15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Medieutredaren Anette Novak intervjuas efter presskonferensen. Här av SVT Nyheters Pontus Mattsson.

Medieutredaren Anette Novak intervjuas efter presskonferensen. Här av SVT Nyheters Pontus Mattsson. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 7 november 2016 22:06 - Uppdaterad 10 november 2016 21:02

Föreslagna "Fjärde PS-bolaget" ska ha 500 anställda

Det nya offentligt finansierade medieföretag som Medieutredningen vill utreda skapandet av, ska finansieras genom effektiviseringar i eller en sammanslagning av SVT, SR och UR.

Under presentationen av Medieutredningen på måndagen var det först under frågestunden efteråt som utredaren Anette Novak på direkt fråga av en närvarande journalist nämnde hur det medieföretag som utredningen tycker ska utredas ska finansieras.

– Det är inte alls färdigskissat i detalj men vi föreslår att det ska vara ett eget bolag under Förvaltningsstiftelsen och att det finansieras genom effektivisering av 6-10 procent av befintliga offentligt finansierade medier, sa Novak.

Ska motverka vita fläckar

Om man vill veta mer om hur Medieutredningen tänkt om det nya fjärde PS-bolaget får man gå till den promemoria som bifogas Medieutredningen och som liksom själva utredningen överlämnades till kulturminister Alice Bah Kuhnke under måndagen.

Som bakgrund till tankegångarna står det så här i promemorian:

"De senaste årens utveckling på mediemarknaden, med kommersiella aktörer som kraftigt skär ner sin verksamhet för att säkerställa dess kortsiktiga överlevnad, skapar vita fläckar i medielandskapet såväl geografiskt, som för bevakning av viktiga samhällsteman. Även om det nya mediestödets stimulans av produktion ämnar påverka utvecklingen i positiv riktning, kan nya fläckar uppstå med kort varsel. Det skapar i sin tur ett behov av en agil aktör som snabbt kan anpassa verksamheten efter nya tomrum och kontexter där kvalitativ nyhetsbevakning saknas."

Som denna agila aktör föreslår Medieutredningen det nya bolaget som bygger hela verksamheten med utgångspunkt i kontext och användarbehov.

Cirka 500 anställda

Medieutredningen vill ha en personalstyrka motsvarande de större kommersiella redaktionerna och nämner som ett riktmärke att cirka 500 av Sveriges spetskompetenser inom digitalt förmedlad journalistik bör anställas. "Bolaget ska inte konkurrera med kommersiella medier – utan komplettera dessa. Stärka bevakning, granskning och rapportering från områden som saknar journalistik eller där journalistiken är allvarligt försvagad", skriver utredarna.

Och den nya verksamheten ska enligt promemorian finansieras "genom att de befintliga offentligt finansierade medierna – möjligen som ett led i en eventuell sammanslagning – sparar in 6–10 procent av aktuell kostnadsmassa".

Läs hela avsnittet om ett eventuellt framtida fjärde PS-företag på sidan 15-19 (stycke 3.1) i promemorian

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör