7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Hanna Stjärne

– Vi vill gärna medverka till gemensamma referensramar, sa VD Hanna Stjärne. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 14 december 2015 06:05 - Uppdaterad 7 januari 2016 16:56

Stjärne mötte digitaliseringseliten

Vilken är SVT:s roll i det framtida digitaliserade samhället? Och hur ser det samhället ut överhuvudtaget? Och vad är kunskap?

Lite i den riktningen rörde sig samtalen när SVT:s Hanna Stjärne mötte experter på digitalisering i förra veckan.

– Vart är vi på väg?

Med den till ett populärt SVT-program associerade repliken öppnade moderatorn Pär Mårtensson ett välbesökt rundabordssamtal som SVT bjudit in till i onsdags – det tredje seminariet under hösten i vilka SVT bjudit in olika intressenter för att diskutera viktiga frågor inför framtiden.

Moderatorn Pär Mårtensson

Moderatorn Pär Mårtensson, forskare på Handels och med stor erfarenhet av att arbeta med SVT. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Behov av mötesplatser

Först fick Hanna Stjärne ordet och hon passade på att delge sin oro för den tilltagande uppdelningen i samhället, även i mediesammanhang.

– Grunden i marknadsanalyser är ofta att människor inte vill träffa på andra som inte tänker som de själva gör.  Men jag tror vi behöver möta sådana som är annorlunda mot oss själva och att det blir viktigare och viktigare!

Skolan och folkbildningen nämndes som fundamentala mötesplatser i en värld som annars blir allt mer nischad. Men även SVT har en viktig roll, sa Stjärne.

– Vi behöver fortsatt de gemensamma upplevelserna, en gemensam referensram, hävdade hon. Annars kommer vi att sitta där i var sitt hörn till slut!

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen

Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen säger att det även i framtiden behövs journalister som kan analysera av komplexa företeelser och presentera dem på ett begripligt och kritiskt sätt.

Bejaka digitaliseringen

Därefter var det Jan Gulliksens tur. Han är Digitaliseringskommissionens ordförande och professor i människa-datorinteraktion vid KTH. Liksom Hanna Stjärne var även han bekymrad men nu gällde det hur vissa viktiga organisationer möter de förändringens vindar som digitaliseringen medför

­– Jag kan ibland känna en viss oro för alla organisationer som försöker stå emot förändringar, snarare än att omfamna och dra nytta av det nya som kommer, sa Jan Gulliksen. Detta ser man särskilt i mediebranschen. Det blir för mycket fokus på att försvara det vi har mot det stora mörka digitaliseringsmolnet där ute.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg menade att det är hög tid att sluta projektifiera digitalisering och efterlyste i stället en vetenskaplig grund som utgångspunkt. /foto: Mats Carlsson-Lénart)

Större  allvar behövs

Åsa Zetterberg, sektionschef för e-samhällesfrågor i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och även expert i Digitaliseringskommissionen menade att det svenska samhället ännu inte riktigt på fullt allvar insett vad som händer.

– Det vi ser nu är jämförbart med när vi gick in i industrisamhället. Vi vet att digitaliseringen påverkar väldigt mycket och att det gäller även välfärden. Men det offentliga Sverige  hänger inte riktigt med i omställningen. Vi behöver t ex skapa förutsättningar för att inkludera människor mer kring innehåll och leverans av framtidens välfärd och ge medborgare kompetens för att kunna ta ansvar för sina liv i en allt mer digitaliserad värld, sa Zetterberg.

Hon sa sig inte vara akut orolig men underströk att en transformering av det offentliga och välfärden  måste komma.

– Modiga och bra beslut måste fattas och för det krävs en mer vetenskaplig grund att stå på än vad vi har idag. Vi håller  fortfarande mest på att projektifiera utan att få till långsiktighet i satsningar. I Danmark sitter 300 personer och arbetar med digitalisering och IT i framtidens skola, här i Sverige är det en handfull personer på Skolverket som tittar på frågorna, sa Åsa Zetterberg.

Gustaf Josefsson

"Framtidsutforskaren" Gustaf Josefsson underströk vikten av det livslånga lärandet, att utbildning inte är något endast för en viss ålder.

Lär hela livet

Framtidsutforskaren Gustaf Josefsson pekade på hur idag alla kan starta en youtube-kanal och börja sända överallt närsomhelst. Och att staten förlorat sitt privilegium att bestämma över megafonen.

– Vi ser idag en extrem diversifiering av kanaler, innehåll och kultur. Samtidigt som det auktoritära och redaktionella tappar. Hur ska staten och samhället förhålla sig?

Josefssons svar var att den envisa tron på att skolan, särskilt då de första tolv åren, ska forma en människa för livet inte längre funkar.

– Vi måste sluta förknippa utbildning med en viss ålder. Idag händer allt så snabbt att det är livslångt lärande som gäller.

Och flera andra kring bordet instämde och efterlyste strategier och forskning gällande livslångt lärande, ett begrepp som funnits i teorin ganska länge men som ännu inte fått någon mer praktisk uttolkning.

SVT utgår från barn

Hanna Stjärne menade att det är grundläggande att se positivt på utvecklingen och den ökade mångfalden.

– En mängd uttryck är mer intressanta än ett några färre. Kärnan är snarare hur vi ska se på kunskap. Vem ska man söka kunskapen hos?  Och hur definierar vi kunskap?

Stjärne redogjorde sedan för det ökade fokus på barn som sedan en tid finns inom SVT.

– Bland annat testar vi vad små barn letar efter när dom sitter med sina paddor. När stannar dom till?  På så vis kan vi lära oss en hel del om hur vi vuxna fungerar, menade Hanna Stjärne.

Onsdagens rundabordssamtal kring digitalisering var välbesökt.

Onsdagens rundabordssamtal kring digitalisering var välbesökt.

Att låta barn stå för kunskap i olika sammanhang är en annan väg som SVT vill pröva för att även i framtiden vara ett relevant massmedium för många olika slags människor.

– Vem som får vara smart är en viktig fråga. Hur vi ställer frågor? På ett sätt där tjej eller kille inte spelar nån roll, inte heller om du är född i Sverige eller nån annanstans. Kunskap och smartness finns hos så många, fast ibland måste vi jobba hårt för att hitta de som ska vara smarta hos oss, förklarade Hanna Stjärne.

Svåra och långa resor väntar

Digitaliseringen vänder upp och ner på många gamla invanda föreställningar. Exempelvis att professionell expertis alltid är lösningen i handläggning av olika myndighetsärenden

– Det kan ju faktiskt vara så att den bästa kompetensen ibland finns ute hos människorna. Digitalisering ger möjlighet till förtroende för ansvarstagande nån annanstans, föreslog Åsa Zetterberg.

Men att faktiskt komma dit, att öppna upp samhället och ändra på olika processer är en lång och svår resa.

­– Men just här i Sverige har vi kanske de allra bästa förutsättningarna för detta, att ta vara på den kraft och tillit som vi byggt upp under så lång tid i samhället och folkrörelser men som vi nu behöver nya plattformar för att kanalisera, sa Zetterberg.

Ulrika Knutsson

Folkbildningsrådets Ulrika Knutsson hade mycket att säga om folkbildning och digitalisering. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Digital delaktighet

Diskussionen återkom sedan till vad kunskap är och hur den ska byggas. För att medborgarna ska bli digitalt delaktiga. En viktig del är att bedöma vad som kan vara sant eller rimligt i ett informationsbrus som bara ökar.

– Dagens skola står inte beredd för digitaliseringen. Vi behöver arbeta med hur man värderar och värdesätter kunskap och ämnen. I exempelvis matematikundervisningen idag ligger mest fokus på lösning av ett problem och inte på formuleringen av detsamma eller bedömningen av om resultatet är rimligt. Vi måste bli bättre på att kunna använda kunskapen rent praktiskt.

Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson

Kulturutskottets ordförande Olof Lavesson följde rundabordssamtalet och ställde frågor till deltagarna.

Är vi snabba nog?

Hanna Stjärne avrundade med att efterlysa fler diskussioner och samarbeten kring kunskap och digitalisering.

– Vi måste alla jobba med detta! Själv funderar jag på vilka interna strukturer i SVT det finns som kan hindra oss? Är vi tillräckligt snabba? Får vi det här att hända?

Stjärne pekade också på att exempelvis SVT regelbundet lyckas skapa angeläget innehåll som engagerar människor tvärs över hela samhället.

– Ta Morgans Mission, Djävulsdansen eller Mina två liv, produktioner som vi fått otroligt mycket reaktioner på. Då sipprar det ur bubblorna och vi får ett annat perspektiv på världen.

Roland Utbult

Roland Utbult, kd-märkt ledamot av riksdagens kulturutskott hörde till de inbjudna som passade på att ställa frågor efter rundabordssamtalet.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

11 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör