21 november

| Interntidning för Sveriges Television

  • Meny
Behrang Miri

Behrang Miri arbetar med SVT:s team, som ska stötta, och inte minst, utmana SVT-redaktioner att diskutera frågor som rör mångfald och Sverigespegling. (foto: Per Westergård)

Publicerad 27 augusti 2015 07:00 - Uppdaterad 9 september 2015 15:01

- Målet är en representativ arbetsplats öppen för alla

Från och med i höst kommer allmän-tv att kunna hjälpa redaktioner att hitta personer och grupper som idag inte är så synliga på SVT.

Ett nyinrättat team ska även stötta, och inte minst, utmana alla inom divisionen att diskutera frågor som rör mångfald och Sverigespegling.

Hanna Stjärnes första beslut när hon tillträdde som vd för SVT var att beställa en ny mångfaldspolicy. Den är nu klubbad och klar, även om den numera går under epitetet Sverigespegling.

Hjälpa redaktioner

Ett resultat av den nya planen är en ökad aktivitet inom området på flera håll inom företaget. Ett exempel är ett nybildat team inom allmän-tv i Stockholm. Teamet som består av Dag Strömqvist och Ylva Wrigstad från allmän-tv och Behrang Miri som extern resurs ska hjälpa grupper och redaktioner att bena ut frågor som rör mångfald och likabehandling.

Uppgiften är inte att stryka medhårs, snarare att utmana traditionella synsätt inom området.

Tänka i nya banor

Konkret kan det handla om att erbjuda metoder för att vidga perspektiv och hjälpa både enskilda personer och grupper att tänka i lite nya banor. De ska även tipsa om nätverk som kan vara lämpliga att skapa relation till för att ge dagens ganska homogena arbetsgrupper ett bredare perspektiv.

Exakt vad teamet ska göra är dock inte bestämt på förhand. Deras insatser kommer istället att bygga på behov som olika delar av verksamheten har. Lika viktigt är att det är redaktionerna själva som ska be om hjälp.

Frågor som bör ställas är dock; Vad saknar vi för kompetens idag? Vad eller vilka finns inte representerade inom SVT idag? Hur ser representativiteten ut inom SVT idag?

Behrang Miri.

– I detta förändringsarbete är det viktigt att redaktionerna själva blir medvetna om vad som bör göras, säger Behrang Miri. (foto: Per Westergård)

Inte servera färdiga svar

Enligt Behrang Miri, som kommer att vara knuten till gruppen på deltid, har teamet inte som ambition att servera färdiga svar. De vill hellre få igång diskussioner kring frågeställningar som ofta kan uppfattas som både besvärliga, men i allra högsta grad nödvändiga för att SVT ska kunna behålla sin relevans.

– I detta förändringsarbete är det viktigt att redaktionerna själva blir medvetna om vad som bör göras. Det handlar framförallt om att tillgodogöra sig kunskap och rätt kompetens. Den snedrekrytering som vi ser idag ser beror ofta på att homogena grupper tenderar att rekrytera på ett sätt som ställer andra stora grupper utanför. Om SVT istället lyckas anställa personer med erfarenheter och insikter i frågor som de själv inte behärskar, på grund av de perspektiv man saknar, blir de en viktig ingång. Där kan teamet vara en resurs som kan bistå med stöd och kunnande, säger han.

Släpper på sin makt

Behrang Miri är noga med att betona att en verklig förändring inom mångfaldsområdet inte kan komma till stånd utan att SVT släpper på en del av sin makt och låter de grupper som idag inte kommer till tals sätta egna ramar för sin medverkan och tillåts vara en del av utvecklingen på alla plan.

– Det är viktigt att se över representativiteten på den egna arbetsplatsen. De personer som svarar på de jobbannonser och senare kommer på intervju är oftast från samma sfär som de som redan jobbar på SVT. Andragrupper söker sig inte hit, trots att de många gånger har all den kompetens som krävs. Problemet kan vara att deras meriter inte stämmer överens med det gängse kompetensbegreppet.

Krävs ett aktivt arbete

Vill vi få in en större representativitet och med de andra perspektiv krävs det ett aktivt arbete. För att tydliggöra den strukturella diskriminering, som Behrang Miri anser finns, krävs det även en statistisk genomgång av hur det ser ut idag.

– Att visa i siffror är det enda sättet att åskådliggöra att inte allt är så bra som vi vill tro att det är. Vi måste även i högre grad ta hjälp av den forskning som finns inom området.

Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist

Ylva Wrigstad och Dag Strömqvist ingår i teamet som ska hjälpa grupper och redaktioner att bena ut frågor som rör mångfald och likabehandling.

Positiv till kvotering

Behrang Miri ser positivt på kvotering och positiv särbehandling som en av flera vägar för att uppnå en mer representativ arbetsplats. Han menar att det redan pågår en form av kvotering där normen anställer sig själv, vilket går att bekräfta inom beteendevetenskapen, där man omedvetet väljer den man anser sig själv vara mest lik för att man då känner sig trygg.

För att bryta den redan befintliga kvoteringen krävs medvetenhet kring detta och att underrepresenterade grupper finns med på alla plan inom organisationen och i rekryteringsprocessen.

Representativ arbetsplats

– Vi är nu i början av ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att i denna process arbeta med intersektionella och normkrititiska perspektiv. Målsättningen är att bli en representativ arbetsplats som är öppen för alla. Oberoende av bakgrund, hudfärg, kön, könsidentitet, religionstillhörighet, ålder, funktionalitet, sexuell läggning och klass och som speglar samtiden Sverige idag. Det är även viktigt att SVT tar väl hand om de unika kompetenser som finns inom företaget idag, säger Behrang Miri

Fakta:

Teamet på SVT består av Dag Strömqvist och Ylva Wrigstad från allmän-tv och Behrang Miri som extern resurs. Teamet ska hjälpa grupper och redaktioner att bena ut frågor som rör mångfald och likabehandling.

247.e602927b0367954b71afe602927b0367

17 gillar detta

Prenumerera


Prenumerera på Vipåtv:s nyhetsbrev här:
Namn
E-postadress

Vipåtv

SVT:s interna nyhetstidning sedan 1991.

Webbadress: vipatv.svt.se

Twitter: @svt_vipatv

Adress: Vipåtv, SVT, KH-BVP

105 10 Stockholm

Kontakt

Redaktör: Charlotta Lambertz

E-post: vipatv@svt.se

Ansvarig utgivare: Sabina Rasiwala, kommunikationsdirektör