för Drama i några år.

Maria Curman

Nytillträdd VD år 2000 - Maria Curman. (foto: Jan Collsiöö/TT)

”Vad var det viktigaste som hände i SVT under din tid som chef?”

– Omvandlingen av SVT till en beställarorganisation. Införandet möttes av hård kritik då förändringen dels ansågs oförenlig med public service-begreppet, dels ledde till stora personalneddragningar. Idag är stora delar av programproduktionen utlagd på externa bolag och antalet anställda har minskat med en fjärdedel jämfört med år 2000. Men att SVT, trots dessa nödvändiga konvulsioner, idag står starkare än någonsin torde vara oomtvistat, säger Maria Curman idag.

Maria Curman

Maria Curman i maj 2000. (foto: Fredrik Sandberg/TT)

Webben och Play

Efter hård kritik från olika håll tvingades Maria Curman år 2001 bort från VD-posten och ersattes av Christina Jutterström, tidigare chefredaktör för DN och Expressen och innan dess reporter på bl a Rapport och Ekot.

”Under din VD-tid 2001-2006 Vad var det viktigaste som hände i SVT?”

– Att vi var ett av de första public service-företagen i Europa som gick över från analog till digital teknik och samtidigt skaffade oss mer pengar till program och utveckling på nätet. Vi gjorde, med Lena Glaser i spetsen, SVT:s första riktiga webbsida, som fick många priser. Vi byggde det första SVT Arkiv och SVT Play, även om den senare presenterades några veckor efter det jag slutat, säger Christina Jutterström.

Christina Jutterström

Christina Jutterström år 2006. (foto: SVT)

”Något mera?”

– Vi hade också resurser att starta både Barnkanalen och Kunskapskanalen, den senare tillsammans med UR. Vi la grunden för det fortfarande starka och livskraftiga svenska public service som SVT fortfarande är. Hela omställningen till digital teknik var samtidigt jobbig för medarbetarna, som alla måste lära sig nya tekniska arbetssätt. Dessutom försvann en del yrken som blivit föråldrade, konstaterar Christina Jutterström.

Christina Jutterström

Christina Jutterström informerar personalen i studio 2. (foto: Bengt O Nordin)

Passerade fyran

2006 kom Eva Hamilton som VD efter Jutterström. Efter många år på olika tidningar kom Hamilton som reporter till Aktuellt år 1990 och gjorde sedan vidare karriär inom SVT.

Eva Hamilton utsågs till ny VD i oktober 2006.

Eva Hamilton utsågs till ny VD i oktober 2006. (foto: Bengt O Nordin)

”Vad var det viktigaste som hände i SVT under din tid som chef?”

– Det var 2009, då gick SVT om TV4 som det tv-bolag som svenska folket skattade högst, SVT blev tillika det bolag som nu åtnjöt den största publiken. Detta var kvittot på att vårt arbete med att möblera om i kanalerna, modernisera programmen, förändra tilltalet, öka lyhördheten till publiken och satsa tungt på Play - att allt detta gav effekt i ett farligt politiskt läge då SVT tappat både i räckvidd och inflytande, säger Eva Hamilton som lämnade SVT i slutet av 2014.

Eva Hamilton

Eva Hamilton på Nyheterna och informerar om ny organisation. (foto: SVT)

Om framtiden

2000-talets tre första SVT-chefer är eniga om att SVT även fortsatt har en mycket viktig uppgift att fylla.

– I dagens och framtidens mångfacetterade och snabbrörliga medielandskap blir SVT:s roll än viktigare. Att fortsätta leverera högkvalitativ och relevant journalistik inom nyhets- och dokumentärområdet ter sig avgörande för omvärldsförståelsen och därmed för demokratin. Genom att bredda kulturbegreppet och nå flera målgrupper, ta ett kraftfullare initiativ inom folkbildningsområdet och intensifiera arbetet att spegla hela Sverige blir SVT en nyckelfaktor i ett framtida starkt samhällsbygge, menar Maria Curman.

Christina Jutterström

Christina Jutterström (foto: Nora Lorek / TT)

Stora förändringar

Christina Jutterström säger att framtiden alltid är svår att förutse, kanske svårare nu än någonsin tidigare.

– Förändringarna sker i en allt snabbare takt och samhällsklimatet förändras över världen i en riktning som kräver att public service skapar en mer medveten verksamhet än någonsin tidigare, mer medvetna medarbetare än någonsin. Och tekniskt måste SVT fortsatt vara aktivt på alla plattformar och i alla mediesammanhang, understryker Jutterström.

­– SVT ska fortsatt ha som mål att vara till för alla och dessutom mer än någonsin tidigare ha demokratiparagrafen inne i ryggmärgen.

Våga tro

Christina Jutterström betonar också om hur viktigt det är med självförtroendet i organisationen.

– SVT måste våga tänka nytt, våga misslyckas ibland - och framför allt tro på att public service har den viktigaste medierollen i en föränderlig värld.

Eva Hamilton

Eva Hamilton utanför sitt arbetsrum. (foto: Carl-Johan Söder)

Hur ser då Eva Hamilton på framtiden för SVT?

­– Idag kommer inte hotet från TV4 eller från regeringen. Utan från Aftonbladet.se, Youtube, Netflix och Facebook. Ett helt annat och mycket mer komplext hot. Men fortfarande gäller sanningen att om inte svenskarna - en mycket stor andel av svenskarna - dagligen använder SVT:s innehåll och tjänster, så tappar public service i legitimitet. Och hela idén om att främja demokratiska värderingar och kunskap undermineras. Och då faller också finansieringen, skriver Eva Hamilton

– Samtidigt är SVT viktigare än någonsin. Sveriges Radio och SVT är de primära avsändarna av rikstäckande, kostnadskrävande journalistik och affärsmodellen behöver inte uppfinnas.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör