7 december

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny

Publicerad 3 september 2015 10:43 - Uppdaterad 9 september 2015 15:04

TU kritiserar PS-rapporten

Tidningsutgivarna (TU) är inte nöjda med Myndigheten för Radio och TV:s förslag gällandeändringar av förhandsprövningen som finns i den nya rapporten om hur Public service påverkar mediemarknaden.

På sin hemsida skriver TU bland annat att ”MRTV:s påstående om att man inte kunnat finna belägg för påståenden om att SVT:s och SR:s programinnehåll blivit mer likt de kommersiella aktörernas” är märkligt. Det torde vara uppenbart för var och en vid en granskning av de textdominerade public service-sajterna, t ex SVT:s nyhetsapp”.

Förhandsprövningen

Gällande den känsliga frågan om förhandsprövning är Tidningsutgivarna inte alls nöjda med MRTV:s arbete

”Det är bra att MRTV slår fast att systemet med förhandsprövning inte fungerat, även om dess förslag är en halvmesyr i och med att avgörandet om en ny tjänst ska anmälas till förhandsprövning alltjämt ligger kvar hos public service-bolagen. Beslutet om en tjänst ska förhandsprövas – och själva förhandsprövningen - måste här flyttas till en oberoende instans, förslagsvis Konkurrensverket”, skriver TU på hemsidan.

SVT kritiskt

Även SVT:s VD Hanna Stjärne kritiserade ju MRTV:s rapport gällande förhandsprövningen men från att andra hållet – att Myndigheten föreslår att intressenter ska ges en formaliserad möjlighet att begära en prövning av om en tjänst borde vara föremål för förhandsprövning och att Granskningsnämnden för radio och tv bör ges ett förtydligat uppdrag att pröva om en tjänst är anmälningspliktig.

– Det är anmärkningsvärt att Sverige ska leda utvecklingen när det gäller att begränsa public service. Public services verksamhet regleras av bland annat sändningstillstånd och anslagsvillkor i en omfattande process där hela branschen rådfrågas. Därutöver bör det vara de oberoende public service-bolagen och inte statliga myndigheter eller regeringen som bestämmer vad som ska publiceras och hur, sa Hanna Stjärne till Vipåtv i tisdags.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

0 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör