15 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Frustrerade! - SVT Nyheter Skånes reportrar möter Vipåtv. .

Frustrerade! - SVT Nyheter Skånes reportrar möter Vipåtv. Fr.h Per Carlsson, Gunilla Fritze, Helena Bohm Nilsson, Sara Landqvist, Ylva Esping, Ivan Loftrup-Ericson och Jane Andersson.

Publicerad 23 februari 2016 07:00 - Uppdaterad 24 februari 2016 18:38

Malmöreportrar kräver: ”Formulera om ansvarsprofilerna”

Efter omgörningen av de regionala nyheterna förra våren är det många som känt sig pressade av kravet på multikompetens. Efter att flera i Malmö blivit sjuka kräver nu journalistsektionen där att ansvarsprofilerna ska göras om.

­– Vi vill inte att fler ska bli sjuka, säger Ylva Esping, sektionsordförande.

I ett konferensrum på SVT Malmö sitter elva av Nyheters lokala medarbetare – de flesta reportrar – för att möta Vipåtv. Stämningen är inte påfallande låg men det finns en tydlig känsla av frustration och ilska bland de församlade.

– Vi kan inte acceptera en arbetssituation där folk blir sjuka, säger Journalistklubbens sektionsordförande Ylva Esping.

På bordet ligger några ex av ansvarsprofiler för reportrar, där det står vad varje anställd ska kunna och göra – det dokument som pekas ut som kärnan till problemen med en alltför pressad arbetssituation som nu alltså även resulterat i långa sjukskrivningar.

Skriv om ansvarsprofilerna, kräver Ylva Esping, Sara Landqvist och Helena Bohm Nilsson.

Skriv om ansvarsprofilerna, kräver Ylva Esping, Sara Landqvist och Helena Bohm Nilsson. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

– Det är en kravlista som är helt osannolik att omsätta i praktiken, säger någon.

­– Det borde räcka med att kunna tre eller fyra av de fem kompetenserna, säger en annan.

– Sen är det väldigt fyrkantigt att se alla lika, inte se till vad var och en är bra på, menar en tredje.

SVT i Malmö.

SVT i Malmö. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Lista med krav

På SVT Nyheter i Malmö är flera medarbetare sjukskrivna och två långa sjukskrivningar kopplas direkt till det nya sättet att göra nyheter. Medarbetarna runt konferensbordet bekräftar att stress och trötthet är utbredda fenomen på redaktionen.

För en tid sen skickade journalistsektionen in en lista med krav till SVT, det handlade bland annat om slopat ensamarbete på helger och att utvecklingen mot ytterligare ensamarbete stoppas, en ökad hänsyn till varje individs styrkor och intressen och – inte minst – att de kritiserade ansvarsprofilerna ska formuleras om så att alla inte längre ska behöva göra allt.

Bekymrade företrädare. Ylva Esping och Per Carlsson på journalistsektionen i Malmö vill att företaget gör något nu.

Bekymrade företrädare. Ylva Esping och Per Carlsson på journalistsektionen i Malmö vill att företaget gör något nu. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Sämre tider

I Malmö har pressen på nyhetspersonalen varit ovanligt hård under det senaste året. Flyktingströmmen och sprängningar i utsatta områden är exempel på händelser som genererat en aldrig sinande mängd inslag och publiceringar, i SVT Nyheter Skåne men också i hög grad till Rikset.

Samtidigt har nyhetsmedarbetarna i Skåne, liksom SVT-kollegorna runt om i landet, gått in i en helt ny arbetsroll och även på andra sätt fått förändrade förutsättningar.

Helena Bohm Nilsson har tappat en stor del av sin journalistiska lust.

Helena Bohm Nilsson är bland malmömedarbetarna som tappat en stor del av sin journalistiska lust. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

– Det handlar inte bara om att vi nu både ska intervjua, filma, redigera och webba utan också att våra arbetstider ändrats. Förut jobbade vi fyra rätt långa dagar i veckan. Nu har vi 5-dagarsvecka, visserligen lite kortare dagar, men det känns som vi ska göra samma jobb per dag som tidigare på två timmar kortare tid och dessutom fem i stället för fyra dagar i veckan, säger en av de närvarande och det märks att de andra instämmer.

– Det finns inte längre tid att återhämta sig!

Jane Andersson och Ivan Loftrup-Ericson.

Jane Andersson och Ivan Loftrup-Ericson. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

– En annan aspekt är att deadline för när inslag ska vara klara nu ligger tidigare än förut. Samtidigt förväntas vi under hela dagen leverera till webben, där det är deadline hela tiden i varje ögonblick. Denna tidspress är mycket förbrännande!

– Och inte en spänn har vi fått i löneökning, tillägger någon.

– Nej och det finns inga signaler om att det kommer några extrapengar heller – vi har hittills aldrig fått mer för att vi lär oss mer, fyller sektionsordförande Ylva Esping i.

Rent fysiskt är arbetsmiljön på SVT Nyheter Skåne inspirerande men många medarbetare upplever stress och otillräcklighet.

Rent fysiskt är arbetsmiljön på SVT Nyheter Skåne inspirerande men många medarbetare upplever stress och otillräcklighet. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Snabbkrav stressar

Det var den 12 april i fjol som det nya började, när de gamla regionala ”-nytt”-programmen blev de 21 lokala SVT Nyheter-varumärkena.

Samtidigt gick de närmare 400 medarbetarna landet runt, in i sina nya roller ­– de flesta som multikompetenta videojournalister. Efter att ha gått kurser i de delar av jobbet som de inte behärskade.

Redan på kursstadiet fanns bland många medarbetare en viss oro inför den nya arbetsrollen. Men också förväntningar på de utlovade satsningarna på exempelvis agendasättande journalistik. Dock tycks stressen varit det som tagit överhand och det finns dem som ifrågasätter hela tänket.

– Det sägs varje dag på redaktionen att vi ska vara snabbast. Men det står i skarp kontrast till hur arbetet organiseras. Jag tror att man bara kan bli snabbast om man gör det man är bra på, för att inte säga, bäst på. På det sättet känns den nya organisationen otidsenlig och kostsam, säger en reporter.

Reporter Linda Fridh och proko Nader Hammoud.

Reporter Linda Fridh och proko Nader Hammoud. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Bilar och teknik bidrar

Andra saker som enligt medarbetarna bidrar till stressen som omgörningen medfört är ansvaret för redaktionens bilar.

–Tidigare fanns det varje dag en särskild bilansvarig och det var bara att hämta en bil och köra ut på jobb. Idag har vi ansvar för att kontrollera bilen varje gång vi ska ut. Och tanka den innan vi ställer in den. Samtidigt som deadline för inslagen tidigarelagts.

Utrustningarna nämns också som ett moment som ofta tar mer tid nu än tidigare när en särskilt avdelad person hade kollat att alla grejor som skulle ut var ok.

– Idag är det så många användare på varje utrustning och det är var och ens ansvar att kontrollera och vid behov felanmäla.

Redaktionschef Göran Eklund

– Vi kan lösa det här, säger redaktionschef Göran Eklund. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Anpassningar görs

På chefsnivå på SVT Nyheter Malmö säger redaktionschefen Göran Eklund att nyhetsläget varit ovanligt intensivt under den nya organisationens första knappa år men han säger sig ta problemen på största allvar.

– Den omgörning som gjordes var väldigt stor och jag tror det tar tid innan allt faller på plats och alla känner sig bekväma i sina roller. Jag tror det kommer att bli bättre på sikt! 

Men vad kan göras nu?

– Vi har redan gjort en del anpassningar för att det ska bli bättre för enskilda medarbetare. Och just nu gör vi en inventering av vilka önskemål som synpunkter som var och en i redaktionen har, säger Göran Eklund. 

Vad behöver dina chefer göra åt situationen?

– Jag vet inte men möjligen kan det vara så att just vi i Malmö, med vår nyhetsintensitet, skulle behöva lite extra resurser.

Empati och dialog är nyckelord för att lösa arbetsmiljöproblemen, menar Carolina Källestål som är nyhetschef i Syd.

Empati och dialog är nyckelord för att lösa arbetsmiljöproblemen, menar Carolina Källestål som är nyhetschef i Syd. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Hoppas på översyn

Bland de elva nyhetsmedarbetarna kring konferensbordet är man tacksam för att cheferna lokalt försöker göra det som är möjligt för att olika medarbetare ska ha arbetstider som passar livet i övrigt. Men att det inte räcker.

­– Många här på redaktionen har sömnproblem och många har tappat arbetsglädjen, en glädje som är helt oundgänglig för kreativiteten och skapandet av god journalistik.

Men samtidigt vill man inte fullständigt såga omgörningen heller.

– Vi kräver inte återgång till enkelkompetens och det finns också det som är bra i det nya. Men det måste utvärderas hur allt har gått och hur folk mår.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

6 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör