15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 9 mars 2016 16:03 - Uppdaterad 11 mars 2016 15:44

Rapporten om medieutbudet 2015 presenterad

På onsdagen presenterades rapporten Svenskt medieutbud 2015, som tas fram av JMG under ledning av professor Kent Asp.

Rapporten visar att SVT1 hade ett övervägande underhållningsinriktat utbud under 2015, medan det informationsinriktade utbudet kraftigt övervägde i SVT2.

I TV4 bestod programutbudet till 75 procent av underhållning, fiktion och förströelse.

Rapporten Svenskt medieutbud 2015 ger en bild av hur innehållet i de största svenska tv-kanalerna förändras över tid och visar också trender i TV:s programutbud de senaste tio åren.

- Syftet med undersökningarna är att skapa återkommande, systematiska och långsiktiga vetenskapliga studier av programutbudet i svensk radio och television, skriver professor Kent Asp i förordet.

Rapporten

Rapporten

Information i SVT2

Rapporten visar att SVT1 hade ett övervägande underhållningsinriktat utbud under 2015, medan det informationsinriktade utbudet kraftigt övervägde i SVT2. Till stor del beror detta på att SVT Forum sänder drygt sju timmar på vardagarna i SVT2.

I SVT24 var ca 15 procent av utbudet informationsinriktat, vilket är en kraftig minskning jämfört med tidigare år. Resten av utbudet bestod av fiktion, underhållning och sport.

I Kunskapskanalen sändes nästan enbart faktainriktade program, föreläsningar och seminarier (UR Samtiden).

Underhållning i TV4

Rapporten visar också att så mycket som tre fjärdedelar av TV4:s programutbud utgörs av underhållning, fiktion och förströelse – och på bästa sändningstid är andelen ännu större.

Det informationsinriktade utbudet i TV4 bestod till större delen av morgon-tv och nyhetsprogram.

TV3, Kanal 5 och TV6 var helt inriktade på underhållning och fiktion. Sedan 2013 kan också Sjuan och TV8 räknas till denna grupp av helt underhållningsinriktade tv-kanaler.

Mångfald i SVT:s utbud

När det gäller mångfalden utmärks både SVT1 och SVT2 av stor mångfald såväl i det informationsinriktade som i det underhållningsinriktade programutbudet. TV4 däremot uppvisade en betydligt mindre programbredd än SVT:s kanaler. Underhållningsutbudet i TV4 var något bredare än i SVT1 och SVT2, men faktautbudet uppvisade avsevärt mindre bredd än SVT:s kanaler.

TV3 och Kanal 5 är båda relativt breda underhållningskanaler, men saknade helt bredd i sitt faktautbud.

Utbudet i de olika kanalerna

Det totala utbudet i de olika kanalerna - både i procent och antal timmar/vecka.

Minskade något i fjol

Om man tittar på förändringen av mångfalden i programmen från 2014-2015 visar rapporten att under fjolåret minskade bredden något i SVT1 och SVT2.

I SVT2 är minskningen särskilt stor när det gäller det informationsinriktade utbudet samtidigt som bredden ökade i det underhållningsinriktade programutbudet. Detta innebär att SVT2 under 2015 uppvisar ungefär samma mångfaldsprofil som SVT1.

I TV4 ökade bredden i underhållningsutbudet under förra årete och därigenom också något i utbudet som helhet. Systerkanalen Sjuan uppvisade ungefär samma mångfaldsprofil under 2015 som 2014.

TV3, Kanal 5, TV6 och TV8 hade under 2015 ungefär samma bredd i sitt programutbud som 2014.

Playkanalerna

Sedan 2012 har man även undersökt kanalernas play-tjänster (SVT Play, TV3 Play, TV4 Play och Kanal 5 Play) och man har bara mätt det utbud som tittarna kan se gratis. Utbudet är störst i SVT Play och därefter TV4 Play. Andelen svenskt programutbud är i reklamkanalernas play-tjänster betydligt större än i deras respektive huvudkanaler.

De största programområdena i SVT Play var fakta, samhällsprogram och tv-serier. I TV3 Play, TV4 Play och Kanal 5 Play dominerade verklighetsunderhållning.

I rapporten skriver man att förändringarna från 2012 och fram till 2015 är små och uppvisar inget entydigt mönster när det gäller produktionsursprung eller hur utbudet fördelas på olika programområden.

Man noterar dock att under 2015 ingick ett mycket begränsat utbud av sportinslag i SVT Plays flöde av rubricerade ´senaste program´.

Fakta:

Rapporten Svenskt medieutbud 2015 ger en bild av hur innehållet i de största svenska tv-kanalerna förändras över tid och visar också trender i TV:s programutbud de senaste tio åren.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör