13 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
BBC Sport

Från BBC North i Manchester sänds bl a BBC Breakfast, regionala nyheter, barnprogram och sportsändningar. (foto: Lotta Strömland/Lotta Orstadius)

Publicerad 16 februari 2016 07:00 - Uppdaterad 17 februari 2016 20:17

BBC och SVT lär av varandra när medielandskapet ställer nya krav

När BBC ska bli världens bästa och mest effektiva public service-bolag använder de Lean-arbete - precis som Go’kväll och SVT Nyheter Småland gör.

Lotta Orstadius, redaktionschef SVT Nyheter Småland och Lotta Strömland, projektledare Go’kväll, blev inbjudna till kollegorna vid BBC i London och Salford  för att berätta hur SVT arbetar med Lean.

Här berättar de om sitt besök:

Under mer än ett års tid har vi haft ett nätverk där vi utbyter erfarenheter av vårt Lean-arbete. BBC som startade sitt arbete för ett år sedan har velat veta hur vi - som har jobbat i flera år -har bibehållit engagemang och kvalitet i Lean-arbetet.

Både Go’kväll och SVT Nyheter Småland har under mer än fem år arbetat med kontinuerligt förbättringsarbete enligt Lean-principer (visuell styrning, tydliga mål, effektivisering inom befintliga ramar och delaktighet från medarbetare. Allt för att göra arbetet bättre och få valuta för licenspengarna).

Lotta Orstadius och Lotta Strömland inledde sitt tre dagar långa besök på BBC med att åka högst upp i huset och ta en selfie med nyhetslandskapet nedanför.

Lotta Strömland och Lotta Orstadius inledde sitt tre dagar långa besök på BBC med att åka högst upp i huset och ta en selfie med nyhetslandskapet nedanför.

Spark team

Kärnan i BBC:s Lean-arbete är the ”Spark team” - ett 20-tal medarbetare som leder utvecklingsarbetet, utbildar kollegor och svarar mot BBC:s högsta ledning. De har ett stort stöd och finansiering från ledningen.

BBC står inför stora förändringar och har finansiella utmaningar. Sparkteamets uppgift är att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet och säkerställa att förbättringsarbetet genomförs. De har hittills sparat mer åt BBC än vad det egna teamet kostar.

Vi besökte teamets högkvarter på BBC i London och fick chansen att träffa våra kollegor som vi bara har Skypepratat med under ett års tid.

Sparkteamets högkvarter ligger i BBC:s nya byggnad i centrala London.

Sparkteamets högkvarter ligger i BBC:s nya byggnad i centrala London. På bilden syns Adrian Ruth (chef för teamet), Gemma McKenzie (projektkoordinator), Matthew Robinson (internutbildare i Lean vid BBC).

Internutbildning av redaktionsledare

Sparkteamet utbildar ledare inom den redaktion som har fått ett förändringsuppdrag. De har ett tydligt mandat från uppdragsgivarna, genomlyser arbetsflöden och identifierar förbättringsområden. Det kan handla om stora förändringar som inbegriper nya arbetssätt, att publicera sig på andra plattformar, bredda och förnya sin målgrupp.

När vi var där jobbade Sparkteamet med Radio 4 som har fått i uppdrag att använda sig mer av sociala medier och webb, något som har stött på patrull bland medarbetare.

- Först sa redaktionen nej till hjälp, sen såg de fördelar med Lean-arbetet och ville vara med, berättar Duncan Bextor från Sparkteamet.

Under tre månader får redaktionen stöd av Sparkteamet, sen ska de klara sig själva. De som lär sig visar på goda exempel och sprider kunskapen som ringar på vattnet.

De utvärderar ständigt arbetet, gör omfattande analyser, stämmer av varje vecka med uppdragsgivaren, ser till att arbetet ger effekt och minskar slöserier.

Lotta Strömland förevisas Mediatorget av Mark Warburton.

Lotta Strömland förevisas Mediatorget på BBC i Salford av Mark Warburton. (foto: Lotta Orstadius)

BBC North i Salford

2011 flyttade BBC North till Mediacity i Salford, Manchester. Ett hypermodernt mediahus där medarbetarna saknar fasta platser och har sina saker i färgglada skåp.

Det som gjorde stort intryck på oss var arbetet med lokala nyheter. Nyheterna brottas med stress, publiceringar på flera plattformar, förändrade arbetssätt för att möta publiken. Precis som SVT.

Här har de genomfört ett omfattande Lean-arbete, något som många var skeptiska till en början. Arbetet gick ut på att flytta resurser från broadcast till online.

- Jag var tveksam till förändringarna, jag hade egentligen inte reflekterat över att det gick att arbeta annorlunda, säger Jim Clark som är en av huvudredaktörerna för nyheterna vid BBC North.

Hypermoderna skåp på BBC North.

Hypermoderna skåp på BBC North.

Tunnel av gröna soffor på BBC North.

Tunnel av gröna soffor på BBC North.

Många tidstjuvar upptäcktes

För att flytta resurser från broadcast till online använde man sig av principen FTE – Full Time Eqvivalent. En sparad timme på broadcastarbete flyttas och blir en timme online.

När redaktionen genomlyste arbetsflödet upptäcktes många tidstjuvar och mycket av arbetstiden kunde läggas på online. BBC North har lyckats stärka onlinearbetet utan att det har kostat mer pengar.

Alla redaktörerna har också fått åka ut med videojournalisterna på jobb för att verkligen se vad den ökade arbetsbelastningen innebär och hur det dagliga arbetet med publicering på flera plattformar går till.

- Vi redaktörer satt inne vid desken och önskade inslag, publiceringar på webben, frågade efter material till sociala medier. Reportrarna fick bara mer och mer att göra, säger Jim Clark.

Genomlysningen av arbetsflödet och FTE gjorde att de tillsammans såg vart resurserna kunde flyttas. Arbetet är fortfarande intensivt, men kontrollen över vad man gör och vad som ska prioriteras har blivit bättre.

Lotta Orstadius i samspråk  Jim Clark, redaktör för regionala nyheter

Lotta Orstadius i samspråk Jim Clark, redaktör för regionala nyheter utanför deras studio. (foto: Lotta Strömland)

Lean for leaders

Samtidigt som vi är på besök i Salford pågår en utbildning - Lean for leaders – i en del av mediacentret.

Matthew Robinson som är internkonsult utbildar en grupp chefer från en produktionsavdelning under tre dagar. De får bl a lära sig grunderna i Lean, att förstå publiken/tittaren, göra processkartläggningar, analysera och lösa problem. Efter dessa tre dagar åker gänget tillbaka sin arbetsplats för att testa och jobba med det de har lärt sig. Några veckor senare är det dags för kurs igen. Totalt omfattar kursen 12 dagar som sträcker sig över tre månader.

Spark for sponsors

Lean-arbetet börjar, nu efter ett år, att genomsyra BBC. Chefer högt upp i kedjan får också gå kurs för att förstå vikten av Lean, se vilka effekter och resultat de kan förvänta sig. Kursen kallas Spark for sponsors.

- Det finns många högt uppsatta i vår organisation som fortfarande är tveksamma till Lean, vi jobbar med goda exempel och lägger vår energi på de som vill delta. Det sprider ringar på vattnet, säger Adrian Ruth chef över Sparkteamet. Det är också viktigt att cheferna får tydliga fakta på vad Lean-arbetet ger för resultat. Money talks.

Radio 1

Radio 1 var ett av Sparkteamets första redaktioner att jobba med. Det är en radiostation för den unga urbana publiken. Efter arbetet med Sparkteamet har de förändrat sitt arbetssätt och lyckats öka publiken markant. (foto: Lotta Orstadius och Lotta Strömland)

SVT lär BBC

I och med att vi har jobbat med Lean under så många år är SVT:s erfarenheter intressanta för BBC och Sparkteamet. Deras frågor till oss handlar i stor utsträckning om hur vi gör för att bibehålla engagemang och kvalitet.

BBC behöver tydligare visuell styrning i sitt Leanarbete, tavlor där alla medarbetare kan se vilket arbete som pågår. Vikten av att alla ser samma sak. Regelbundna möten för att behålla delaktigheten från medarbetare. Lean kan verkligen bli en demokratisk process och även om kraven kommer från ledningen kan medarbetarna bli väldigt drivande och delaktiga.

BBC behöver också jobba med tydligare mål och mätetal, det saknades i flera av deras verksamheter. Vårt råd till dem är att det inte är särskilt svårt att jobba med Lean på en redaktion, men det gäller att hålla i arbetet för resultaten kommer inte alltid på en gång, men det är kontinuiteten som skapar förändring. Låt det genomsyra verksamheten.

Lean-principer på SVT:

  • Visuell styrning
  • Tydliga mål
  • Effektivisering inom befintliga ramar
  • Delaktighet från medarbetare

Allt för att göra arbetet bättre och få valuta för licenspengarna

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Lotta Strömland

8 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör