15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Kristina Alexandersson

Engagerat inlägg av Kristina Alexandersson på IIS (Internetstiftelsen i Sverige). T h Åsa Zetterberg från SKL och SVT:s VD Hanna Stjärne.

Publicerad 14 december 2015 06:00 - Uppdaterad 7 januari 2016 16:55

​SVT i det digitala samhället - experternas tankar och råd

SVT bjöd i förra veckan in olika experter på digitalisering till ett välbesökt rundabordssamtal.

Efteråt frågade Vipåtv:s reporter fyra av deltagarna; Jan Gulliksen,  Digitaliseringskommissionen, Kristina Alexandersson, Internetstiftelsen i Sverige, Åsa Zetterberg, SKL, och Gustaf Josefsson, framtidsforskare, hur de tror att SVT:s roll ser ut i framtiden.


Hur ser du på Public service/SVT:s roll i ett framtida digitaliserat samhälle?

Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen:

- Behovet av en kritiskt granskande röst i samhället som står oberoende av alla maktpositioner tror jag är enormt viktig. Jag tror även att behovet av journalister kommer vara fortsatt stort, personer som kan göra analys av komplexa företeelser i vårt samhälle och presentera dem på ett begripligt och kritiskt sätt. Dock kommer man att behöva anpassa sig till förändringen i mediekanalserna. Vi behöver en journalistik som inte bara uppfyller ovan nämnda saker utan också förmår göra sig intressant och relevant för vår samtid och för alla målgrupper, oavsett språk, bakgrund ålder etc.

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Kristina Alexanderson, IIS:

- Public service roll i en starkt digitaliserat vardag är att utifrån sina kunskaper, sina värderingar skapa tjänster, information, material, webbar, appar etc som bygger på att ni sprider och förmedlar en mångfald av perspektiv och ger en bred bild av den verklighet som vi befinner oss i.

- Genom ert arbete på de digitala arenorna har ni en viktig roll att föregå som en förebild, en modell för hur medieföretag arbetar med data och att analysera data för att få allmänheten att få en bredare bild av verkligheten, er roll är inte att främja kommersiella intressen, och det är något som i hela ert arbete bör vara transparent.

Åsa Zetterberg

Åsa Zetterberg, SKL (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Åsa Zetterberg, SKL:

- Jag tycker att det är bra att SVT bidrar till att öka insikten och kompetensen kring digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser samt bidra till att frågorna tas på allvar och sätts i ett större sammanhang än avgränsade projekt och innovationer.

- Nu behövs diskussioner kring hur digitaliseringen påverkar (statistik, kunskap, forskning) och hur vi kan möta utvecklingen på ett klokt sätt (förändra ledarskap, arbetssätt, kompetens, lagar, regler, förhållningssätt, styrmedel och stimulera utveckling).

Gustaf Josefsson, framtidsutforskare:

- Public service är viktigt och kommer fortsätta vara viktigt. Men, för att fortsätta hänga med måste public service fortsätta pusha gränser, våga pröva nytt, våga misslyckas och våga utmana. SVT har gjort ett bra jobb hittills, så jag har stora förhoppningar om att detta skall fortsätta.

- Den viktigaste delen är separation av kanal och innehåll. SVT har i stort redan fattat detta och har varit långt framme: som pionjärer i utveckligen av statliga sociala medieplattformar, i och med SVT Play och som starkt drivande av socialt ansvarstagande och folkbildande innehåll, som t.ex. årets julkalender.

- Vilket är ditt konkreta råd till SVT?

Jan Gulliksen, Digitaliseringskommissionen:

- Var aktuell, intressant och angelägen. Håll fanan högt och bibehåll en hög kvalitet på språk, analys, innehåll och produktion. Engagera er aktivt i samhällsdebatten och fungera som forum för att kanalisera ut intressant kunskap och händelser. Här tänker jag särskilt på möjligheterna kopplat till min profession forskningen. Det finns så otroligt mycket intressant forskning som förtjänar att berättas om och här kan journalisterna bidra stort.

Kristina Alexandersson

Kristina Alexandersson, IIS (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Kristina Alexanderson, IIS:

- SVT kan vara en förebild och är det till exempel i ert arbete med barnwebben och Barnkanalen på webben. Kunskap är makt och SVT har en stor möjlighet att vara en viktig förebild, ta den! Låt de värden som styr er verksamhet också vara det som ni gestaltar.

Åsa Zetterberg, SKL:

- Kanske ha ett twitterkonto SVT tech (eller liknande) - som BBC och CNN mfl har. Sen kanske SVT och UR kan bidra ytterligare till ett fördjupat och individuellt lärande i skola och fortbildning, genom att anamma nya rön och nyttja medskapande och interaktiv teknik ytterligare. Skulle gärna se en programserie med nyfiket anslag som spanar in teknik, digitalisering, AI - runt om i världen. Och lyfter diskussioner kring vad detta betyder och kommer att betyda för samhället.

Gustaf Josefsson

Gustaf Josefsson, framtidsforskare (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Gustaf Josefsson, framtidsutforskare

- De stora vinnarna är de som skapar förutsättningar för andra människor att skapa. Jag tror att det ligger i människors natur att vilja vara med och prata, tycka, leka och vara kreativa. Idag finns de tekniska förutsättningarna för detta.

- Public service får därför två distinkta roller. 1. Som utvecklare av digitala kommunikationsplattformar, där man kan likna verksamheten med en offentligt finansierad konkurrent till Facebook, Google och YouTube. 2. För det andra, som innehållskapare, där varumärken utvecklade med folkbildning i åtanke (från Bolibompa till På Spåret) kommer att agera i en mängd olika kanaler (från print och pod, till video och spel). Här kan verksamheten närmast jämföras med en dagens Disney, som idag skapar innehåll och licensierar ut varumärken till allt från filmer till gosedjur.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

6 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör