15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
TV-husets entré

Nu är det nya kollektivavtalet klart. (foto: Anders Strömquist)

Publicerad 24 maj 2016 11:57 - Uppdaterad 26 maj 2016 10:18

Avtal klart mellan Unionen och Almega - båda parter nöjda

På tisdagen tecknades ett nytt avtal för public service-området mellan Unionen och Almega Medieföretagen avseende löner och allmänna villkor.

Bägge parter är nöjda med avtalet, men Unionens krav på flexpension gick inte igenom.

Avtalet, som är ettårigt, ger en löneförhöjning med 2,2%.

De nya lönerna gäller från den 1 april 2016. Lönerevisionen kommer dock inte att ske förrän i höst, vilket innebär att den nya lönen kommer att betalas ut retroaktivt någon gång under sen höst.

Varje medlem i Unionen erhåller en garanterad lönehöjning om 220 kronor per månad. I övrigt ett identiskt löneavtal som tidigare.

Arbetstid, övertid och OB

Utöver löneavtalet har ett avtal tecknats om allmänna villkor som huvudsakligen är likalydande med nu gällande avtal. Bland annat kvarstår samma regler för arbetstid, övertid och OB-ersättning.

Parterna kommer nu att inleda en dialog gällande lönerevision 2016 och information angående tidpunkt för detta kommer att meddelas senare.

Nu fortsätter avtalsrörelsen med förhandlingar med SJF och Akademikerförbundet.

Avtalen beräknas vara klara klart inom närmaste veckorna.

Roland Pihl

Roland Pihl

 

Roland Pihl, SVT:s förhandlingschef:

- Jag är väldigt nöjd med att vi har fått till ett nytt avtal med Unionen. Det har varit en turbulent avtalsrörelse med bland annat strejkvarsel. Känns bra att vi nu vet vad som gäller och att vi kan börja förbereda lönerevisionen i höst.

Gun Karlsson

Gun Karlsson

Gun Karlsson, ordförande för Unionen på SVT:

- Vi är glada över att vi har fått ett bra avtal utan försämringar och utan att behöva gå ut i strejk. Men företagets dubbelbemanning har kostat på, inte bara ekonomiskt för företaget utan även i förtroende. Det gäller både mellan fack och företag, men framförallt kollegor emellan. Hoppas vi slipper sådana här uppslitande situationer nästa år och att arbetsgivarsidans avtalskrav blir mer seriösa framöver.

Varslade om strejk

Det var den 6 april som Unionen varslade om strejk för att få igenom kravet på flexpension.

När Almega tog frågan till Arbetsdomstolen, eftersom arbetsgivarorganisationen ansåg att det råder så kallad fredsplikt i pensionsfrågor och att varslet därför var ogiltigt, gick AD på arbetsgivarnas linje och strejken avblåstes.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör