7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 13 november 2015 15:17 - Uppdaterad 16 november 2015 14:39

Medieutredningen: – Beslut om PM ska ej uppfattas som kritik

Medieutredningen ska göra ett speciellt PM om public service. Men det handlar inte om förslag till förändringar.

Redan när Medieutredningen, vars slutsatser nästa år ska ligga till grund för en ny mediepolitik, presenterade sitt delbetänkande i början av november meddelades att utredningen ska göra en särskild PM om det som utredningen kallar de offentligt finansierade medierna.

– De offentligt finansierade medierna är stora och därmed betydelsefulla aktörer på mediemarknaden, enligt utredaren Anette Novak i ett mejl till Journalisten.

Kan inte säga mycket

Ska då Public service-företagens anställda och publik uppfatta beskedet om att det blir en särskild PM som att Medieutredningen är kritisk till exempelvis SVT?

Lukasz Lindell (foto: Martin Ridne)

Lukasz Lindell

– Den slutsatsen går inte att dra. Det handlar om att lämna ett underlag till en eventuell framtida översyn av de offentliga medierna. Det ingår inte i utredarens uppdrag att föreslå förändringar avseende radio och TV i allmänhetens tjänst, sägerutredningens kommunikationsansvarige Lukasz Lindell till Vipåtv.

Han fortsätter:

– Staten gör alltid en översyn av de offentligt finansierade medierna inför att ett nytt sändningstillstånd ska tas fram, och Medieutredningen har i sitt uppdrag att kunna lämna förslag på vilka frågor denna översyn kan omfatta. Vilka dessa frågor är går inte att svara på i dagsläget.

Sponsring och webbnyheter i bakgrunden

I mejlet till Journalisten nämner Anette Novak några förhållanden som kan komma att tas upp i utredningens kommande PM.

  • ”Oklarhet kring vem som producerar det dyra och för demokratin viktiga innehållet” (kapitel 5, s 253-255). Bland annat ifrågasätter Medieutredningen en mätning av SVT:s webbnyhetsmaterials ursprung som SVT gjorde själva i november 2014.
  • ”Den 20-procentiga ökningen av SVTs sponsorintäkter på ett år” (kapitel 5, s 237-238). Siffran kommer från Sifos reklammätningar 2014 respektive 2013.
  • ”Avsaknad av underlag för att kunna bedöma nyhetsanvändning uppdelat på bostadsort” (kapitel 3, sid 79-80). Medieutredningen är intresserad av detta, eftersom konsumtion av regionala nyheter tycks utgöra en viktig del av den totala trafiken till SVT Nyheters digitala utbud.

Det är oklart när Medieutredningens PM kommer.

– Det enda vi kan säga nu är att det blir före presentationen av slutbetänkandet till våren, säger Lukasz Lindell.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör