7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Sverigedesken får en förstärkt roll i Riksnyheternas nya sätt att jobba.

Sverigedesken får en förstärkt roll i Riksnyheternas nya sätt att jobba. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Publicerad 2 oktober 2015 07:49 - Uppdaterad 5 oktober 2015 21:21

Riksnyheterna tar kliv in i framtiden

Fyra år efter den stora omorganisationen av Riksnyheterna är det dags för en nystart. Nya interna samarbeten tillsammans med plattformsoberoende tänk ska sätta publiken ännu mer i fokus.

Allt fler tar del av nyheter via telefonen – var som helst och när som helst. Nu vässar SVT Nyheter sig ytterligare. Medlet är inte minst nya samarbeten.

– Vi har många experter i huset, exempelvis sociala medieteam, datajournalister och online-specialister som tydligare behöver komma med i planeringen och tillsammans med alla broadcast-experter och kollegor på de regionala redaktionerna har SVT Nyheter en väldig styrka. Det handlar bland annat om att skapa ett nytt digitalt bildberättande, men också utveckla våra starka broadcast-program, säger Margaretha Eriksson, riksnyheternas nyhetschef.

Christina Johannesson och Margaretha Eriksson tror på de nya arbetssätten som nu införs.

Christina Johannesson och Margaretha Eriksson tror på de nya arbetssätten som nu införs. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Lyckad omorganisation följs upp

2011 kom den nuvarande organisationen där insamling och publicering infördes som centrala begrepp i nyhetsproduktionen. En tydlig förflyttning mot nya plattformar och en starkt ökad andel egen journalistik var bland de viktigaste målen.

– Tidigare hade vi inte resurser till så mycket egen journalistik eftersom SVT ibland kunde ha fyra reportrar eller team på samma presskonferens, minns Christina Johannesson som är avdelningschef för insamling.

Nya interna samarbeten i det stora nyhetshavet ska vässa erbjudandet till publiken.

Nya interna samarbeten i det stora nyhetshavet ska vässa erbjudandet till publiken. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Men under de fyra år som gått sedan en resurseffektivare organisation infördes har det hänt mycket. Idag har SVT:s riksnyhetsprogram stort genomslag och citeras ofta. Dessutom har svt.se blivit en nyhetstjänst i framkant på nätet.

– Det har gått väldigt bra men nu ville vi göra organisationen ännu bättre, genom att göra om och skruva lite här och där, säger Christina. Hon och Margaretha Eriksson har tillsammans arbetat fram de nya arbetssätt som införs nu i veckan.

Riksnyheternas nya arbetssätt påverkar mer eller mindre alla i organisationen.

Riksnyheternas nya arbetssätt påverkar mer eller mindre alla i organisationen. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Mer fokus på ämne

Vad är det då egentligen som ändras?

­– ­Inte minst handlar det om att börja planera plattformsoberoende - inte utgå från antingen broadcast eller online, förklarar Margaretha Eriksson.

En projektledare från den nya Sverigedesken ska leda och koordinera arbetet med varje nyhetsprojekt och har kontakter med berörda ämnesgrupper och med dem som publicerar på de olika plattformarna.

– Det handlar om att mer än tidigare utgå ifrån ämnet när vi lägger publiceringsplaner. Hur gör vi med just den här nyheten på bästa sätt på alla plattformar från början. Det handlar om att nå ut till publiken där den finns, säger Margaretha Eriksson.

Som ett aktuellt exempel nämner hon det som nu görs inför klimatmötet i Paris i november.

– Där lägger vi bland annat resurser online på interaktiv grafik medan vi i broadcast har traditionella nyhetsinslag, debatter och intervjuer, säger Margaretha Eriksson.

Hård konkurrens om publiken är en orsak till övergången till ett mer plattformsoberoende tänk.

Hård konkurrens om publiken är en orsak till övergången till ett mer plattformsoberoende tänk. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Pågående arbete som fortsätter

Vid en stor konferens för en dryg vecka sen var Riksnyheternas chefer och redaktörer på olika nivåer samlade för att prata ihop sig om hur den stora redaktionen ska arbeta framöver.

– Men vi började arbeta med förändringarna redan i våras och det här är en process som egentligen började ännu tidigare. Den digitala förflyttningen har pågått ett bra tag och den fortsätter, berättar Margaretha Eriksson som kom till SVT från TV4 för ett år sedan.

Även broadcast ska utvecklas i riksnyheternas förändrade arbetssätt. Foto: Mats Carlsson-Lénart

Även broadcast ska utvecklas i riksnyheternas förändrade arbetssätt. (Foto: Mats Carlsson-Lénart)

Kliv in i framtiden

Riksnyheternas chef Ulf Johansson konstaterar att SVT Nyheter kommit en bra bit på väg för att möta publikens förändrade behov men att ännu mer behöver göras för att få till exempelvis fler livesändningar och en ökad integrering av riks- och regionalnyheterna.

– De förändringar vi nu gör kommer att stödja alla de här målen på ett mycket bättre sätt. Vi tar klivet in i framtiden, säger Ulf Johansson.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

30 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör