21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Annika Bidner och Erik Hedin.

Annika Bidner, interaktionsdesigner SVTi, och Erik Hedin, utvecklingsansvarig för SVT Play. (foto: Per Westergård)

Publicerad 15 februari 2016 07:00 - Uppdaterad 15 februari 2016 22:07

SVT Play-tittarna nöjda - "vill inte ändra någonting"

Två olika undersökningar visar att tittarna gillar SVT Play. Så till den milda grad att många inte vill se några förändringar alls av tjänsten. 

– Svaren var så positiva att det nästan är lite frustrerande. Ska vi nu bara ta vårt pick och pack och gå hem, undrar Erik Hedin, som är utvecklingsansvarig för SVT Play, med ett leende. 

SVT:s vd Hanna Stjärne har pekat ut SVT Play som ett av tre områden som företaget kommer att prioritera under det kommande året. Hon har även satt upp tydliga mål. 

– Det handlar bland annat om att vi ska öka räckvidden med 60 procent, och att våra tittare ska bli mer lojala, säger Erik Hedin. 

Användartester

En tuff utmaning på en marknad med allt fler aktörer. För att klara företagsledningens krav gäller det att teamet bakom SVT Play har koll på vad tittarna vill ha. Ett sätt att få veta det är genom återkommande användartester, ett annat är att lyssna på de reaktioner som kommer via sociala medier och till Tittarservice, men även via SVT:s växel.

– Det är vårt sätt att hålla ett finger i luften. Men för att vi mer i detalj skulle få ett grepp om tittarnas beteenden och deras förväntningar beställde vi i höstas en kvalitativ undersökning av SIFO samtidigt som vi genomförde en kvantitativ enkät på egen hand.

Olika inriktningar

De båda undersökningarna hade olika inriktningar. SIFO:s frågor utgick ifrån vad tittarna ansåg om några av marknadens alla playtjänster medan enkätundersökningen hade ett tydligt fokus på funktionerna i SVT Play som tjänst.

Även antalet medverkande personer varierade. SIFO-undersökningen hade bara 20 deltagare, men de fick i gengäld slita desto hårdare.

Bland annat genom att föra en noggrann dagbok över allt som rörde deras play-vanor samt svara på mängder av frågor om allt från vilken typ av apparat de använde för att titta på Play, vad de tittade på och en rad rent tekniska frågor. Och inte minst jämföra de olika företagens onlinetjänster.

– Det är viktigt för oss att förstå vad det är som avgör om tittarna ska komma till oss eller gå till någon annan. Men även hur de tänker i stunden när de är inne på en playtjänst.

Dessutom vill vi veta mer om den struktur, design och de tekniska lösningar vi har idag fungerar. Och inte minst vilka förbättringar de vill se. Om de sedan vill svara med ett par ord eller genom att skriva en hel avhandling var valfritt.

Annika Bidner och Erik Hedin.

Annika Bidner och Erik Hedin. (foto: Per Westergård)

Vad man gjorde på Play

Enkätundersökningen bygger på 3 499 svar från personer som själva hade tackat ja på frågan om de ville vara med när det gick in på SVT Play via datorn eller i mobilen. Här handlade frågorna mer om vem man var, vad man gjorde på SVT Play och hur det hade fungerat.

– Undersökningarna kompletterar varandra. En gemensam slutsats är att innehållet alltid är viktigaste. Det är det som styr vilken av alla playtjänster på marknaden man väljer, och inte minst vilken man väljer att vara kvar i och senare även återkomma till, säger Annika Bidner som är interaktionsdesigner på SVTi.

Skillnader i innehållet hos de olika playtjänsterna styrde även när man valde det ena eller det andra. 

– Exempelvis menade användare i SIFO:s undersökning att Netflix var att föredra när de ”vill se något” utan att egentligen veta vad de var ute efter, medan de oftare gick in på SVT Play när de redan visste vad de ville se, säger Åsa Jonsson på SVT:s publik- och analysavdelning.

De yngre söker sig till SVT Play för att se något - men har inte bestämt det i förväg.

De yngre söker sig till SVT Play för att se något - men har inte bestämt sig i förväg för vad.

Vill se något - men vet inte vad

Här spelar dock åldern in. Den yngre halvan av publiken tenderar att söka sig till SVT Play just för att de vill se något, utan att exakt veta vad. Förmodligen beroende på att de inte vet, alternativt inte bryr sig om vad SVT sänder i broadcast. 

Däremot var den tekniska funktionaliteten något mindre intressant för flertalet. Att allt ska fungera klanderfritt ses snarare som en förutsättning. Av alla som svarade på de raka tekniska frågorna i enkätundersökningen var det bara några få procent som hade någon form av klagomål.

– Det ser vi som ett kvitto på att allt arbete vi har lagt ner under åren har gett resultat, säger Erik Hedin. 

"Ändra ingenting"

Det finns inte heller någon stor efterfrågan på nya smarta lösningar. Snarare tvärtom. Ändra ingenting, var en vanlig kommentar. 

– För mig som utvecklingsansvarig var det ett lite frustrerande resultat. Vad ska vi göra nu? Gå hem, undrar Erik Hedin med ett tydligt leende.

Det går nämligen inte att ta undersökningen riktigt så bokstavligt, det finns trots allt en del önskemål som Play-teamet både vill och planerar att uppfylla. Ett exempel är att göra det möjligt att återuppta tittandet av ett program utan att själv behöva leta reda på var man slutade.

Samtidigt förändras sättet som publiken använder SVT Play. Det är inte längre bara ett sätt att se på det man har missat i tv. Istället är det alltfler som har det som sitt förstahandsval för hur man konsumerar tv. 

– Det har funnits en föreställning inom SVT att Play är en ”catchuptjänst” men vi är på väg att ta oss ur det greppet. Vi vill fortsätta i den riktningen men för att komma dit måste vi personalisera tjänsten mer. 

Erik Hedin och Annika Bidner

- Om vi ska nå de mål som företagsledningen har satt upp måste vi få tittarna att känna att vi är viktiga i deras liv. (foto: Per Westergård)

Personalisering

Att få tips och förslag baserade på tidigare tittarmönster, eller utifrån andra spår som vi lämnar i den digitala världen, uppskattas av många. Andra blir skrämda eller illa berörda.

– De som inte gillar en ökad personalisering vill inte att vi ska veta för mycket om dem, och därför måste vi gå varsamt fram. Ska vi satsa på mer riktade tips måste vi även bli tydligare med vad vi baserar våra förslag på, menar Annika Bidner. 

Bland tittarna finns en viss sammanblandning mellan SVT Play och Öppet arkiv. Även här är förändringar på gång. Tack vare det nya avtalet som Öppet arkiv har tecknat med Copyswede finns det nu en möjlighet att göra SVT:s äldre material tillgängligt direkt i SVT Play.

Något som kommer att ske så småningom, hävdar Erik och Annika utan att vilja vara mer specifik om tidpunkten.

Spännande utmaning

En paradox som blev synlig i undersökningarna är att många anser att SVT är viktigt för samhället, men är lite mindre betydande för dem själva.

– Här har vi en spännande utmaning, om vi ska nå de mål som företagsledningen har satt upp måste vi få tittarna att känna att vi är viktiga i deras liv, och inte bara för samhället, säger Erik Hedin.

– Vi ska inte glömma att undersökningarna innehöll massor av hejarop och uppmuntrande ord. Många gillar SVT Play - precis som det är, säger Åsa Jonsson.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

13 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör