21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Gruppbild

Fr v: Dag Strömqvist, SVT, Janiche Opsahl, UR, Hans Carlson, SR, Marlene Åckerström, NRK, Kirsi Bruck, YLE, Emil Lundbjerg Möller, DR och Felicia Jackson, DR. (saknas på bilden gör Peter O Nilsson och Madeleine Eriksson, båda SR) (foto: Marianne Mikkelsen, NRK)

Publicerad 19 november 2015 07:00 - Uppdaterad 23 november 2015 18:19

Nordiska ps-bolagen samverkar för att möta gemensamma utmaningar

De nordiska public service-bolagen har under hösten startat nätverket Nordic Public Service Diversity Group med syfte att dela erfarenheter, inspirera och stärka varandra i mångfaldsarbetet, men också att stödja varandra i utmaningar som public service-bolagen står inför.

Dag Strömqvist, projektledare för breddad representativitet och ökad inkludering inom ATV/SVTi Stockholm, och Janiche Opsahl, verksamhetsstrateg, mångfald , UR, tog i oktober initiativ till ett möte i Stockholm där nordiska kollegor som arbetar med mångfaldsfrågor inom YLE, NRK, DR och Sveriges Radio, bjöds in.

- Vi ville se om vi skulle kunna samverka eftersom alla bolagen aktivt arbetar kring mångfaldsfrågor och står inför samma utmaningar, säger Dag Strömqvist.

Alla bolagen redovisade kort nuläget i sina respektive mångfaldsprocesser.

- Samlat gav detta ett perspektiv som inte finns någon annanstans inom någon av våra organisationer, säger han.

Skapa en helhet

Mötet visade att företagen kommit olika långt med olika delar av mångfaldsarbetet.

- Genom att dela med oss av erfarenheter och inspiration kan vi skapa en helhet och perspektiv som ingen individ i våra respektive organisationer har idag, menar Dag Strömqvist.

- Nätverket ska bygga på transparens och förtroende för att på så sätt ta oss vidare. Vi kan bli en inkubator för att stötta och vägleda våra företagsledningar att arbeta på ett heltäckande sätt när det gäller mångfald och ökad inkludering.

"Underdog-perspektiv"

Det nystartade nätverket har en önskan och ett behov av att fortsatt vara en liten grupp med få personer och jobba mer ur ett "underdog"-perspektiv än övergripande strategiskt, berättar Dag Strömqvist.

- Men vi är naturligtvis helt öppna för att samverka med alla strategiska funktioner inom våra respektive företag. Men för att vara just hands-on och i nära kontakt med såväl verksamhet som det vi ser behöver göras, är det bra att vi fortsatt inte blir någon gigantisk stor grupp.

Ifrågasättande om legitimitet

De nordiska public service-bolagen står nu inför samma utmaningar, bland annat ifrågasättande av legitimitet. Samtliga utmanas också av både kommersiella och främlingsfientliga krafter. Dessutom står bolagen inför utmaningen att man inte når alla grupper i samhället.

- Vårt demokratiska uppdrag och bidrag till en positiv samhällsutveckling diskuterades på mötet. Kan nätverket inspirera även övriga medlemsländer inom EBU med modeller och aktiviteter?

Nordisk konferens

På mötet väcktes förslaget att definiera och uppmuntra våra respektive företagsledningar att eventuellt hålla en gemensam nordisk konferens gällande Public servic roll och ansvar i pågående flyktingsituation innan sommaren.

UR var huvudarrangör för det här första mötet som hölls i slutet av oktober i Stockholm. Nästa möte för Nordic Public Service Diversity Group blir i Köpenhamn i januari och då är Danmarks Radio som står som inbjudare och arrangör.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

7 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör