15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Kulturministern

Kulturministern Alice Bah Kuhnke på Patent- och registreringsverkets seminarium ”Nätetikett för upphovsrätt”. (foto: Per Westergård)

Publicerad 27 oktober 2016 07:01 - Uppdaterad 30 oktober 2016 12:56

Uppförandekod ska öka respekten för upphovsrätten

Upphovsrättsbrott är ett hot mot de kreativa branschernas överlevnad. Det var ett tydligt budskap när Patent- och registreringsverket bjöd in till seminarium på temat nätetikett för upphovsrätt.

– En ny uppförandekod kan bli en del av lösningen, menade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

– Gott är gratis! Det gäller inte minst allt som finns på nätet.

Så sammanfattade Sanna Wolk, docent i immaterialrätt vid Uppsala universitet, lite ironiskt allmänhetens syn på upphovsrätten under Patent- och registreringsverkets (PRV) seminarium om nätetikett för upphovsrätt.

Upphovsrättens betydelse

Ett seminarium som hade initierats av PRV som ett led i deras nya regeringsuppdrag att informera och sprida kunskap om immaterialrättens och upphovsrättens betydelse för de kreativa näringarna. Ett uppdrag som de tillsammans med Vinnova har fått 80 miljoner kronor för att klara.

För att tydliggöra regeringens intresse höll kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett tal under seminariet. Enligt henne är en fungerande immaterialrätt en förutsättning för de kreativa branschernas möjlighet att överleva.

– Att skapa en väl fungerande immaterialrätt för konstnärliga och kreativa yrken är centralt för regeringen. För att komma dit krävs en rad åtgärder, inte minst för att öka allmänhetens förståelse för immaterialrätten, sa Alice Bah Kuhnke under sitt anförande.

Alice Bah Kuhnke

Alice Bah Kuhnke (foto: Per Westergård)

Rundabordssamtal

Som ett led i arbetet har hon under det senaste året samlat aktörer från alla berörda branscher till rundabordssamtal. Möten och diskussioner som nu har resulterat i en uppförandekod.

Syftet med den är att tydliggöra att upphovsrätten är en viktig grundsten för tillväxt och innovation för en stor och hållbar kultur- och mediemarknad.

– Uppförandekoden betyder även att vi vill göra internet till en trygg och laglig plats både för konsumenter och företag. Den syftar även till att främja innovation och investeringar i lagliga alternativ samt till att begränsa den ekonomiska brottslighet som baseras på upphovsrättsintrång.

Alltför urvattnade förslag

Inledningsvis var branschens alla aktörer med i samtalet. Men när slutsatserna skulle formuleras valde flera branschföreträdare att dra sig tillbaks eftersom de anser att förslagen blev alltför urvattnade.

En av de centrala aktörer som hoppat av samtalen och som därmed heller inte står bakom uppförandekoden är Film & TV-producenterna.

– Jag var tydlig när vi påbörjade arbetat att vi nu bara kunde agera under gällande lagstiftning. Det har vi lyckats med men våra förslag kommer senare att kompletteras med andra som kräver förändrade lagar. Det viktiga nu är att vi gemensamt har slagit fast att upphovsrätt är en viktig förutsättning för tillväxt och innovation. Och för en hållbar mediemarknad.

Viill se straffskärpning

Lika viktigt är det att skapa trygga och lagliga platser på nätet. Ministerns arbetsgrupp vill därför främja lagliga alternativ för att på så sätt bekämpa brottslighet inom upphovsrättens område.

De vill även se en straffskärpning. En tanke är att skapa brottsrubriken grovt upphovsrättsbrott. Poängen med en sådan förändring skulle bli att en straffskala automatiskt ger polisen bättre verktyg att bekämpa organiserad brottslighet inom området.

– Vi har även gett Statens medieråd i uppdrag att sprida kunskap i frågor som rör upphovsrätt.

Moderator Helena Blomquist, Sanna Wolk, docent inom immaterialrätt uppsala universitet och Jan Rosén, professor i civilrätt Stockholms universitet. (foto: Per Westergård)

Moderator Helena Blomquist, Sanna Wolk, docent inom immaterialrätt uppsala universitet och Jan Rosén, professor i civilrätt Stockholms universitet. (foto: Per Westergård)

Enligt Susanna Wolk och Jan Rosén, professor i civilrätt på Stockholms universitet, är en lagskärpning välkommen men de påpekade samtidigt att det alltid kommer att finnas problem i gränsdragningen mellan upphovsrätt och yttrandefrihet.

– Yttrandefrihet handlar om min rätt att utrycka mig, men det måste inte nödvändigtvis ske med material som någon annan har skapat, menade Jan Rosén.

"Saknar framtidsperspektiv"

Sanna Wolk hävdade att både branschen och regeringen saknar framtidsperspektiv. Och det i en värld som förändras rasande fort.

– Utvecklingstakten är så snabb att vi mest av allt stångas med frågor som redan är på väg att bli irrelevanta. Det som nu krävs är ett brett samarbete inom hela branschen men det får inte sluta med att de utreder frågan i fem år. Gör de det kommer verkligheten att ha flyttat på sig långt innan de är klara.

Pim Holfve, vd Avalance Studios.

Pim Holfve, vd Avalance Studios. (foto: Per Westergård)

Pim Holfve, vd på spelföretaget Avalanche Studios, fanns på plats för att ge de kreativa näringarnas syn på frågan om upphovsrätt.

– För vår del är det inte grannpojken som laddar ner ett spel för eget bruk som är problemet. Det som hotar vårt företags överlevnad är de organiserade hackernätverk som gör allt för att tjäna pengar på det material som vi skapar.

Vi inom spelvärlden har dock varit bättre på att skapa affärsmodeller anpassade till vår tid. Enligt mitt sätt att se det är filmbranschen alltför konservativ, tiden är förbi när de kan ha stora lanseringar på biografer och sedan vänta i månader innan deras material blir tillgängligt på andra plattformar. Det är i detta utbudsvakuum som nätpiraterna verkar.

Moderator Helena Blomquist, Ira Gladnikoff, Viasat och Thomas Porsaeus, SVT.

Moderator Helena Blomquist, Ira Gladnikoff, Viasat och Thomas Porsaeus, SVT. (foto: Per Westergård)

SVT Play

Även för SVT och Viaplay, som både tillhandahåller skyddat material, är frågor kopplade till upphovsrätten viktiga.

– För oss är det ett stort problem att hälften av alla mellan 18 och 24 år fulstreamar. Sanningen är att ju fler som väljer den olagliga vägen desto svårare blir det för oss att ha ett attraktivt utbud, sa Ira Gladnikoff från Viaplay.

För SVT finns ingen direkt koppling mellan illegal streaming och lönsamhet. Det betyder inte att SVT ser lätt på frågan.

– Vi har varit framgångsrika med att publicera innehåll på SVT Play. Det har vi kunnat göra eftersom vi alltid har konstruktiva samtal med rättighetsägarna, och att vi betalar för allt vi visar. När det vi har köpt in dyker upp hos någon fulsajt blir vi inte så glada, säger Thomas Porsaeus, strateg på SVT.

Thomas Porsaeus, SVTi

Thomas Porsaeus, SVTi (foto: Per Westergård)

Viktiga frågor för SVT

Han är noga med att påpeka att det som SVT visar inte är gratis. Inte för tittarna som måste betala licens, men inte heller för företaget som varje år lägger ner stora summor på att producera och köpa in material.

– Därför är det här viktiga frågor även för oss. Vi räknar dessutom med att vi med tiden kommer att bli än bättre på Play-tjänster, och att vi hela tiden kommer att tillgängliggöra mer material och det under längre tid.

En annan stor utmaning inför framtiden är, enligt Thomas Porsaeus, EU:s förslag att de regionala begränsningar som finns idag ska bort.

– Mycket av vårt material kan bara ses av personer som sitter på en svensk IP-adress. Det är ofta ett krav från rättighetsägarna som vill sälja samma material till flera länder. Om EU:s förslag går igenom ska allt vi publicerar vara fritt i hela Europa, det kommer att bli en tuff utmaning att få ägarna till alla rättigheter att acceptera.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör