19 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Jimmy Ahlstrand

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 27 april 2016 07:05 - Uppdaterad 1 maj 2016 20:51

"Kommissionens förslag svåra att genomföra"

SVT:s Jimmy Ahlstrand förkastade de flesta delarna i Public Service-kommissionens förslag under en nätverksträff i måndags kväll.

När nyhetsbrevet TV-Nyheterna i Stockholm bjöd in branschfolk för att diskutera den omdiskuterade PS-kommissionens rapport var det förutom Jimmy Ahlstrand även kommissionens ordförande Gunnar Strömblad som satt på podiet och även Aftonbladets TV-chef Jan Scherman – mest känd som f d TV4-chef, men också i många år för längesen SVT-medarbetare, bland annat inrikeschef på Aktuellt. Jan Scherman ingick inte i Public Service-kommissionen.

Svårt med fond

Efter att Gunnar Strömblad kortfattat redogjort för kommissionens rapport (se länk nedan) var det Jimmy Ahlstrands tur att ge svar på tal.

– Jag förstår inte vad som skulle bli bättre av om även kommersiella aktörer ska göra public service. Privata bolag får redan idag stor del av PS-medlen då vi lägger ut många produktioner, sa Ahlstrand och åsyftade PS-kommissionens förslag om att en del av medlen, som idag går till SVT och de andra PS-bolagen, skulle kunna sökas även av t ex privata mediebolag för projekt av PS-karaktär.

Gunnar Strömblad

PS-kommissionens ordförande Gunnar Strömblad. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Strömblad svarade med att det till en början skulle röra sig om en mindre del av PS-kakan och bara på försök.

– Även om det bara handlar om en liten del är det från början problematiskt. Vem ska ha rätt att söka och när? Och vad skulle EU-kommissionen säga till exempel? Idag har just Public service-bolag en väldigt tydlig dispens från statsstödsreglerna, men frågan är vad EU skulle säga om privata bolag fick allmänna pengar, svarade Jimmy Ahlstrand.

Sälj Boxer!

Medietungviktaren Jan Scherman lovordade vissa delar av Public Service-kommissionens förslag.

– Bort med sponsringen. Mer förhandsprövning och ett ökat grundlagsskydd är alla bra idéer, menade han.

Jan Scherman

Aftonbladets TV-chef Jan Scherman. (foto: Mats Carlsson.Lénart)

Däremot sågade Scherman PS-kommissionens idé om att en del av PS-medlen skulle gå till en fond från vilka även andra skulle kunna söka pengar.

– Snarare är det så att vi behöver dra isär finansieringen, så att de privata faktiskt klarar sig på sin kant och public service på den andra hävdade Scherman.

Att det behövs mer pengar till vissa typer av innehåll höll Scherman dock med om.

– Men då är det bättre att tillföra mer resurser till de fonder som redan finns, t ex Nordisk Film&TV-fond. Det skulle man kunna göra genom att privatisera Boxer, som jag menar förlorat sin roll som ”statligt stambanenät”, sa Scherman.

Jimmy Ahlstrand tyckte idén om mer pengar till den nordiska fonden var intressant.

– Det är ändå en modell som fungerar.

Paneldebatt

Fel fokus?

Jimmy Ahlstrand ifrågasatte att de stora medieföretagen bakom PS-kommissionen just riktat in sig på att granska public service.

– Det finns ju så många andra saker som är viktigare för den kommersiella mediesektorns överlevnad. Moms, skatter infrastruktur, säkerhet och så vidare. Varför just en Public service-kommission och inte exempelvis en bredbandskommission?

Gunnar Strömblad hänvisade till kommissionens intervjuer med svenska privata mediechefer där ett flertal uppgav att det är svårt att ta betalt för innehåll på nätet, på grund av public service fria utbud på webben. Men Jimmy Ahlstrand tolkade undersökningen något annorlunda.

– I och för sig upplever de privata medierna konkurrens från oss i public service men många angav i sina fritextsvar att det är något positivt, sa Ahlstrand.

Gunnar Strömblad och Jimmy Ahlstrand

Varför just en Public service-kommission och inte exempelvis en bredbandskommission? undrar Jimmy Ahlstrand. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Sponsring i fokus

I sponsringsfrågan var Strömblad och Scherman eniga mot SVT:s Jimmy Ahlstrand.

–Sponsring är inte till för att vi ska expandera verksamhet utan för att möjliggöra att vi ska kunna sända stora evenemang som OS och större VM och där är sponsring en del av upplägget. Vi är också beroende av sponsring när vi har ”toppar” som exempelvis nu när vi arrangerar Eurovision. Utan sponsring hade vi i dessa lägen knäckt vår programekonomi, sa Ahlstrand.

Jan Scherman svarade med att ”några saker behöver göras för att public service ska fungera i det moderna mediesamhället”.

– Tiden är över när SVT hade ensamt majestät när det gäller sporträttigheter. Sponsringen kanske är liten men den procenten som det gäller kan vara det som sätter priser på sponsringsaktiviteter och då påverkar det hela marknaden. Så sluta med det, sa Scherman.

Jimmy Ahlstrand underströk att SVT exempelvis inte längre sänder seriespel i nån större omfattning, utan vad det handlar om stora evenemang av nationellt samlande karaktär.

– Att sända de här stora händelserna stärker vår förankring i samhället i stort och det är också viktigt för idrotten i Sverige att vi sänder de här evenemangen.

Fråga från publiken

Fråga från publiken. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Dyrare PS

Jan Scherman efterlyste, liksom PS-kommissionen gör i sin rapport, en tydligare definition av public service. Men då kommissionen under Gunnar Strömblad menar att public service nog kunde klara sig med lite mindre pengar än idag öppnade Scherman för motsatsen.

– Om man förtydligar vad public service ska göra, i form av kvalitativ produktion av olika slag t ex drama och film, så följer en prislapp. Det kan bli dyrare eftersom det kräver mer och det är egentligen rätt oproblematiskt om man är överens om vad som ska göras, sa Scherman.

Jimmy Ahlstrand framhöll SVT:s satsning för att förstärka den utsatta lokala journalistiken.

– Förra året frigjorde vi 60-70 tjänster för det lokala och vi utökade antalet redaktioner och sändningar. Men det finns ju en gräns för vad vi kan göra och det ska absolut finnas utrymme både för public service och kommersiella medier på det lokala planet.


PS-kommissionens förslag ”Från analog institution till digital funktion”:

  • Göra det möjligt för t ex privata medieföretag att söka PS-pengar ur en särskild fond.
  • Förtydliga uppdragen till programbolagen SVT, SR och UR.
  • Slopa TV-avgiften och ersätt den med medel ur statsbudgeten

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

12 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör