7 december

| Interntidning för Sveriges Television

 • Meny
 En "doin" (pausgympa) under ett centralt arbetsmiljökommittémöte på SVT.

En "doin" (pausgympa) under ett centralt arbetsmiljökommittémöte på SVT.

Publicerad 30 december 2015 07:00 - Uppdaterad 7 januari 2016 16:48

Hälsoambassadörer – en SVT-satsning på friskvård

Under 2015 har SVT startat ett helt nytt initiativ - Hälsoambassadörerna - som bygger på medarbetarnas egna initiativ att inspirera och inspireras för att ta hand om sin hälsa, framförallt under arbetstid.

I första hand genom aktiveter vi alla kan göra i vår vardag och under vår arbetsdag utan allt för stor insats eller investeringar.

Syftet med hälsoambassadörsprojektet är:

 • Få fler medarbetare att fokusera på hälsofrågor
 • Sprida information och kunskap om hälsofrågor på ett nytt sätt
 • Inspirera och dra nytta av medarbetare som har intresse för hälsa
 • Inspirera fler att komma igång med hälsa och motion
 • Förknippa SVT som arbetsgivare med hälsa

Efter en förfrågan på intranätet fick vi in ca 30 frivilliga personer från olika orter och delar av företaget som alla såg ett intresse att lyfta frågan om hur vi kan må bättre. Vi startade upp det i januari 2015 med en gemensam inspirationsdag.

Uppföljning av projektet

Under hösten har vi haft hjälp av en student vid namn Cornelia Holmlund som går personalutbildningen på Umeå universitet. I sitt EX.jobb fick hon fick i uppdrag att titta över projektet och sammanställa aktiviteter som gjorts och komma med en analys till oss. Hon har intervjuat de flesta hälsoambassadörerna i detta syfte.

Nedan ett utdrag ur hennes rapport.

Sammanfattning av rapporten:

Resultatet visar att överlag är ett projektet ett bra hälsofrämjande initiativ, men det krävs mer arbete och kontinuitet. Eftersom projektet bygger på eget engagemang förutsätter det motivation för att genomföra och hålla i projektet. Det behövs även förtydligas kring förväntningar och förutsättningar och fortsatt information.

Aktiviteter som genomförts

Exempel

 • Gemensamma lunchpromenader, gå- eller springmöten
 • Fler har blivit inspirerade att stå och arbeta
 • Vi har introducerat ståmattor för ökad träning vid stående arbetet
 • Pratat om hälsa på personalmöten
 • Hälsosammare fikan har introducerats
 • Inspiration via sociala medier som Instagram och deltagande i vår egna Facebookgrupp Hälsoambassadörerna på SVT #stågåmå. Vi har även en blogg på intranätet
 • Lyft fram hälsofrågorna till ledningen

Pepp och uppmuntran till hälsa på ett naturligt sätt i andra sammanhang – ambassadörskapet har upplevts skapat en större acceptans för dessa frågor.

Synen på SVT:s hälsoarbete

Här gick åsikterna isär en del, men om man fokuserar på förbättringsförslagen så kom det upp idéer om att anordna tävlingar kopplade till hälsa, se till att det finns omklädningsrum på kontoren för att underlätta cykling etc till jobbet. Många ansåg även att det måste bli ännu mer legitimt att träna under arbetstid när det går och att fler medarbetare är engagerade i hälsofrågor överlag. Sammanfattningsvis tycker man att SVT försöker jobba med frågan men att det inte alltid syns vad som görs.

Effekter man märkt av

Flera uppger att man fått en ökad gemenskap i arbetsgruppen och att sammanhållningen förbättrats utifrån att man gjort hälsoaktiviteter. Flera har börjat stå mer än tidigare som ett led i ambassadörskapet. Några tycker istället att man inte upplevt några förändringar eller att projektet runnit ut i sanden. Som individer har hälsoambassadörerna själva upplevt att man agerar förebilder genom att stå och gå mer och prata hälsa med andra.

Förslag på förbättringar

Att fortsätta projektet vill man överlag och att vi planerar in nya träffar för dom i nätverket för att fylla på med inspiration och energi och hitta fler som vill engagera sig i frågorna. Viktigt är att vara tydligare med ramar och mål för var och en.

”Ett projekt om hälsa som inte är ett HR -rojekt utan hela företagets projekt”

Projektet fortsätter

Rapporten som vi fått från Cornelia tycker vi visar att vi är på rätt väg här när vi engagerar fler personer och fokuserar på vad vi alla kan göra i vår vardag för att må bättre.

Det är mycket glädjande och därför kommer vi så klart fortsätta projektet under 2016 utifrån förbättringsförslagen och våra medarbetares engagemang i frågan om att öka hälsan på jobbet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367
Projektledare för Hälsoambassadörerna på SVT

11 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör