15 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Presskonferens

Tidningsutgivarna, TU, kallade till presskonferens på tisdagen där man presenterade en egen granskning av fyra digitala SVT-tjänster. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 24 november 2015 15:53 - Uppdaterad 30 november 2015 18:08

SVT underkänner TU-granskning - "Har hittat på eget regelverk"

Tidningsutgivarna presenterade på tisdagen en egen granskning av fyra olika digitala SVT-tjänster.

– Om inte SVT vill låta förhandspröva sina tjänster får vi göra det åt dom, säger TU:s chefsjurist Per Hultengård.

– De har prövat SVT:s tjänster mot ett regelverk som de hittat på. Vi följer verkliga regler, inte sådana som inte finns, säger SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand i en kommentar till granskningen.

Det är konsultföretaget Copenhagen Economics som på TU:s uppdrag försökt göra en egen förhandsprövning av SVT Nyheters app samt av SVT Edit, SVT Opinion och SVT Recept.

– Det är dessa tjänster som väckt debatt och diskuterats mest, säger Per Hultengård.

I bakgrunden finns den frustration som uppenbarligen finns i tidningsvärlden över att ännu inga nya Public service-tjänster hittills förhandsprövats i Sverige.

– Men jag vill poängtera att TU inte vill begränsa public service, bara förtydliga public service, sa TU:s VD Jeanette Gustafsdotter, i samband med presentationen på tisdagen.

Jeanette Gustafsdotter, TU:s Vd

"Vi vill inte begränsa PS, bara förtydliga, hävdade Jeanette Gustafsdotter som är TU:s Vd. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Uppföljning

Den nu genomförda undersökningen kan ses som en uppföljning av en studie som TU lät Copenhagen Economics göra tidigare i år, Hur påverkas tidningarna av public service-bolagens digitala satsningar?

Som underlag till den av TU beställda prövningen har använts en analys av innehållet och funktionaliteten hos de granskade tjänsterna, en undersökning av användarnas beteende samt intervjuer med aktörer i branschen.

– De fyra SVT-tjänster vi valt att titta på borde alla ha förhandsprövats, menar projektledaren Karl Lundvall på Copenhagen Economics.

SVT:s strategichef välkomnar i och för sig externt intresse för SVT men är skeptisk till granskningen.

– Public service är viktigt och når ut till många och därför är det både naturligt och bra att vår verksamhet debatteras. Men Copenhagens Economics har prövat SVT:s tjänster mot ett regelverk som de har hittat på. Vi följer verkliga regler, inte sådana som inte finns, säger Jimmy Ahlstrand.

Nyhetsappen får tummen ner

Av de fyra SVT-tjänsterna som Copenhagen Economics granskat får SVT Nyheters app  avslag, bland annat med hänvisning till en enligt undersökarnas mening allt för svag koppling mellan TV-sändningarna och det digitala innehållet.

– Fler än hälften av SVT:s nyhetsapps nyheter förekommer inte i Rapport eller Aktuellt. SVT:s nyhetsvärdering tycks skilja sig åt mellan online och TV, säger analytikern Cecilia Gustafsson, en av rapportförfattarna.

TU-rapporten pekar också på att Aftonbladet har en betydligt högre andel topp 3-nyheter med rörlig bild än vad SVT har, och menar att det tyder på att kopplingen mellan TV och online kunde vara starkare.

Jimmy Ahlstrand tycker inte att konsulternas resonemang håller.

– Tänk om tidningarna bara fick skriva på nätet vad de först hade tryckt i sin tidning? Det skulle nog vare sig de eller deras publik tycka vore särskilt vettigt i dagens medielandskapet.

Liknar andra

En annan sak som hävdas i rapporten är att det i nyheterna på SVT Nyheters app är betydligt färre externa länkar än i andra nyhetsappar, t ex Aftonbladet, DN och SvD.

­– Vi menar därför att det inte är troligt att SVT:s app genererar läsare till andra appar och därför menar vi att appen inte fungerar som ett komplement, säger Karl Lundvall.

I stället hävdar han och kollegan Cecilia Gustafsson att SVT är ett substitut till andra appar och att den därmed konkurrerar med tidningarnas tjänster.

– Vår användarundersökning visar att människor tycker att SVT:s nyhetsapp liknar andra nyhetsappar. Den fångar läser som annars skulle valt tidningarnas appar, säger Karl Lundvall.

Karl Lundvall och Cecilia Gustafsson från Copenhagen Economics.

Karl Lundvall och Cecilia Gustafsson från Copenhagen Economics. (foto: Mats Carlsson-Lénart)

Annonsfrihet konkurrensfördel

En tredje faktor som förs fram i den TU-beställda prövningen av SVT-tjänsterna är att frånvaron av annonser i SVT-nyhetsappen ger den en stor fördel framför de kommersiella mediernas.

– 46 procent svarar att de föredrar mindre reklam och ytterligare 37 procent svarar att de föredrar mindre reklam men att det inte är avgörande för appvalet. En klar konkurrensfördel för SVT, menar Karl Lundvall.

I rapporten konstateras också att betalningsviljan för nyhetsappar är låg bland användarna.

Även Edit får TU-nej

SVT Edit får också avslag i TU:s granskning. Enligt rapportförfattarna har tjänsten få likheter med programverksamheten.

– Nästan allt material som publiceras på Edit är webbexklusivt. Bara 10 % av materialet har sänts i TV, hävdar Cecilia Gustafsson.

TU-granskningens slutsats är att Edit endast i liten utsträckning bidrar till att tillgängliggöra SVT:s programverksamhet. Edit konkurrerar också med exempelvis Nöjesguiden, hävdades på tisdagens presentation.

Däremot fick SVT Opinion och SVT Recept grönt ljus.

– När det gäller Opinion så är den tjänsten snarare ett komplement än substitut, även om det inte finns nån koppling till programverksamheten, säger Karl Lundvall. Recept innehåller bara recept från olika TV-program så där är kopplingen tydlig. Det finns dock en marknadsstörande effekt, men den är begränsad.

TU:s medlemmars tidningar.

TU:s medlemmars tidningar.

Anmäla eller inte

Sammanfattningsvis menar rapportförfattarna att alla tjänster påverkar marknaden och därför borde ha prövats på förhand.

– Oavsett utfall vore det positivt med prövningar. Genom att testa systemet kan det anpassas och utvecklas, säger Karl Lundvall.

Men Jimmy Ahlstrand håller inte med.

­– Man måste komma ihåg att priset man betalar om man skärper förhandsprövningen är att våra möjligheter att utföra vårt samhällsuppdrag begränsas och att publiken får mindre valuta för pengarna. Publikens nytta och samhällsnyttan av våra tjänster är inte något som de här konsulterna tar hänsyn till.

Marknaden påverkas?

Karl Lundvall på Copenhagen Economics menar att frånvaron av förhandsprövningar skapar en osäkerhet på marknaden.

– Det hämmar investeringsviljan i ett känsligt läge när dagstidningarna migrerar från papper till webb. Dessutom ser vi exempel på att SVT justerat en del tjänster i efterhand. Med en prövning måste SVT ligga rätt från början.

– När det gäller marknadspåverkan genomfördes den största oberoende utredningen någonsin för bara ett par månader sedan. I den konstateras att SVT:s tjänster både på gamla och nya plattformar i grunden har en positiv marknadspåverkan, påpekar Jimmy Ahlstrand.

Strategichefen slår slutligen fast att SVT gjort rätt som inte anmält några tjänster.

– Vi har inte utvecklat några tjänster som kräver förhandsprövning. Det granskas årligen av Granskningsnämnden och de har hittills aldrig lämnat någon kritik mot oss utifrån det hänseendet.

Presskonferens

TU:s egen SVT-förhandsprövning presenterades i Stockholm på tisdagen.

Fakta Förhands-prövning:

  • Innebär att nya tjänster av större betydelse från public service-bolagen från 2011 ska granskas av Myndigheten för radio och tv och godkännas av regeringen.
  • I botten finns ett EU-kommissions-meddelande från 2009 och bakgrunden är unionens statsstödsregler (statsstöd som snedvrider konkurrens är förbjudna
  • Förhandsprövningar har hittills gjorts i 9 av 30 EU/EES-länder, bland annat Finland och Storbritannien. Flest tjänster har prövats i Tyskland (44 st varav 43 blev godkända)
  • Ï Sverige har PS-bolagen ännu inte anmält någon tjänst till förhandsgranskning.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

2 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör