6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
SVT Programetik besöker Malmö. (foto: Albert Svanberg)

SVT Programetik besöker Malmö. Frans Andersson och Anna Stål Isaksson håller i diskussionen.

Publicerad 23 maj 2016 07:00 - Uppdaterad 24 maj 2016 12:56

Programetik i koncentrat - med nya ortspaketen

Det finns ett stort behov i företaget att diskutera publicistiska frågor och programetik. Det visade sig när SVT Programetik i höstas gjorde en kartläggning om vilka önskemål medarbetarna hade kring dessa frågor.

”Ortspaket” och ”Etikakuten” är två konkreta resultat av dessa behov - och idag besöker SVT Programetik Umeå för en tvådagarsutbildning.

När Albert Svanberg började sitt nya jobb som chef för SVT Programetik i höstas lät han göra en kartläggning för att få en samlad bild av företagets behov och önskemål kopplade till Programetiks roll och arbete.

Två saker som framkom, från olika avdelningar och olika delar av landet, var dels en önskan om mer närvaro av Programetik på orter utanför Stockholm, dels en önskan om ännu fler skräddarsydda utbildningar kring ett specifikt område eller program.

- Vi beslöt att slå ihop dessa behov och starta Ortspaketen och Etikakuten, säger han.

Lokala programexempel

Ortspaketen innebär att Programetik besöker olika SVT-orter och håller grundkurs och specialanpassade seminarier, som kan ta avstamp i lokala programexempel.

Etikakuten är en möjlighet för redaktioner och programansvariga att fråga om aktuella ärenden eller hur man ska agera i en specifik situation .

- SVT Programetik har jourverksamhet varje vardag både på mail och telefon, dit man alltid kan vända sig i akuta ärenden, men Etikakuten ger möjlighet att fördjupa sitt dilemma sittandes vid samma bord, säger Albert Svanberg.

Albert Svanberg

Albert Svanberg, chef för SVT Progametik. (foto: Per Westergård)

Premiär i Malmö

Premiär för ortspaketen var det i mitten av maj då Programetik kom till Malmö.

- Ortspaketen kan ses som ett komplement till Friiberghs, säger Albert Svanberg, och åsyftar det tvådagars-seminarium som hålls två gånger om året på Friiberghs herrgård utanför Stockholm. SVT-medarbetare från hela landet deltar och diskuterar programetiska frågor utifrån aktuella exempel. Mycket populära och eftertraktade seminarier, som snabbt blir fullbokade.

Ortspaketen är ”fasta paket” som återkommer varje år.

Grundkurs

Första dagens förmiddag i Malmö ägnades åt en grundkurs i de olika publicistgrunderna. Ett 35-tal medarbetare deltog.

På eftermiddagen höll Anna Stål Isaksson och Frans Andersson från Programetik två seminarier som deltagarna kunde välja mellan, dels Otillbörligt kommersiellt gynnande och dels Respekt för den enskildes privatliv.

- Vi upplever ett stort behov av att diskutera publicistiska frågor och etiska avvägningar. I vardagen hinner man inte alltid lägga så mycket tid på dessa frågor, och därför känns det bra när man frigjort tid för våra seminarier och där vi gemensamt diskuterar. Vi gör seminarierna tillsammans, säger Albert Svanberg.

ATV och nyheterna

Han tyckte också att det var givande att Allmän-TV och nyheterna möttes i diskussionerna.

- Min uppfattning är att det inte är så ofta som dessa två världar har möjlighet att mötas i programetiska diskussioner, och jag tror alla upplevde det både positivt och givande.

Han tyckte också att det var ett generöst klimat i Malmö, där man vågade berätta om programsatsningar som inte alltid blivit så bra - även om de inte hamnat som ärenden hos Granskningsnämnden.

- Man bjussade på saker som inte gått så bra och delade med sig av misstag. Det kändes som en varm och trygg miljö där man vågade göra det.

Etikakuten

Lotta Unger och Mats Lundblad.

Lotta Unger och Mats Lundblad från Malmö passade på att prata publicistiska frågor med Frans Andersson och Anna Stål Isaksson från SVT Programetik. (foto: Albert Svanberg)

Dag två var det dags för Etikakuten.

- Vi visste inte alls hur det skulle bli eftersom det var något helt nytt som vi prövade.

Representanter från tre program hade anmält sig i förväg, men fler tog chansen, vilket också var meningen. Sammanlagt åtta representanter från olika redaktioner kom till Etikakuten och ville diskutera aktuella frågeställningar kring sina program.

- Vår roll kan vara att snabbt ge råd i en situation, men även att vara bollplank eller ställa de relevanta frågorna och föra ett resonemang, som sedan kan landa i ett beslut hos redaktionen, säger Albert Svanberg.

Annorlunda i Umeå

Idag och imorgon, 23-24 maj är det Umeås tur att få besök av SVT Programetik och då är Teresa Moderatho och Yvonne Åstrand, tillsammans med Albert Svanberg, på plats.

Där ser programmet lite annorlunda ut, och tanken är just att det ska anpassas efter orten och vilka speciella frågor som man vill lyfta och diskutera just där.

I höst kommer Programetik att fortsätta ortspaketen, först i Göteborg och sedan i Stockholm.

Albert Svanberg

Albert Svanberg

Albert, varför är programetik viktig?

- Det är själva kärnan av vad vi ska göra, varför och hur.

- Vi brukar prata om den programetiska kompassen, som blir alltmer viktig i ett medielandskap som ständigt förändras. Att SVT har en stark och tydlig programetisk kompass tror jag är förutsättningen för att vi ska fortsätta ha en stark trovärdighet – och därmed en förutsättning för vår starka position.

Programetiks utbildningar

Under förra året deltog sammanlagt 883 personer i något av Programetiks utbildningar och seminarier.

Programetik kommer fortsätta med seminarierna på Friiberghs herrgård två gånger om året, i april och november. Dit får alla på SVT söka, men Programetik väljer ut vilka som får delta, för att få en bra mix från olika redaktioner och med medarbetare från hela landet.

En ny satsning, som är ett resultat av höstens kartläggning - förutom ortspaketen och Etikakuten - är ett utgivarforum som har skapats. Ett 25-tal utgivare från både riksnyheterna, sporten och de lokala nyheterna träffades tidigare i år och diskuterade utgivarfrågor

Ambitionen är att detta forum ska hållas två gånger om året.

 

Vad tyckte man i Malmö om Programetiks besök?

Göran Eklund

Göran Eklund

Göran Eklund, redaktionschef SVT Nyheter Skåne och Helsingborg:

 - Det är bra att Programetik gör sådana här besök eftersom många då får möjlighet att ta del av deras kompetens och kan delta i viktiga och intressanta journalistiska diskussioner. Och det var ett mycket uppskattat besök.
- Den stora nyttan, som jag upplever det är att vi vid sådana här sammanhang får pröva vårt journalistiska omdöme mot svåra frågor. När man fördjupar sig i programetiska frågor når man kärnan i vår verksamhet, trovärdigheten.

 

Petter Bragée

Petter Bragée

Petter Bragée, programchef, SVT Malmö:

- Det var ett lyckat besök. Efter en bra och rapp inledning med 12 videoexempel deltog jag i de fördjupade diskussionerna kring personlig integritet. Det är så tydligt att vi kommer allt närmare inpå livet på våra huvudpersoner i reality och dokumentärer. Och det är lätt att trampa snett, vilket vi diskuterade i konkreta förslag ur Malmös katalog. Det som gladde mig allra mest var just den livfulla diskussionen med stor tillit och öppenhet mellan ATV och nyhetspersonal. Misstag delades och erfarenheter drogs gemensamt. Inspirerande!

 

Micael Lekberg

Micael Lekberg

Micael Lekberg, programchef, SVT Malmö:

- Jag tycker det var bra med konkreta och varierade exempel. Det var också bra att det inte bara var en dragning, utan det blev många bra samtal på vägen.

- Att både nyheterna och ATV medverkade var positivt och flera intressanta diskussioner utvecklade sig! Bra också att fokus ligger på saklighet, opartiskhet och gynnande.

- Om jag säga något som kan förbättras så var det att det var lite för många exempel som presenterades i det första seminariet, att det var svårt att hålla koll på dem när gruppens intryck skulle redovisas. Det skulle räcka med två exempel att diskutera i grupperna.

SVT Programetik:

SVT Programetik vid Sveriges Television arbetar inom området programpolitik och programetik, främst med anknytning till radio och tv-lagen och sändnings-tillståndet för SVT, men även med annan policy och etik som rör innehållet i sändningarna.

Aktuella områden är t.ex. integritet, opartiskhet och saklighet, sponsring och otillbörligt gynnande.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör