21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Fem praktikanter på NRK

Ett konkret projekt på NRK som bidragit till en ökad etnisk mångfald bland de anställda är NRK FleRe - unga journalister med utländsk bakgrund praktiserar i tio månader på olika arbetsplatser inom NRK. Här är fem av NRK:s praktikanter. (foto: Dang Trinh/NRK)

Publicerad 1 oktober 2015 07:00 - Uppdaterad 5 oktober 2015 21:21

Mångfald i fokus även i övriga Norden

Även på NRK, DR och Yle är mångfald något som diskuteras allt mer. Vad som hittills gjorts i de olika bolagen varierar men mycket händer just nu – bland annat har NRK nyligen antagit en ny mångfaldsstrategi.

Vad är egentligen mångfald och hur kan man mäta den? Det är frågor som om och om igen ställs i Public service-bolagen både i Sverige och andra länder.

– För oss på DR i Danmark är ambitionen att DR:s utbud ska se ut och kännas som det moderna Danmark. Vi försöker hela tiden utforska hur vi kan öka mångfalden i såväl etablerade som nya program, säger mediedirektör Gitte Rabøl.

I Finland integrerades  år 2011 den tidigare separata strategin för minoriteteter och specialgrupper i Yles programplanering.

– Därför är det viktigt att också vår personal på ett bättre sätt reflekterar förändringar i vårt samhälle och samhällets ökande diversitet, säger Kirsi Brück på Yles strategiavdelning.

På NRK i Norge fokuserar man också på rekrytering av nya medarbetare som nyckel för en ökad mångfald i programutbudet.

– Ända sedan 2008 driver vi trainee-projektet NRK Flere. Hittills har vi tagit in 50 personer med utländsk bakgrund, varav 20 idag har jobb i NRK, säger Marianne Mikkelsen, som lett projektet sen starten.

Danmark

Hur ser då mångfalden ut i respektive land. Vilka åtgärder och mål finns för att öka mångfalden.

– När det gäller DR är min personliga uppfattning att mångfalden i vår personal inte är tillräcklig. Det enda konkreta mål vi har på detta breda område är kvinnliga chefer. Just på den punkten kan vi vara stolta. 41 procent av cheferna i DR är kvinnor. Det finns till och med de som menar att kvinnodominansen i DR:s direktion med kvinnlig generaldirektör och 4 kvinnliga direktörer och bara 2 manliga är för stor, säger Gitte Rabøl.

Danmarks Radios mediedirektör Gitte Rabøl.

Danmarks Radios mediedirektör Gitte Rabøl.

Även i Danmark är rekrytering i fokus men vad mångfald exakt är finns har DR inte definierat.

– I våra program efterlyser vi fler olika röster och synpunkter. Vårt fokus är en större mångfald av värderingar i etern. Så det blir ett kontinuerligt fokusområde, menar Gitte Rabøl.

Hur arbetar då DR med utveckling av mångfalden?

- Just nu diskuterar jag ett intressant projekt med generaldirektören. Men vi kan inte berätta något än. Men en sak har jag lärt mig under ett långt liv och det är det att varje gång vi ska ändra på tingens tillstånd så kräver det ett särskilt fokus, säger Gitte Rabøl.

Finland

I Finland var 2013 andelen invånare med en annan etnisk bakgrund eller ett annat modersmål än finska eller svenska 5,3 procent.

– Denna grupp ökar hela tiden och är redan större än den svenskspråkiga minoriteten i Finland, säger Kirsi Brück på Yle.

Den finska rundradiolagen ålägger Yle att främja jämställdhet, tolerans samt kulturell mångfald och växelverkan i sitt utbud.

Kirsi Brück på Yle

Kirsi Brück på Yle

– Jämställdheten mellan män och kvinnor är hög i Yle men vi måste göra mer för att vår personal på ett bättre sätt ska reflektera förändringar i vårt samhälle och samhällets ökande diversitet.

Yle har idag bara enstaka anställda med bakgrund i de 5,3 procent som har en annan etnisk bakgrund.

– Delvis beror det på att programarbete kräver flytande kunskaper på finska och svenska. Yle kommer dock att främja pluralismen genom en effektivare rekrytering, till exempel genom att erbjuda praktikplatser för invandrare, funktionshindrade och andra motsvarande grupper, säger Kirsi Brück.

Minoritetsgrupper

En annan ambition som Yle har är att allt mer låta representanter från minoritetsgrupper medverka som deltagare, experter och skapare i programsammanhang, samtidigt som man lyfter fram olika teman och perspektiv på mångfald.

– Vi har några belönade program där medlemmar ur minoritetsgrupper inte presenteras som medlemmar av en specialgrupp utan ”mainstream”. T ex tv-serien Annorlunda kompisar (Toisenlaiset frendit) på Yle TV1 som skildrade livet hos sex handikappade vänner – vardag, vänskap, kärlek, drömmar, hobby, jobb osv. Programmet blev med sina sympatiska stjärnor mycket populärt, säger Kirsi Brück.

Norge

På NRK:s huvudkontor på Marienlyst i Oslo har ledningen nyligen antagit en mångfaldsstrategi för de närmaste fem åren.

– Målet är att en av tre nyanställda ska ha flerkulturell kompetens, säger Marianne Mikkelsen som tagit fram underlaget till den nya strategin.

Med flerkulturell kompetens menas i NRK:s definition:

  • 1. Perspektiv: Den som anställs ska ha ett annat perspektiv på samhället än det rådande i redaktionen/avdelningen.
  • 2. Nätverk: Den som anställs ska känna personer och seder som går utöver det som avdelningen omedelbart har tillgång till.
  • 3. Språk: att förstå och tala andra språk än som tidigare behärskas i den aktuella redaktionen/avdelningen.
 Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen, NRK

– Idén har vi hämtat från Sveriges Radio, berättar Marianne Mikkelsen.

NRK:s mål är att även i framtiden vara lika viktigt för människor i Norge i framtiden som nu.

– Idag har vi inte kompetens för att klara det, därför måste vi skaffa oss den. Bara på det sättet kan NRK fortsätta vara den gemensamma arenan som den flerkulturella, norska demokratin behöver, säger Marianne Mikkelsen

Under arbetet med den nya strategin försökte NRK komma fram till hur etniciteten ser ut bland NRK:s fast anställda.

– Vi kom fram till cirka fyra procent. Vi använde då samma definition som Statistisk Sentralbyrå gör, dvs ”själv invandrad eller med två utlandsfödda föräldrar”. Motsvarande siffra i Norges befolkning är 15,6 procent, säger Marianne Mikkelsen.

Fem av de  journalister med utländsk bakgrund som praktiserat på NRK.

Fem av de unga journalister med utländsk bakgrund som praktiserat på NRK. (Foto: Dang Trinh/NRK)

Konkret projekt

Det konkreta projekt som de senaste sju åren bidragit till en ökad etnisk mångfald bland NRK:s anställda är NRK FleRe.

– Vi låter unga journalister med utländsk bakgrund praktisera på olika arbetsplatser inom NRK i tio månader. I dagarna rekryterade vi den elfte kullen i projektet.

Knappt hälften av de som fått chansen i NRK FleRe arbetar idag i NRK. Av de som inte kunnat beredas jobb i NRK arbetar många av FleRe-praktikanterna idag i andra norska medier.

– NRK FleRe kommer att fortsätta vara rekryteringsväg men vi kommer att grundligt utvärdera den och se om det finns andra möjliga modeller, avslutar Marianne Mikkelsen.

Utredning ska säkra norsk mediemångfaldöppnas i nytt fönster

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

10 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör