9 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 5 november 2015 15:08 - Uppdaterad 9 november 2015 20:04

Medieutredare Anette Novak presenterar delbetänkandet på pressträffen.

Medieutredare Anette Novak presenterar delbetänkandet på pressträffen.

Medieutredningen presenterade delbetänkande

Idag presenterade Anette Novak sin utrednings delbetänkande. Det är ett underlag inför ett slutbetänkande med förslag till nya mediepolitiska verktyg som ska presenteras i april nästa år.

Delbetänkandet kallat Medieborgarna och medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter – möjligheter och ansvar släpptes under tidig eftermiddag och presenterades på Fryshuset strax efteråt.

– Vi har under den första fasen av utredningsarbetet fokuserat på medborgarnas behov och kartlagt tillgången till och användningen av kvalitativ journalistik i det nya, framväxande medielandskapet. En slutsats är att det svåra ekonomiska läget för de kommersiella medierna redan drabbat demokratin, sa Anette Novak.

Hur betänkandet påverkar SVT och Public service generellt är svårt att säga då delbetänkandet är en analys av medielandskapet.

Balansen förskjutits

Men under sin presentation nämnde utredaren Anette Novak under punkten balans mellan offentligt och privat finansierade medier att  balansen mellan dagstidningarna och radio/TV förskjutits eftersom förflyttningen till digitala plattformar är mycket snabbare i tidningsvärlden.

- Vi kommer att återkomma till detta i förslagen som läggs till våren, sa Anette Novak.

Mediestöd

I sammanfattningen nämns ett nytt mediestöd, se utdrag ur utredningen nedan.

Ett nytt mediestöd ska syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning. Stödet ska också utformas med beaktande av EU:s statsstödsregler. Ett nytt stöd bör också ta hänsyn till att konvergensen mellan medie- formerna nu är så genomgripande att indelningen i traditionella medieformer som tidningar, television och radio inte längre är relevant. Därmed är det också ofrånkomligt att ett nytt stöd i högre grad behöver utgå från det innehåll som ska stödjas och inte från distributionsformen. I den meningen ska det nya stödet alltså vara plattformsoberoende.

Fakta:

I mars utsåg Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Anette Novak till särskild utredare för utredningen En mediepolitik för framtiden.

Den 5 november presenterades utredningens delbetänkande med analys av behov och insatser.

Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

1 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör