15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Anne Lagercrantz och Maria Groop Russel

Anne Lagercrantz och Maria Groop Russel (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 9 september 2016 07:00 - Uppdaterad 12 september 2016 14:31

Anne och Maria bäddar för ett fortsatt starkt SVT

Mindre krångel och hierarki! Eventuellt revirtänkande ska bort och ersättas med öppenhet i flera riktningar.

Förutom grunduppdraget att leda, driva och utveckla de två divisionerna ingår samarbete som ett skarpt uppdrag för de två divisionscheferna Maria Groop Russel och Anne Lagercrantz.

– Vi är båda handlingsinriktade och nyfikna på varandras verksamheter och det gör oss samspelta. Och så har vi kul, förklarar de i en längre intervju för Vipåtv.

Redan från intervjuns första minut känns de naturligt samspelta, Anne Lagercrantz, chef för Nyhets- och Sportdivisionen, och Maria Groop Russel som är divisionschef för SVTi/ATV.

När den ena slutar prata tar den andra vid på ett sätt som gör att det känns som att VD Hanna Stjärnes vision om ”ett SVT” är på väg att bli verklighet.

– Vi har lärt känna varann väldigt bra, inte minst genom att vi tillsammans rekryterat ett par nya nyckelpersoner i våra repektive divisioner, säger Maria Groop Russel.

Dessutom finns utvecklarna för nyhets- och sporttjänsten organiserade inom ramen för SVTi/ATV, så vardagen kräver samarbete för att leveransen till publik och användare ska bli så bra som möjligt.

Anne Lagercrantz och Maria Groop Russel.

Förutom att leda, driva och utveckla de två divisionerna ingår samarbete som ett skarpt uppdrag för de två divisionscheferna.(foto: Mats Carlsson-Lénart)

Ett år sedan

Det är nu cirka ett år sen som de båda tillträdde som divisionschefer – Maria som under mer än 25 år haft en rad olika jobb i SVT, varav de senaste dryga 10 åren mest som chef och Anne som förra hösten kom utifrån, närmast från posten som chef för Ekot och tidigare var hon nyhetschef på TV4.

– Ibland har det varit lite svårt för mig att förstå SVT och då har jag kunnat ringa Maria som känner företaget utan och innan, säger Anne Lagercrantz.

– Vi är båda väldigt handlingsinriktade, fyller Maria i. Vilket jag också tror är en förutsättning för att kunna ro komplexa samarbeten i land. Samarbete och samverkan ska ju faktiskt leda till att man levererar något mer eller bättre än om man inte hade gjort det tillsammans.

Revirtänk ute

Och nu i höst sker ytterligare steg i förändringsarbetet på båda divisionerna. SVTi/ATV gick in i sin nya organisation den 1 september. Nyhetsdivisionen har en delvis ny ledningsgrupp sedan i maj och presenterade tidigare i veckan riksnyheternas organisation inför nystarten den 1 januari.

– På det stora hela handlar det mycket om att hitta nya former och flöden för att ändå bättre kunna utveckla public service-uppdraget. Både i broadcast och online. Både för den stora och lilla skärmen. Att öka öppenheten, dela och skapa ny kunskap tillsammans och att låta fler medarbetare bidra till att SVT kommer att vara angeläget för publiken även framöver , förklarar Maria Groop Russel.

– Idag, i och med digitaliseringen, hänger saker ihop så mycket mer än förr och vill man vara framgångsrik kan man inte vara protektionistisk och exempelvis skydda sin egen avdelnings storlek, menar Anne Lagercrantz och ger överflyttningarna av Design och Undertext från Nyhetsdivisionen till ATV som exempel.

– Förändringstankarna och arbetet drivs hela tiden ur perspektivet, att det ska bli bättre för publiken och användarna, och att vi ska använda SVT:s resurser på bästa sätt. Anne har en grundpassion för nyheter och jag för program, säger Maria, men gemensamt finns ett stort engagemang för hela public service-uppdraget.

Anne Lagercrantz

– Idag, i och med digitaliseringen, hänger saker ihop så mycket mer än förr och vill man vara framgångsrik kan man inte vara protektionistisk och exempelvis skydda sin egen avdelnings storlek, menar Anne Lagercrantz. (foto: Marika Ireblad)

Nya samarbeten

Det var för ungefär ett och ett halvt år sen, i mars 2015, som Hanna Stjärne aviserade hur hon ville organisera SVT inför framtiden. Bland annat skulle de båda divisionerna ha ett tydligt samarbets- och samverkansuppdrag. På vilket sätt har dessa hittills infriats?

– Rekryteringen av Adde Granberg som ny produktionschef på allmän-TV, en befattning med stor betydelse även för nyheterna, är ett bra exempel. Att Anne och jag jobbade tillsammans med den var väldigt speciellt. För att säkra samarbetet kom vi också överens om att låta Adde ingå i båda divisionernas ledningsgrupper, säger Maria Groop Russel.

En annan konkret ny konstellation är hur nyhets- och sportteamen på SVTi och redaktionerna jobbar tillsammans. Och även hur alla som arbetar med Barn nu jobbar tillsammans i ett utbrutet projekt i lite friare form.

Ett tredje exempel är anställningen av den grävande reportern Bo-Göran Bodin som både ska arbeta för SVT Nyheter och för Uppdrag Granskning som tillhör ATV.

Maria Groop Russel

– Önskemålen om samarbete får inte bli en broms utan vi ska ju hitta de områden där det är relevant, säger Maria Groop Russel. (foto: Marika Ireblad)

Men Maria Groop Russel vill vara tydlig med att alla inte ska samverka och samarbeta med alla.

– Önskemålen om samarbete får inte bli en broms utan vi ska ju hitta de områden där det är relevant. Men idag är väldigt få saker isolerade från varann och det är viktigt att vi kan kommunicera snabbare både vertikalt och horisontellt så att vi tillsammans hittar de bästa arbetsmetoderna. Digitaliseringen kräver det. Hela omvandlingen av media gör att det är helt nödvändigt att tänka och göra på nya sätt.

Broadcast ännu viktigt

Både Anne och Maria understryker hur viktigt det är att SVT, trots ett starkt förändringstryck i en omtumlande tid, behåller stoltheten över sina traditionella specialiteter.

– Vi är ju så himla bra på så mycket! Så vi ska inte göra om allt från grunden men vi måste fråga oss hur vi ska göra det vi gör under nya förutsättningar och med nya förväntningar från publiken. Men det är viktigt att vi inte tappar självförtroendet för vi är exempelvis väldigt bra på innehåll och berättelser, säger Maria Groop Russel. Det ska vi så klart fortsätta att vara. Samtidigt behöver vi också ställa oss frågan om vad ska vi göra annorlunda och hur?

– Ta bara Rapport, Sportnytt eller lokala nyheter som fortfarande samlar en enorm publik framför TV:n. Även om det är en ålderstigen publik så är den viktig och lojal. Vi måste värna de tittarna men samtidigt också nå de generationer som inte bryr sig om vårt utbud idag, inflikar Anne.

– Broadcast är fortfarande viktigt och vi ska inte, som en del kanske tycker, mer eller mindre överge det. Vi ska göra både och, framhåller Maria. Både innehåll för broadcast och innehåll för online.

Anne Lagercrantz och Maria Groop Russel

Anne Lagercrantz och Maria Groop Russel. (foto: Marika Ireblad)

Snabbare nyheter

En avdelning där mycket förändrats och hänt under det senaste knappa året är riksnyheterna. En utlösande händelse var bevakningen av terrorattackerna i Paris förra hösten som fick hård kritik för att den var för senfärdig i broadcast, både inom och utom SVT.

– Behovet att ändra riksnyheternas arbetssätt blev akut efter Paris och vi gjorde omgående en översyn av organisationen, säger Anne Lagercrantz som då just börjat på SVT.

Översynen pekade bland annat på brister gällande mål, uppföljning och gemensamt arbetssätt samt på att det fanns en överprövningskultur.

– Men det fanns en samstämmighet kring vad som behövde ändras och som ledde till den nya organisationen för riksnyheterna som nu börjar 2017, understryker Anne.

Men redan då attentaten i Bryssel inträffade, drygt fyra månader efter Paris, fanns en helt annan beredskap för stora nyhetshändelser.

– Vi har lyft fram snabbhet som en kvalité i sig. Publiken har en helt annan förväntan på att bli uppdaterad idag och avvaktar vi med att sända blir vi bortvalda som nyhetskälla. Det ställer nya krav på oss och istället för att kunna ge hela bilden, måste vi i realtid berätta vad vi vet, - och lika viktigt – vad vi inte vet, vad som inte är verifierat. Här är erfarenhet och kunskapen på redaktionen helt avgörande, understryker Anne Lagercrantz.

Men hon framhåller också att det inte räcker att vara snabbare.

– Vi måste också skildra och fördjupa. Vår nya videodesk experimenterar exempelvis med förklarande journalistik eller så kallade ”explainers” menar Anne Lagercrantz.

Anne Lagercrantz

- Vid stora nyhetshändelser måste vi i realtid berätta vad vi vet, - och lika viktigt – vad vi inte vet, vad som inte är verifierat, säger Anne Lagercrantz till Vipåtv:s reporter Mats Carlsson-Lénart. (foto: Marika Ireblad)

Lokala samarbeten

Transparens, prestigelöshet och kommunikation är ledstjärnor i SVT:s nya arbetssätt. Hierarkierna ska tryckas ihop och fler personer involveras i det strategiska arbetet.

– Vi ska jobba tajtare och snabbare. Vi ska ha insyn i och kunna påverka olika beslut. Och även lokalt skulle SVTi/ATV och Nyheter kunna jobba mer tillsammans, menar Maria Groop Russel.

Men det allt överskuggande är publikens behov och när och hur publiken vill ta del av SVT:s utbud

– Hur publiken kommer att konsumera om ett år är väldigt svårt att veta. Därför ska vi inte låsa fast oss för mycket, menar Anne Lagercrantz.

Videodesken är ett exempel på ökat experimenterande, ett annat är möten mellan utvecklare och redaktion, bland annat inför bevakningen av fotbolls-EM och för att nå ut bredare med minoritetsutbudet.

– Här handlar det – igen – om att samarbeta kors och tvärs i företaget, det är i kontakter och möten mellan medarbetare från olika håll som de nya idéerna kan födas och då är divisionsgränser helt ointressanta, säger Anne Lagercrantz.

 Maria Groop Russel

- Vi har inte tid att hålla på och bevaka interna perspektiv och strukturer utan behöver fokusera på hur vi kan jobba fiffigare, menar Maria Groop Russel. (foto: Marika Ireblad)

Roligaste man kan göra

När intervjun pågått i ungefär 40 minuter blir det plötsligt tyst några sekunder. Kanske inser vi alla tre inblandade att allt prat kring organisation, nya arbetssätt och utbudsutmaningar kan låta lite spretigt och väldigt omfattande.

– Det är nog så att det aldrig varit roligare och svårare att arbeta på SVT än nu, när hela medielandskapet förändras. Både nationellt och internationellt. Det är så spännande och viktigt! Vi har inte tid att hålla på och bevaka interna perspektiv och strukturer utan behöver fokusera på hur vi kan jobba fiffigare, mer kreativt och bli ändå skarpare med olika sorters leverans till publiken, säger Maria Groop Russel och fortsätter:

– Och även om förändring kan vara jobbigt så har jag absolut känslan av att det finns en stor insikt hos medarbetare på SVT att vi verkar i en brytningstid och att många här verkligen vill vara med och bidra till ett fortsatt starkt och uppskattat SVT.

Fakta:

Detta har hänt:

2005: Tio år efter starten blir svt.se utsedd till Sveriges bästa sajt

2006: SVT Play lanseras,

2006-2014 Eva Hamilton är SVT:s VD

2010: Livesändningar i mobil och dator lanseras

2011: ”Bron” sänds för första gången

2012: SVT Nyheter släpper app

2015: SVT bygger ut sin lokala närvaro i Sverige till 33 platser.

 

JANUARI 2015: Hanna Stjärne tillträder som ny VD. Börjar med att maila tre frågor till alla medarbetare och får 300 svar.

MARS 2015 - Hanna Stjärne presenterar den nya organisationen där tre divisioner blir två. Myntar begreppet ”ett SVT” och anger huvudriktningen för hur företaget ska jobba framöver

MAJ 2015 - De två nya divisionscheferna, Maria Groop Russel och Anne Lagercrantz presenteras.

DECEMBER 2015 - De två nya programdirektörerna Jan Helin och Lena Glaser presenteras.

JUNI 2016 - De två nya allmän-TV cheferna presenteras, Emma Kronqvist och Andreas Bedinger.

SEPTEMBER 2016 – Division SVTi/ATV får ny ledningsstruktur och organisation. Riksnyheterna presenterar den nya organisation som ska börja gälla 1/1 2017.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

9 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör