15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Samuel Sjöblom och Luis Lineo.

Samuel Sjöblom och Luis Lineo. (foto: Per Westergård)

Publicerad 26 november 2015 10:00 - Uppdaterad 1 december 2015 17:12

Fler unga ska höras och synas genom nytt nätverk

En av SVT:s stora framtidsutmaningar är att nå de grupper i samhället som idag är underrepresenterade. Både bland tittarna, bland anställda och som medverkande i program.

Nu startar projektet ”Sveriges Röster”. Det ska bidra till att fler får komma till tals genom att ta tillvara på ungas kreativitet och produktioner.

Allmän-tv i Stockholm har tillsammans med föreningen Fanzingo påbörjat projektet ”Sveriges röster”. Tillsammans med ytterligare 22 gräsrotsorganisationer från hela landet ska de som sällan syns i media nu få en möjlighet att göra sina röster hörda.

Tanken är även att samarbetet ska göra SVT mer inkluderande samtidigt som de som är med i verksamheten får lära sig hur man producerar tv i public service.

Pågå i tre år

Projektet som kommer att pågå i tre år har fått 3,7 miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnovas program Normkritisk Innovation. SVT satsar medarbetarnas tid i projektet, men kommer inte att få del av de pengar som kommer från Vinnova.

Att Sveriges röster nu har kommit i gång är helt och hållet Fanzingos förtjänst. Under fem års tid har de presenterat idén för många representanter för public service utan att hitta rätt samarbetspartner. Det var först när Dag Strömqvist, som är projektledare för breddad representativitet och ökad inkludering inom SVT, besökte föreningen i Alby utanför Stockholm som ett samarbete till slut kom igång.

Dag Strömqvist

Dag Strömqvist

– När jag kom till deras medielabb kände jag bara - wow! Här finns de unga som vi så desperat vill ha kontakt med. Och de är inga passiva mediekonsumenter, snarare producenter av eget material. Får de chansen, kommer de att kunna vara med och bredda SVT:s utbud. Det är dock inte en fråga om att ersätta de program vi har idag, snarare att komplettera, säger Dag Strömqvist.

Syngliggöra de unga

Fanzingo är en ideell förening som skapades för tio år sedan av personer som då jobbade inom public service. Målet vara att synliggöra de unga som befinner sig i medieskugga.

– Med vår långa erfarenhet av att jobba med unga i miljonprogrammen kan vi förhoppningsvis bidra till att SVT blir ett mer inkluderande företag, säger Samuel Sjöblom som är verksamhetsledare på Fanzingo och projektledare för Sveriges röster.

Under det kommande året kommer Allmän-tv Stockholm och Fanzingo att bygga upp och stärka det nätverk av föreningar från hela landet som redan har börjat ta form. Nästa steg blir att ta fram en modell för de medielabb som ska byggas upp på fem olika platser i landet.

 Luis Lineo

Luis Lineo (foto: Per Westergård)

– Det handlar även om att skapa mötesplatser där SVT och de som är aktiva inom nätverket för Sveriges röster kan hitta varandra. Det kan vara genom ett pitchforum, speeddating eller genom innovationstävlingar, menar Luis Lineo från Fanzingo.

Målgrupp 16- 30 år

Målgruppen för projektet är personer mellan 16 och 30 år som vanligtvis inte syns i media, allt från unga i förorter till personer som bor på landsbygden.

–  Vi har formulerat tre normkritiska perspektiv som grund för arbetet. Det handlar om möten mellan de etablerade och gräsrötterna, kvalitet kontra kvantitet och centrum i förhållande till periferin, säger Samuel Sjöblom.

Samuel Sjöblom

Samuel Sjöblom (foto: Per Westergård)

När de tre projektåren är till ända ska de som har varit med i verksamheten både fått en förståelse för vad public service står för och kunskap om hur man producerar egna program. Om något av det som skapas inom ramen för projektet kommer att visas på SVT är dock mer oklart.

Innovationsprojekt

– Det här är ett innovationsprojekt, eller snarare en upptäcktsresa. Var vi hamnar i slutändan vet vi inte nu. Går allt väl är det möjligt att en del av det som produceras kan visas i någon form inom SVT. Antingen i det vanliga utbudet, på en separat publiceringsplattform eller på sätt som vi idag inte kan förutse, säger Dag Strömqvist.

SVT lovar dock ingenting när det gäller framtida visningar. Inte heller Fanzingo, eller de andra medverkande organisationerna, har förbundit sig att enbart samarbeta med SVT. Fungerar inte samarbetet kan de vända sig till andra medieföretag.

Att Fanzingo har valt att söka samarbeta med SVT beror, enligt Samuel Sjöblom, på att de båda organisationerna delar grundläggande värderingar vilket betyder att det finns goda förutsättningar för ett lyckat samarbete.

– SVT vill ha en dialog med de grupper de inte når idag men det är ingenting man kan göra uppifrån och ner. I och med att det är vi som har tagit initiativet till ett samarbete kan relationen oss emellan bli mer jämbördig.

Vill skapa en förändring

Anslaget i hela projektet är normkritiskt. Ett kontroversiellt ord i dagens Sverige, men det handlar, menar Luis Lineo, bara om att vända på perspektiven, sätta de gängse normerna i fokus och ifrågasätta rådande maktstrukturer.

- Utmaningen är att inte stanna vid ett ifrågasättande utan att använda den analysen och arbeta normkreativt för att skapa riktig förändring. Lyckas vi med det kommer vi att bidra till att skapa något helt nytt. Det finns nämligen massor av engagemang, kreativitet och innovativt idéer i de organisationer som vi representerar.

Fanzingo

– Om vi låter fler komma till tals, gärna med berättelser ur fler perspektiv, kan vi behålla det öppna samhälle vi vill ha.

Projektet drar igång i en tid av stor oro. Både i form av akuta händelser och genom en ökad politisk polarisering. Ett samhällsutveckling som Samuel och Luis från Fanzingo menar ställer högre krav på medierna.

– Om vi låter fler komma till tals, gärna med berättelser ur fler perspektiv, kan vi behålla det öppna samhälle vi vill ha. Först när vi får till en verklig interaktion mellan människor från olika grupper kan förståelsen öka och den rädsla som nu sprider sig minska.

Bredda basen

Andreas Bedinger

Andreas Bedinger

Även om det formellt är Allmän-TV Stockholm som driver projektet inom SVT är tanken att de andra produktionsorterna och de andra public service-bolagen också ska kunna involveras, för att på så sätt skapa en bättre lokal förankring och större bredd.

– Vi hoppas att vår närvaro runt om i landet ska bli tydligare, på så sätt vill vi utveckla vårt kontaktnät och bredda basen för framtida rekryteringar, säger Andreas Bedinger, chef för allmän-tv Stockholm.

Namnet Sveriges röster bär med sig ytterligare en förhoppning; att SVT ska hitta berättelser som speglar landet som det ser ut idag.

– Det här är ett av flera exempel på hur vi jobbar för att nå målet att SVT ska vara om alla, för alla.

Fakta föreningen Fanzingo:

Föreningen Fanzingo skapades som en reaktion på att nästan alla som verkar inom svenska medier har ungefär samma bakgrund. Det innebär att ett smalt urval av befolkningen får tolkningsföreträde och kan bestämma vilka historier som berättas.

Fanzingo arbetar därför för att skapa möjligheter för underrepresenterade grupper att göra sina röster hörda. De jobbar både pedagogiskt för att lära ut hur man gör radio, TV och film, säljer produktioner till både public service, kommuner och studieförbund och är en aktiv opinionsbildare.

Verksamheten utgår från Alby i Botkyrka kommun, där föreningen har byggt upp ett medielabb som är öppet för dem som bor i området. De söker även upp specifika målgrupper, till exempel unga som frihetsberövats eller unga som  har erfarenhet av psykisk ohälsa.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

24 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör