21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 23 februari 2016 06:55 - Uppdaterad 23 februari 2016 18:51

Christina Ågren: "Alla måste klara baskraven"

På SVT Nyheter centralt säger den ansvariga att man givetvis inte ska bli sjuk av att arbeta på SVT men att det är grundläggande att alla ska klara kraven i ansvarsprofilen.

– Vi tar varje sjukskrivning på stort allvar och arbetar kontinuerligt med kartläggning, analys och åtgärder. Det finns inga generella svar, utan vi måste se till varje individ. Cheferna arbetar tillsammans med HR lokalt, och vi har kontinuerlig samverkan med facken centralt där vi följer upp arbetet, säger Christina Ågren, chef SVT Regionala Nyheter & Minoriteter.

-- Kommer det nya sättet att göra nyheter / nya arbetsorganisationen  att utvärderas?

Christina Ågren

Christina Ågren

– Vi är väl medvetna om att alla inte kan vara lika bra på alla verktyg men en grund i förändringen är att alla måste klara baskraven för att vi ska få verksamheten att gå runt.  

Den nya organisationen gör det möjligt för oss att komma närmare publiken och för att vara relevanta måste vi vara snabba, kunna erbjuda fördjupning och egna nyheter där publiken vill ta del av vårt innehåll. Alla veckans dagar och från tidig morgon till sen kväll. Det är bakgrunden till att varje reporter måste kunna hantera alla verktyg, foto, redigering, webbpublicering till exempel.

Det senaste året har vi kompetensutvecklat närmare 400 personer och nyanställt ett hundratal, det kommer att ta tid att hitta en gemensam lägsta nivå. Vi jobbar kontinuerligt för att följa upp och fylla på med fortsatt kompetensutveckling, säger Christina Ågren.

Men ser du redan idag att det finns delar i upplägget för hur de nya lokalnyheterna ska göras som skulle behöva ändras?

– Vi behöver hitta ett nytt sätt att producera broadcastnyheter som ligger mer i tiden. Såväl för publiken som för medarbetarna. Det handlar om att göra färre inslag och om att reportrar i större utsträckning samarbetar mer, bidrar med delar som tillsammans bildar en helhet för publiken.

Min roll som programchef är att, i samarbete med beställarna, bidra till en större tydlighet i hur vi ska prioritera i vardagen.

Så vad görs konkret just nu?

­– Just nu leder Lena-Marie Nilsson, nyhetschef Väst, ett prioriterat projekt kring nyhetsformatet i tv, som tar avstamp i detta ­­– vad vi ska välja att satsa på?

Dessutom för Christina Ågren en dialog med programledningen kring bland annat mer enhetliga sändningslängder. Exempelvis kommer alla kvällssändningar i sommar att vara fyra minuter långa.

­– Vi står också inför behovet att byta ut vår utsändningsteknik inom något år, där kommer vi att se över hur vi kan förenkla så att vi fortsätter flytta resurser från utsändning till journalistik, avslutar Christina Ågren.

Christina Ågren svarar här på Malmö-reportrarnas krav på omformulering av ansvarsprofilerna.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

4 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör