13 november

| Interntidning för Sveriges Television

 • Meny
Anette Noval och Alice Bah Kuhnke

Anette Novak och Alice Bah Kuhnke i samtal om Medieutredningen. Foto: TT

Publicerad 23 mars 2016 17:31 - Uppdaterad 31 mars 2016 17:17

Public service viktigare än någonsin

Stärk public service oberoende ställning. Det menar Medieutredningen som nu har kommit med ett särskilt PM om de offentligt finansierade medierna.

Dagens system har dock svagheter, inte mindre än 17 punkter finns på deras lista över saker som bör utredas vidare.

När Medieutredningen presenterade sitt delbetänkande i början av november i fjol meddelades att utredningen ska göra en särskild promemoria om public service. Nu har PM:et kommit.

Där slås fast att de offentligt finansierade medierna ända sedan starten i början av förra århundradet har spelat en central roll som förmedlare av oberoende kvalitativ journalistik, som nationellt åsiktstorg och som folkbildare.

"Svenska folket kan vara stolta över public service arbete"

För det arbetet har både SVT och SR vunnit medborgarnas förtroende. I samtliga mätningar ligger företagen i topp, tydligt före andra medieföretag, men även före institutioner som riksdagen och Svenska kyrkan.

Utredningens särskilda sekreterare Anette Novak menar till och med att det svenska folket har all anledning att vara stolta över det arbete som public service-företagen gör.

Så långt är allt gott.

Utmaningen för public service är att det sker dramatiska förändringar i vår direkta omvärld, inte minst i kölvattnet av digitaliseringen. Det har förändrat medborgarnas förhållande till både medier och samhället. Vi är idag, menar utredningen, långt från den kollektiva identitet i ett relativt homogent och analogt samhälle som var fallet när de offentligt finansierade medierna byggdes upp. Istället går vi mot en era av nyindividualism och det i en värld som digitaliseras i accelererande takt.

Stärk public service oberoende ställning

Därför vore det oklokt att just nu ifrågasätta de gamla strukturerna och organisationerna. I dagens politiska läge, där attacker riktade mot medieföretag i allmänhet och offentliga medieföretag i synnerhet har blivit allt vanligare, bör vi istället utveckla modellen för de offentligt finansierade mediernas styrning. Public service måste få en starkare oberoende ställning.

Dagens system har dock svagheter.

I promemorian har Medieutredningen därför identifierat 17 punkter som behöver utredas närmare inför nästa sändningstillståndsperiod. Flera av frågorna är så pass komplexa att det kan vara lämpligt att dela upp dem i separata utredningar. Det gäller inte minst frågan om den framtida finansieringen, men också de offentligt finansierade mediernas påverkan på det kommersiella landskapet.

Andra frågor berör om det är optimalt att verksamheterna är uppdelad i tre separata bolag, om SR kan vara såväl aktiv kulturskapare som granskare av kultursektorn och hur granskning och medborgarinflytande kan öka, utan att oberoendet skadas.

Utredarna vill inte att PM:et ska ses som en kritik av de nuvarande aktörernas verksamheter. Tvärtom. Det är Medieutredningens önskan att bidra med det man identifierat som svagheter – för att den kommande utredningen eller utredningarna ska kunna lägga träffsäkra förslag som lyfter verksamheterna ytterligare.

Public service har aldrig varit viktigare än nu

Slutsatsen är att offentligt finansierade medier kanske aldrig har varit viktigare än just nu. Därför behövs det en öppen och konstruktiv diskussion om hur verksamheterna utvecklas bäst framåt. Med medborgarnas och demokratins bästa för ögonen.

– Medieutredningens inspel är ett av många inspel som kommer att göras inför vår kommande tillståndsprocess. Utredningen tar upp vissa aspekter på verksamheten men missar många andra, bland annat vill de stärka public service oberoende men lägger samtidigt en lång rad förslag som minskar oberoendet. Vi läser och tar till oss utredningen men kommer att göra våra inspel kring hur vi tycker att en nya tillståndsperiod ska se ut i samband med att vår ordinarie tillståndsprocess drar igång, säger Sabina Rasiwala, SVT:s kommunikationsdirektör, i en första kommentar direkt efter det att PM:et blev offentligt.

Fakta:

De 17 punkter som medieutredningen vill utreda vidare:

 1. Sammanslagning av de tre bolagen
 1. Stärkt oberoende ställning
 1. Alternativa finansieringsmodeller
 1. Sponsringens existens och marknadspåverkan
 1. Den digitala distributionen och konvergensen
 1. På väg bort från kanaler
 1. Ny konkurrensbedömning
 1. Skärpt förhandsprövning?
 1. Kortare tillståndsperioder
 1. Att stärka den granskande demokratifunktionen
 1. En genomlysning av verksamheten
 1. En modernare begreppsapparat
 1. Oberoende utvärdering och granskning
 1. Nya nyckeltal
 1. Utvecklade metoder för användarnas återkoppling
 1. Ett nytt självreglerande medieetiskt system
 1. Tydligare styrdokument

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör