6 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Maria Groop Russel

Maria Groop Russel, chef för SVT:s division för digital utveckling och allmän-tv. (foto: Per Westergård)

Publicerad 25 september 2015 07:00 - Uppdaterad 28 september 2015 14:12

Fler perspektiv - ett affärskritiskt måste

SVT behöver både ny kompetens, ny kunskap och nya perspektiv för att även i fortsättningen kunna vara ett innovativt företag.

Det menar Maria Groop Russel, chef för SVT:s division för digital utveckling och allmän-tv.

– Det är inte en fråga om välvilja, det är ett absolut måste om vi ska överleva långsiktigt.

– Om public service verkligen ska vara om alla och för alla så behöver vi som jobbar här ha förmåga att se på världen ur så många olika perspektiv som möjligt. Gör vi det berikas verksamheten och vi blir den samhällsspegel vi ska vara, säger Maria Groop Russel som sedan den första september är chef för SVT:s division för digital utveckling och allmän-tv.

Fler infallsvinklar och fler perspektiv är en affärskritisk fråga, hävdar hon om och om igen under den här intervjun som görs tio dagar efter att hon tillträtt sin nya tjänst.

Hon ber att få vänta lite med att svara på mer övergripande frågor om den nya organisationens mångfaldsarbete. Det pågår redan mycket och arbetet fortsätter. Däremot pratar hon redan nu gärna om rekrytering av ny personal till SVT.

– Om vi ska få till en verklig förändring måste vi fundera på i vilka sammanhang SVT ska synas och hur vi ska vidga våra nätverk. Men även fundera på hur vi ska få dem som idag inte söker sig hit att förstå att vi behöver dem.

Kompetensbaserad rekrytering

Det betyder inte att SVT ska rekrytera någon bara för hens alternativa perspektiv. Även i fortsättningen kommer den kompetensbaserade rekryteringen att vara ledstjärnan.

– Alla som vi anställer måste ha nödvändiga yrkesmässiga kvalifikationer, det är ett absolut och orubbligt krav, men de är ju också olika för olika tjänster på SVT. Och därför är det också relevant att sätta in begreppet kompetens i ett större perspektiv.

Enligt Maria Groop Russel är risken stor att en alltför homogen arbetsgrupp tar sig an sina uppgifter utifrån en och samma infallsvinkel, vilket gör att resultatet kan bli både förutsägbart och enkelspårigt.

– Om ett arbetslag istället rör sig i olika miljöer eller har olika bakgrunder ökar gruppens gemensamma kunskap, kreativitet och förmåga att beskriva det Sverige vi lever i idag.

Inte automatiskt bättre

Samtidigt är hon noga med säga att vi inte får lura oss att tro att vi automatiskt får en bättre mångfald eller verklig jämställdhet bara för att rekryteringen breddas.

– Det är inte så enkelt som en fråga om matematik och statistik. Om vi inte samtidigt arbetar aktivt med att utveckla företagskulturen, om den inte är i linje med målet om jämställdhet och mångfald, så tar vi inte dessa frågor på tillräckligt stort allvar. Därför behöver vi hela tiden arbeta med kulturen här för att skapa en välkomnande och på olika sätt icke diskriminerande kultur.

Ökad representation

Maria Groop Russel har länge varit intresserad av mångfaldsfrågor och har på flera av de olika befattningar hon haft genom åren drivit ett antal projekt för ökad representation. Det är något hon kan tänka sig att fortsätta med eftersom de kan påskynda utvecklingen och bidra till att SVT som organisation fortsätter att granska sig själv.

– Vi måste dock inse att frågan om ökad mångfald inte bara kan hanteras av olika projekt. Det handlar väldigt mycket om hur vi rekryterar. Men vi är på god väg, frågan har högsta prioritet hos ledningen och bland SVT:s medarbetare är engagemanget stort.

Internationell bransch

Under de senaste åren har Maria Groop Russels basat för SVTi. Det har gett henne en hel del nya tankar om mångfald och integration.

– IT-branschen är mer internationell. Det innebär att vi är och måste vara mer öppna för nya lösningar.

En förändring, som konkurrenssituationen om de bästa datautvecklarna har tvingat fram, är att kravet på att det ska talas svenska på alla SVT:s arbetsplatser delvis har övergetts. Något som i sig har öppnat upp för att anställa personer som har kompetens inom sitt yrke, men inte talar svenska. Några av SVTi:s team väljer engelska som arbetsspråk.

Enklare bygga broar

I och med att ATV och SVTi numera är en enhet hoppas Maria Groop Russel att det ska bli enklare att bygga broar mellan IT- och tv-världen.

– Det är viktigt att vi får till ett bättre samarbete mellan olika avdelningar. Jag som har jobbat på många ställen i tv-huset har flera gånger upplevt att enskilda grupper har byggt upp en egen kultur som har stängt ute andra. Genom en ökad rörlighet inom huset kan vi skapa större förståelse för varandra och mer kreativa processer.

Är nyfiken

Att hon personligen vill driva på i mångfaldsfrågor motiverar hon med att hon är nyfiken på människor.

– Ju fler människor jag möter desto mer lär jag mig. Både om världen och om mig själv.

Det viktigaste motivet till att driva på förändringen är, menar hon, trots allt rent affärsmässiga.

– Det är helt enkelt en fråga om SVT:s överlevnad. Det är inte som många tror en fråga om välvilja, det är en avgörande fråga om vi även i fortsättningen ska kunna vara innovativa.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

19 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör