19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 17 juni 2016 16:09 - Uppdaterad 20 juni 2016 21:10

GRN: "SVT har i huvudsak uppfyllt public service-uppdraget 2015"

Granskningsnämnden lämnade på fredagen in den årliga bedömningen av public service-bolagens redovisningar till Kulturdepartementet.

I en sammantagen bedömning anser GRN att SVT, Sveriges Radio och UR ”huvudsakligen får anses ha uppfyllt sina public service-uppdrag år 2015”.

Granskningsnämnden har för 2015 års bedömning fokuserat på vissa ämnesområden, nämligen resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet, sidoverksamheter, spegling, barn och unga, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt minoritetsspråk.

Mångfald och spegling

Granskningsnämnden anser att SVT har uppfyllt kraven i §6 och §8 i sändningstillståndet gällande jämställdhet, mångfald och spegling. (se sid 75–79 i "Bedömningen av public service-redovisningarna")

Nämnden menar också att SVT har uppfyllt 55-procentkravet – att den andel av allmänproduktionen i SVT:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent (punkt 13 i anslagsvillkoren).

Varierat utbud för barn

Vidare anser Granskningsnämnden att SVT uppfyllt kravet på ett varierat utbud av program för barn och unga enligt §10 i sändningstillståndet.

Även att SVT har uppfyllt kravet på ”att på barns och ungas egna villkor förmedla nyheter, fakta samt kulturella och konstnärliga upplevelser från olika delar av Sverige och världen”.

När det gäller SVT:s sändningar på finska, samiska, meänkieli och teckenspråk för barn anser nämnden att SVT uppfyllt kraven, men däremot inte på romani chib, där SVT sänt för få timmar.

Inte uppfyllt dessa krav

Granskningsnämnden menade att SVT inte uppfyllt, eller delvis uppfyllt, följande villkor:

  • Delvis uppfyllt kravet på att särskilja vad som är att betrakta som kärnverksamhet och kompletterande verksamhet.
  • SVT har inte uppfyllt kravet på att den verksamhet som tillgängliggör sändningar utanför Sverige ska bära sina egna kostnader.
  • SVT har inte uppfyllt kravet på att särskilt redogöra för vilka kommersiella samarbeten som företaget har deltagit i och vilka intäkter de har genererat.
  • SVT har överträtt det högsta antalet tillåtna sponsrade evenemang år 2015.
  • SR, SVT och UR har inte uppfyllt kravet på att ta hänsyn till de språkliga behoven hos barn och unga som tillhör språkgruppen romani chib.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör