15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 13 april 2016 06:00 - Uppdaterad 15 april 2016 17:28

HD-beslut i konsttvisten påverkar inte SVT:s bildrapportering

Högsta domstolen meddelade den 4 april beslut i tvisten som pågått sedan 2013 mellan Organisationen Bildupphovsrätt Sverige (tidigare BUS) och Wikimedia gällande Wikimedias användning av offentlig konst på sin webbsida Offentligkonst.se.

Beslutet innebär inte några förändringar för SVT.

Rebecca Barzegar, förhandlingschef på SVT Juridik, berättar här om beslutet:

Wikimedia visar på Offentligkonst.se, via en karta, upp bilder på offentlig konst som laddats upp av allmänheten till Wikimedias databas.

Bildupphovsrätt anser att Wikimedias användning av konstverken innebär ett intrång i konstnärernas upphovsrätt och vill att Wikimedia ska betala för att få visa konsten.

Wikimedia menar å sin sida att de har rätt att tillgängliggöra konstverken med stöd av en inskränkning i upphovsrättslagen som säger att ”konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”.

Svar på en fråga

Det nu aktuella beslutet från HD är ingen dom, utan att ett svar på en fråga från tingsrätten där målet ligger, och tar därmed också väldigt specifikt sikte på just den särskilda situationen kring Wikimedias omfattande tillgängliggörande av utomhus placerade konstverk.

Några långtgående slutsatser bör därför inte dras av beslutet, som inte föranleder SVT att inskränka vår tillämpning av undantaget i upphovsrättslagen.

HD konstaterar i beslutet att den aktuella inskränkningen i upphovsrättslagen inte ger Wikimedia rätt att från sin databas ge allmänheten tillgång till konstverk som är stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus.

HD beaktar vid sin bedömning att Wikimedias databas förvisso tillgodoser ett allmänt intresse men att syftet är att tillhandahålla en öppen databas som kan användas av bl.a. allmänheten, utbildningsväsendet och turistnäringen, och därmed öppnar för en stor användning av upphovsrättsligt skyddade verk som upphovsmannen har ett legitimt intresse av att få ersättning för.

Gratisanvändning

Mot bakgrund av att HD avgränsar sin slutsats till den specifika frågan om den stora gratisanvändning av upphovsrättsligt skyddade verk som Wikimedias databas öppnar upp för är det allt för långtgående att, som vissa Internetforum gjort, dra slutsatsen att det nu skulle vara allmänt förbjudet att lägga upp bilder på utomhus placerad konst på Internet.

Min bedömning är att den användning av utomhus stadigvarande placerade konstverk som sker i SVT:s verksamhet (t.ex. i TV-inslag och på våra webbsidor) inte är att jämföra med Wikimedias nyttjande och därmed fortfarande är tillåten enligt inskränkningen i upphovsrättslagen.

Användning av sådana konstverk ska därför inte heller fortsättningsvis rapporteras till Bildupphovsrätt i Sverige.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Förhandlingschef, SVT Juridik

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör