15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Från det fällda inslaget i Rapport om elsanering.

Från det fällda inslaget i Rapport om elsanering. (foto: SVT)

Publicerad 19 september 2016 18:58 - Uppdaterad 22 september 2016 10:34

SVT Text har för första gången fällts i GRN

En artikel på SVT Text och ett inslag i Rapport gällande bidrag till elöverkänsliga fälldes på måndagen i Granskningsnämnden för bristande opartiskhet och saklighet.

Det var första gången en publicering i SVT text prövades av Granskningsnämnden.

På Granskningsnämnden senaste möte var sju SVT-ärenden uppe.

Sex av dem gällde ”otillbörligt gynnande av kommersiella intressen”. Ett av dessa ärenden, programmet Husdrömmar, fälldes dock för bristande saklighet.

"Ingen medicinsk diagnos"

Det fällda inslaget i Text-tv och Rapport, gällde elsanering. Text-tv skrev: ”Flera kommuner betalar ut bidrag för elsanering åt personer som betraktar sig som elöverkänsliga, trots att elöverkänslighet inte finns som medicinsk diagnos och inte heller av staten klassas som funktionshinder visar en kartläggning av SVT Nyheter.”

Anmälarna har främst reagerat på att det sägs att elöverkänslighet inte anses eller klassas ”som funktionshinder”. De är också kritiska till formuleringar om att elöverkänslighet inte finns som medicinsk diagnos eller att det inte har stöd av forskningen.

Förtydligande

SVT kunde inte i sitt yttrande redovisa någon grund för att elöverkänslighet inte av staten ”räknas som” eller ”klassas som” funktionshinder. Däremot finns det grund för påståendet att det inte är en medicinsk diagnos.

SVT Programetik kommenterar ärendet:

- Tidigare har Granskningsnämnden inte ansett att den kan pröva sändningstillståndet bestämmelser när det gäller text-tv, men efter ett förtydligande i radio- och tv-lagen har man nu börjat granska också denna publiceringsform.

Husdrömmar

Ett inslag om energihus i Husdrömmar fälldes för brist saklighet och otillbörligt gynnande då speakertexten jämförde energiförbrukningen av ett s k passivhus med ett nybyggt familjehus och sa att ”en normalvilla av samma storlek förbrukar cirka 25 000 kWh/år. Men [paret] hoppas att hamna på mindre än en tiondel av det.”

Ett modernt nybygge ska - enligt nutida krav inte ha en energiförbrukning på mer än 6500 kWh/år – och därför menade anmälaren att informationen var otillbörligt gynnande av energihus jämfört med vanliga hus.

75 000 kronor

Ett inslag om ett seniorgym i SVT Nyheter Stockholm fälldes för att nämnden ansåg att gynnandet av gymmet och exponeringen av varumärket på intervjupersonens t-shirt gick utöver vad som var motiverat av ett informations- och underhållningsintresse.

Nämnden anser att överträdelsen motiverar en avgift om 25 000 kronor.

Fråga doktorn fälldes för gynnande exponering av ett medverkandes företag i programmet.

Logotypen för den medverkande kvinnans designföretag syntes tydligt i bild vid flera tillfällen, liksom ett antal av företagets produkter och prislappar. Denna exponering ansåg nämnden inte var motiverad av ett informations- och underhållningsintresse. Inslaget ansågs därför strida mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.

Nämnden ansöker hos Förvaltningsrätten att SVT ska betala en avgift för detta på 50 000 kronor.

Friande inslag

Ett inslag gällande vinproduktion i den inköpta programserien Mat med Kira, producerat för svenska YLE , friades i fråga om otillbörligt gynnande. En oenig nämnd friade också ”Gomorron Sverige” för exponering av logga på ett par skor.

Nämnden friade ”Ett annorlunda landslag” - en dokumentär om SVT:s bevakning kring X-Games som är actionsporternas motsvarighet till OS.

Anmälan gällde loggor som syntes i bild, och Granskningsnämnden konstaterade att ett flertal varumärken visserligen förekom i dokumentärfilmen, men beaktade att SVT hade blurrat logotypen i många sekvenser och att stora delar av filmen var inspelad i idrottsutövarnas tränings- och tävlingsmiljöer.

Därför ansåg nämnden att exponeringen av en speciell logotype för ett varumärkte inte gick utöver vad som kan godtas.

"Viktigt beslut"

SVT Programetik skriver i en kommentar: ”Det här var ett viktigt beslut som visar att nämnden tar hänsyn till tränings- och tävlingsmiljö om vi begränsar exponering av varumärken speciellt i miljöer vi har kontroll över”.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör