15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT

Hoten mot journalister blir allt vanligare. I genomsnitt hotas eller trakasseras en redaktion om dagen. (foto: Anders Strömquist)

Publicerad 9 augusti 2016 06:52 - Uppdaterad 9 augusti 2016 12:45

Hoten mot journalister ökar

Hoten mot journalister blir allt vanligare. I genomsnitt hotas eller trakasseras en redaktion om dagen.

Det visar en ny undersökning som presenterades av Utgivarna i början av juli.

För tredje året i rad har bransch- och intresseorganisationen Utgivarna låtit TNS Sifo genomföra en undersökning bland sina medlemmar om hot och trakasserier mot mediehusen och dess medarbetare.

Resultaten redovisas i rapporten ”Hot och hat – så påverkas medierna”.

94 redaktioner svarade på enkäten. I fjol var motsvarande siffra 101.

Bland annat framkommer det i undersökningen att:

  • 42 av 94 redaktioner har hotats de senaste 12 månaderna. Det är en ökning jämfört med fjolårets undersökning.
  • De 42 redaktionerna har sammanlagt fått motta hot vid 147 tillfällen. I fjol var motsvarande siffra 99.
  • Hoten riktas i huvudsak mot enskilda medarbetare.
  • På 12 av de 42 hotade redaktionerna har medarbetare tvekat inför publicering eller jobbutlägg efter allvarligt hot. Den siffran är något lägre än tidigare.
  • På en majoritet av de hotade redaktionerna har man förstärkt skalskydd och yttre säkerhet på grund av hot.

Trakasserier ökar

Undersökningen visar också att trakasserier har blivit allt vanligare. Totalt redovisades 239 trakasseritillfällen i undersökningen. I fjol var siffran 218.

I undersökningen rapporteras att de 94 svarande redaktionerna har hotats, trakasserats eller utsatts för våld vid minst 386 tillfällen. Det betyder totalt sett att redaktionerna utsätts för otillbörlig påverkan varje dag.

– Utvecklingen är oacceptabel och måste bromsas, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg i ett pressmeddelande.

– Risken för självcensur bland journalisterna är stor liksom att ämnen undviks eller områden inte bevakas. Om det sker har vi ett stort demokratiskt problem.

 

:Utgivarna är intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige som samverkar och slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och TU.

Fakta:

Undersökningen är gjord tillsammans med opinionsinstitutet TNS/Sifo.

I undersökningen deltar redaktionellt ansvariga bland Utgivarnas medlemmar, det vill säga medlemmar i TU – Medier i Sverige samt företagen Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4. Även Sveriges Tidskrifters medlemmar ingick i enkäten, men eftersom svarsfrekvensen var alltför låg har den delen inte tagits med i resultatet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör